Posts tagged ‘affärside’

En affärside behöver inte vara komplicerad eller innehålla några patent. Det kan räcka med en ide som kan få stor spridning och där man kan sälja sin produkt med god marginal i förhållande till tillverkningspriset och övriga fasta kostnader kan hållas nere. Ett exempel på detta är företaget santamail.org som grundades av Byron Reese. Där kan föräldrar beställa ett personligt brev från tomten till sina barn. Eller inte helt personligt, då de bara har 6 olika brev, men där barnets namn skrivs in i brevet och liknande. Redan 2001 när han startade företaget sålde han 10 000 brev.
Som sagt en affärside behöver inte vara komplicerad, men man behöver tänka på detaljerna och göra det man gör riktigt bra. Om du eller jag skulle börja sälja brev från jultomten som ett extraknäck skulle det vara tveksamt om vi nådde någon framgång även om vi tog ett lägre pris än Byron. Dels skulle det ta en del tid att skriva grunden till brevet, och även om vi skulle nå ut till några genom marknadsföring, skulle det vara svårt att övertyga föräldrar att köpa vår produkt. Det Byron har gjort är att han skickar breven från en stad som heter North Pole i alaska så att de poststämplas där, och andra detaljer för att ge breven en autentisk känsla. Detta gör inte bara att barnen tycker det är roligt att få ett poststämplat brev från ”North Pole” men också att journalister och bloggare tycker det är roligt att skriva om ideen.
När man har nått framgång med en ide kan det mycket väl tänkas att man kan utvidga verksamheten på ett sådant sätt att det knappast innebär några ytterligare utgifter, men ger ökade inkomster. Detta har Byron gjort genom att även erbjuda brev från tomten när ett barn fyller år. Att kunna sälja 2 brev för $9.95 styck istället för ett är naturligtvis bra. Och man utnyttjar det faktum att man på något sätt redan har nått en familj med marknadsföring och erbjuder dem en produkt till. Omsättningen har ökat år för år, men denna utvidgning av verksamheten år 2005 gjorde att han lyckades sälja för över $1 000 000.

En bra affärsstrategi är naturligtvis när man lyckas gå in som mellanhand och ta betalt både av leverantör och mottagare. Exempel på sysselsättningar som lyckas med detta är tidningar, som tar betalt av annonsörerna för att nå ut till läsarna, och så tar man betalt av läsarna för att få tidningen. Ännu mer påtagligt blir det när anordnare av mässor, tar betalt av utställare för att medverka, och som även tar betalt av besökarna som besöker utställarna. Eller företagsregister på internet som tar betalt av företag för att listas och som tar betalt från användare för att få tillgång till informationen. Om vinsterna blir stora, riskerar visserligen möjligheten att minimeras då andra aktörer kommer att genomföra det till lägre kostnad för parterna, eller gratis för ena parten, men i de fall man lyckas är det naturligtvis en lyckad affärsstragi. Dock krävs en hel del kunskap och överblick för att lyckas. Om man skulle ta ett för högt pris, eller inte marknadsföra sig tillräckligt, kanske besökarna på en mässa uteblir, och utställarna därmed drar sig ur, och man står där med höga lokalkostnader.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...