Som företagare behöver man en mängd kunskap inom en rad olika områden.  Man behöver kanske snabbt lära sig grunderna inom ekonomi, programmering, marknadsföring eller något annat. Naturligtvis kan man ha experter som jobbar med respektive område men som företagsledare behöver man ofta grundläggande kunskaper inom de olika områdena för att kunna ta rätt beslut.

Genom att träna upp sin studieteknik kan dock de flesta lära sig att snabbt sätta sig in i ett ämne och lära sig det som behövs.

Ett bra tips är att skumma igenom texten och plocka ut det viktigaste. Många minns också bättre om de skriver ner det viktigaste och det är då lättare att gå tillbaka och repetera det viktigaste inom området.

Om det är kunskap som behöver läras in utantill kan man associera det med något man känner till sedan tidigare. Om an t.ex. behöver komma ihåg att aktie heter stock på engelska kanske man tänker sig att aktieägarna får en stor stock istället för ett aktiebrev som visar deras innehav.  När vi väl har skapat bilden behöver vi inte oroa oss för att vi inte ska komma ihåg att det är engelska det handlar om och inte tyska. Det kommer vårt minne automatiskt ta hand om.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply