Posts tagged ‘härskartekniker’

Som liten, ung oerafaren eller om man tillhör en minoritet i ett sammanhang kan man lätt drabbas av fula knep för att bli förlöjligad, osynliggjord, bestraffad eller påförd skuld eller mindervärdeskomplex.

De vanligaste härskarteknikerna är:

Projiceringsmetoden. Du klagar på något men får själv skulden för det du påtalar. Den som använder denna metod tror sig ofta vara allvetande, lida av ett Messiaskomplex.

Komplimangsmetoden. En vänlig härskarteknik som inleds med en komplimang. Syftet är att få dig att göra något utöver det förväntade, men kvar blir en olustkänsla trots komplimangen.

Stereotypmodellen. Du blir bestraffad eller negativt särbehandlad när du gör något utöver det som förväntas.

Självförvållad härskarteknik. Du ger ett osäkert intryck med ditt tonläge och kroppsspråk. Du förminskar dig själv och det du säger, ”härskaren” får därmed ett överläge.

Uteslutningsmetoden. Du blir inte sedd när du borde bli sedd, i ett samtal eller i en debatt, eller när till exempel ditt tal på bröllopet ”glöms bort”.

Hierarkimetoden. Innebär att man använder ett överläge eller ett underläge för att tysta någon. Det kan vara chefen som förtrycker sina anställda, men faktiskt också tvärtom.

Tidsmetoden. Många använder tid för att tysta ned andra: ”Jag är äldre än vad du är” eller ”Jag har varit med längre i det här gänget än vad du har varit”.

För att avväpna härskaren och bemöta dessa knep kan man spegla härskaren. Att genom  sitt svar och agerande medvetandegöra för härskaren hans eller hennes misstag och klavertramp. Helt enkelt ifrågasätta den så neutralt som möjigt, utan att bli upprörd eller hetsig. Om någon t.ex. säger ”Du har ju inte varit med så länge…” kan man besvara det med ”Hur menar du då?” Eftersom härskaren då inte kan säga rakt ut att man tycker man är oerfaren blir det ofta härskaren som blir sittande med skamen och som måste ta sig ur situationen genom att mumla någon ohörbar bortförklaring. Gå inte till attack mot härskaren, utan berätta vad du noterade och fråga hur personen menade.  Ta inte alla konflikter. Om härskaren kommer med struntprat är det kanske bara en struntsak.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...