LO ser gärna höjda löner framöver. Det är som att de är i en egen liten bubbla. Även arbetskraft måste och kommer att anpassas till tillgång och efterfrågan. Om befintliga företag pressas att höja lönerna kommer det att komma uppstickare som med den goda arbetskraftstillgången att kunna hitta mer komptententa anställda till lägre löner och de befintliga företagen kommer att konkurreras ut istället och de som krävt högre lön blir arbetslösa.  Högre löner kommer också pressa upp inflationen ännu mer än vad stigande råvarupriser kommer att bidra med vilket innebär höjda räntor. Hoppas att löntagarna inte har några lån…

Om man istället accepterade sänkta löner skulle arbetslösheten minska. Detta och ökat företagande är det som kan få ner arbetslösheten.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply