Sommaren 2015 förtydligade skatteverket hur eventuell dricks ska hanteras för den anställde respektive för förertaget.

Dricks är helt enkelt en frivillig betalning utöver det belopp som kunden ska betala för tjänsten han eller hon har köpt och förekommer i olika verksamheter, men är vanligast inom restaurang taxi och stripteaseverksamhet. Dricks kan antingen betalas kontant, eller via kort.

En enskild medarbetare får dricks
Om en enskild medarbetare får dricks av en kund är det inte en händelse som berör företaget. Den behöver då inte tas upp i företagets bokföringen. Däremot är medarbetaren skyldig att redovisa dricksen som en inkomst i sin skattedeklaration under övriga inkomster.

Dricks i enskild firma eller handelsbolag
Den som driver enskild firma eller handelsbolag och får dricks av en kund, ska betrakta dricksen som en inkomst i företaget och den ska då bokföras, oavsett hur den har betalats. Dricksen för då med sig även t.ex. arbetsgivaravgifter.

Dricks i ett aktiebolag
I ett aktiebolag blir dricksen inkomst för bolaget, om den inte fördelas bland de anställda då den betraktas som lön. Om ägaren till ett enmansaktiebolag får dricks bör hon eller han behandla dricksen som om den gick till en anställd, det vill säga som lön, vilket genererar sociala avgifter för bolaget, samt att det ska deklareras som en inkomst av den som fått pengarna.

Ibland samlas all dricks in av företaget som sedan delar upp den mellan medarbetarna. Även i detta fall ska företaget betrakta dricksen som löneutbetalning och betala sociala avgifter.

Speciella regler gäller för dricks som betalas med kort. Sker det blir dricksbeloppet en bokföringsmässig skuld i företaget till den medarbetare som ska ha dricksen. Denna skuld ska enligt Skatteverkets beslut registreras i kassan och det ska framgå av både bokföringen och kassarapporten vem som fått dricks.

Det utgår aldrig någon moms på dricks.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply