Posts tagged ‘aktebolag’

Från och med april 2010 ska det bli billigare att starta aktiebolag. Då sänks nämligen kapitalkravet på nya aktiebolag från dagens 100 000 till 50 000 kr.

Regeringen har lämnat in en lagrådsremiss med förslag till ändrade kapitalkrav på den som vill starta aktiebolag. Enligt förslaget ska summan som krävs för att starta aktiebolag halveras från dagens krav på minst 100 000 kr till 50 000 kr.

Avsikten är givetvis att locka fler att starta eget, och då i aktiebolagsform.

Förlsaget har inte bara mötts av positiva tongångar. Av remissinstanserna var exempelvis Ekobrottsmyndigheten tveksam och menade att kapitalkravet är en slags spärr, eftersom det kan försvåra för den som startar aktiebolag i oseriösa syften.

Till de negativa hörde även Bolagsverket, som menade att antalet nystartade aktiebolag redan är högt och att dagens kapitalkrav därför knappast är något hinder för den som verkligen vill driva eget.

Detta stämmer bra. Ska man starta ett aktiebolag från grunden med lokal och inventarier så räcker inte 100 000 så långt det heller om man inte har löpande inkomster från start. Men för de som har förfrågningar eller vill driva en verksamhet i liten skala vid sidan om annan sysselsättning så kan det vara bra. Men då fungerar enskild firma ofta lika bra eftersom man inte behöver satsa mer än man vet att man får in.

För risken blir trots allt större att fler nu startar ett aktiebolag och när utgifterna springer iväg lägger man ner.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...