En vision är en framtidsbild som är så lockande och levande att den driver till handling. En stark vision fungerar både som bränsle och vägvisare, och den hjälper företaget att motivera medarbetare, attrahera kunder och partners och att ta strategiskt viktiga beslut.

En vision behöver inte vara mätbar, den behöver inte ens vara helt möjlig att uppnå. Men den ska vara eftersträvansvärd, tydlig och levande.

En vission ska vara:
1. engagerande och starkt kopplad till dina eller företagets grundläggande värderingar
2. tydlig, lätt att beskriva samt visuell, möjlig att förnimma med alla sinnen
3. eftersträvansvärd och utmanande. Något man har en stark önskan att nå och som ligger utanför komfortzonen
4. långsiktig, (3-5 år) och levande. Omvärlden förändras och visionen kan också behöva justeras.

Varför är det så viktigt att ha en vision för sitt företag?
Det finns många nyttor med en stark vision.

Den främsta nyttan är att den ger energi och handlingskraft. Viljan att nå visionen är en fantastisk kraft som även smittar av sig på omgivningen.
– Den ger fokus och underlättar prioritering. Fundera med jämna mellanrum över vad som är viktigast att lägga tid på just nu för att närma dig visionen. På så sätt investerar du din tid istället för att spendera den.
– Den vägleder till rätt beslut. Affärslivet är fullt av beslut. När ni är på väg mot en tydlig vision blir det lättare att se situationer ur olika perspektiv och ta rätt beslut.
– Den skapar tydlighet och attraherar omgivningen. När det är tydligt för alla vart ni är på väg öppnar det för möjligheter till nya kontakter och idéer och spännande samarbeten. Alla vill följa en vinnare.
– Den ökar motivation i motgång. Ibland behöver vi extra motivation när vi möter motgångar eller när vi har en mindre rolig uppgift framför oss. När belöningen är tydlig är det enklare att klara av hinder på vägen.
– Den ger en mer stimulerande vardag. Genom att “leva sin vision” varje dag så blir resan dit lika engagerande som att nå slutdestinationen.

Vad kan hända om man inte har en vision för sitt företag?
– Företag utan en stark vision går miste om den potential som finns i att samla medarbetare, kunder och partners kring en engagerande framtidsbild. Här finns möjlighet till högre omsättning, ökad lönsamhet, nya och större marknader och mer lojala och högpresterande medarbetare. Google och Apple är två bra exempel på företag som lyckats med detta.

Många företag blandar ihop begreppen vision och mål och tror att det är samma sak. Men visionen är det som skapar engagemang och motivation, målen är mätbara milstolpar på vägen. Båda är viktiga för verksamheten, men de har olika syfte och funktion. Ett omsättningsmål kan aldrig skapa samma engagemang som bilden av en utmanande seger längre fram. Det är inte höjden på hoppet som engagerar, utan känslan av att vara en vinnare på den arena ni valt.

Hur kommer det sig att så många företagare inte tar sig tiden att tänka igenom sin vision?
– Vi tror dels att det beror på att det ligger för långt fram. Företagare vill se resultat på en gång. Men om ni tar er tid att skapa en tydlig vision så blir det också enklare att skapa resultat i nutid. Det finns även de som inte förstått vad en vision faktiskt kan ge, men vi vet att det fungerar och kan skapa resultat direkt!

Hur skapar man en vision?
En företagsvision som engagerar kräver att hela företaget är involverade i processen. Alltför många företag gör misstaget att låta ledningsgruppen slå fast en vision och tror sedan att alla ska bli engagerade per automatik.

– I mindre företag kan man göra olika typer av gemensamma övningar. En bra övning är att skriva en fiktiv tidningsartikel som beskriver företaget om 5 år. Vilken arena spelar man på, vilka aktörer finns där och vad är det som gör företaget till en vinnare? I större företag är det förstås svårt att låta alla medarbetare personligen påverka visionen. Då är det desto viktigare att kommunicera ut den på lokal nivå och låta varje dotterbolag, lokalkontor eller avdelning skapa sin egen vision inom den övergripande visionen.

Vilka är de vanligaste misstagen när man skapar sin vision?
Det är vanligt att man missförstår vad en vision är. Man säger att man har en vision och skriver ut den på hemsidan men sedan använder man sig inte av den. En vision behöver leva och användas varje dag. – Det är också vanligt att man blandar ihop vision och mål! Det är lättare att sätta mål eftersom de är konkreta och närmare i tiden. Det är viktigt att ha mål men man ska då sätta målen utifrån sin vision och inte tvärtom. Sätter man en vision utifrån sina olika mål så kan det lätt bli spretigt.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply