Posts tagged ‘pension’

Ibland kanske det kan låta som att vi vill skrämma bort folk från företagande genom att peka på alla de nackdelar som finns med att vara företagande jämfört med att vara anställd, med de regler och den samhällsstruktur vi har idag. Så är naturligtvis inte fallet utan vi vill peka på denna snedvridning och jobba för att det ska bli lättare att driva en egen verksamhet. För det är ju detta vi brinner för. För fördelarna är många. Den främsta är naturligtvis frihet. Frihet att göra det man vill när man vill på det sätt man vill. Om man en månad vill jobba mindre kan man göra det. Antagligen tjänar man då mindre men det går faktiskt att både överleva och leva på en lön som är mindre än en normal löntagares. Även om det är orimligt att en företagare ska göra det trots att den arbetar mer än en löntagare. En annan fördel är att man kan trappa ner istället för att helt gå i pension vid en viss ålder. Kanske bara fortsätta med de uppdrag man tycker är mest intressanta även efter att man fyllt 70. För det kan behövas då man inte har någon arbetsgivare som sätter av tjänstepension. Om man inte gör det själv. Men förhoppningsvis har företaget sedan ett bestående värde så att man får en liten extra pensionsbonus om man säljer det eller överlåter det till någon annan. Om det gäller internetbaserad verksamhet gäller detta i allra högsta grad, då ett upparbetat besöksantal har ett stort värde för en annan aktör i samma bransch.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...