En av nackdelarna med att vara egen företagare jämfört med att vara anställd är att det är mycket tid som går åt till annat än kärnverksamheten. Bara en sådan sak som att hålla reda på vilka regler som gäller och vilka rättigheter till avdrag man har skulle kunna vara ett heltidsjobb. Ytterligare kanske en tredjedel av en normal arbetstid kan tänkas gå åt till att nå ut till potentiella kunder och även en tredejedel till att sköta bokföringen och annat administrativt. Inte nog med att man ska bokföra och deklarera, utan man ska även vara beredd på att ställa upp på en skatterevision och ägna sin tid åt att samla in dokument och svara på frågor från skatteverket. Det är naturligtvis rimligt och även nödvändigt att kontrollera företagens uppgifter i bokföringen, men det är inte rimligt att företagaren ska ägna åtskilliga timmar åt detta utan att få ersättning för den tid som läggs ner.

En skatterevision är en kontroll av underlaget för bl.a. de deklarations- och kontrolluppgifter som en näringsidkare lämnat till skatteverket.  Skatteverket har olika driver mot olika typer av näringsverksamheter. Det senaste året har det bl.a. varit fokus på deras internetprojekt där verksamheter som bedrivs på internet granskas. Bl.a. Dan och Nicklas har granskats i detta projekt.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply