För att lyckas nå ett mål ska det vara  SMART: specifikt, mätbart, angeläget/accepterat, realistiskt och tidsbestämt.
Det är en bra utgångspunkt när du sätter mål. Men det gäller naturligtvis också att hitta mål som passar dig som person. Att det du uppnår verkligen är något du vill och som kommer göra någon skillnad. Annars är risken stor att du ändå inte får tillräckligt med energi för att ta dig ända fram till mållinjen.  Genom att dessutom tänka på att ditt mål ska vara SMART: spännande, meningsfullt, annorlunda, roligt och tufft skapar du mål som känns mer lustfyllda och väcker mer uppmärksamhet vilket också ökar sannolikheten att uppnå ett mål som passar dig som person.

Genom att fråga dig själv vad du vill med ditt mål, ökar också chansen att du hittar ett mål som du innerst inne vill, och som stämmer överens med dina värderingar.  Du kan också fråga dig själv vad du vill ska stå på din gravsten, eller vad folk ska säga om dig på din 80-årsdag, för att få fram mål som verkligen betyder något.

Sedan är det så att det som inte syns inte finns, eller  i alla fall blir svårare att tro på. Det är därför sannolikheten för att uppnå något ökar när du formulerar det för dig själv på ett konkret sätt, till exempel genom att skriva ner det på ett papper och berätta det för dina vänner och bekanta.

Att använda sig av meningar som börjar med ”Jag” och som följs av det du vill uppnå som om det redan hade hänt, är ett sätt att få målet att kännas påtagligt, personligt och inom räckhåll. Målet kan justeras och omformas på vägen, men formulera ett dubbel-SMART mål redan idag, skriv ner det och berätta det för någon annan.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

5 Comments

 1. Benjamin » Blog Archive » Mål says:

  […] Det gäller att ha ett mål. […]

 2. | bissniss.se Svensk internet business says:

  […] talar på TED om vikten av att hitta sitt varför. Bryt ner dina mål  Bryt ner dina mål till smarta mål. Tre månader är ungefär den gräns för vad  vi kan ha realistisk överblick över. Se till att […]

 3. Ditt mål ska vara MURAT | bissniss.se Svensk internet business says:

  […] du har vid måluppfyllelse och hur du ska fira att du har uppnått målet.  Målet ska vara smart eller […]

 4. Framgång utan att må bra är ett misslyckande | bissniss.se Svensk internet business says:

  […] var addthis_product = 'wpp-261'; var addthis_config = {"data_track_clickback":true};Att sätta upp tydliga mål är viktigt för att nå framgång och uppnå våra […]

 5. Hitta din värdegrund och få balans i livet | NYTTigt says:

  […] Genom att se vilka delar av cirkeln som hamnar närmast mitten ser du vilka delar du behöver satsa på för att få bättre balans mellan de olika livsområdena. Hur ser drömbilden ut inom de områden du inte är nöjd med och vilka steg behöver du ta för att nå närmare din drömbild. Bestäm ett första steg du ska ta och när du ska göra det för att nå dit. Fortsätt sedan arbeta utifrån smarta mål. […]

Leave a Reply