Kd vill införa lagstiftad rätt till deltid från 61 år och rätt att arbeta till 72 år. Tanken är god, men kommer inte att innbära så mycket i praktiken. Istället bör man både för anställdas och arbetsgivares skull ta bort begreppet heltid och låta folk i alla åldrar jobba så mycket som det passar deras livssituation. Och få betalt utifrån vad man kan erbjuda sin arbetsgivare. Att mäta en anställds prestation enbart i tillbringad tid på arbetsplatsen är naturligtvis inte ett bra mått, men det är just vad som sker, kanske framför allt inom kommun, landsting och stat. Istället bör man sätta upp tydliga riktlinjer vad en anställd väntas prestera. Både i tid att vara tillgänglig, men framförallt utifrån resultat. Alltså hur mycket arbete man utför, vilken tid man lägger ner på detta arbete och hur bra resultatet blir och vilket värde detta har för arbetsgivaren. Detta är ju just vad man gör som egen företagare. Naturligtvis ska alla kunna ha en dålig dag, men det enda rimliga är att en anställd får vad den förtjänar utifrån resultat.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply