Posts tagged ‘jobb’

Arbetsförmedlingen har snabbutbildat och anställt en mängd jobbcoacher.

Detta är säkert trevligt för de som kommer till arbetsförmedlingen och man minskar ju arbetslösheten genom att dessa jobbcoacher inte längre är arbetslösa, men i övrigt ger det ju inte fler jobb.  I bästa fall kanske man kan styra vilka som får jobb, genom att erbjuda jobbcoaching till en viss åldersgrupp, men genom att höja ansökningskompetensen ger ju inte fler jobb att söka.

Det som däremot ger jobb är ju att satsa på att fler ska kunna starta företag. Det lyfter både den som startar företaget från arbetslöshet och även eventuella personer som denna kan komma att anställa.

Medicinteknikbolaget Becton Dickinson lägger ner sin fabrik i Sverige och flyttar den utomlands. Det bidrar till att ytterligare hundratals jobb försvinner från Sverige. För att få företag att stanna i Sverige och fler företag som startas upp krävs kraftigt förbättrade villkor för företagare. Lägre skatter och sociala avgifter för företagare, slopande av Lagen om anställningsskydd. Den merkostnad som det blir för staten kommer man dels få igen genom fler arbetstillfällen, men man kan också sänka t.ex. arbetslöshetsersättningen vilket ytterligare motiverar till eget företagande istället för att hämta ut arbetslöshetsersättning.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...