Posts tagged ‘skatteplanering’

För alla företagsformer kan man skjuta upp skatten med periodiseringsfond. Om du har enskild firma eller handelsbolag kan du sätta av upp till 30 procent av vinsten till periodiseringsfond för att kunna jämna ut vinsterna mellan olika år. Du behöver inte betala någon ränta på pengarna under tiden de är avsatta.

Det avsatta beloppet måste återföras till beskattning senast efter sex år.

I enskild firma och handelsbolag kan man dessutom skjuta skatten framför sig med hjälp av expansionsfond. Man betalar då 26,3 procent i skatt av de pengar man avsätter. Man kan sedan välja vilket år man senare ska ta upp pengarna till full beskattning och då också betala egenavgifter.

Genom dessa möjligheter till uppskjuten skatt kan du i en firma eller handelsbolag i princip själv reglera inkomsten.

1. Räkna fram en bruttovinst.
Ta sedan fram ett underlag för positiv räntefördelning. (Ca 8 procent av det kapital du satt in i firman.) På den del av vinsten blir skatten endast 30 procent.
Skulle skulderna vara större än tillgångarna måste du istället öka vinsten något och får då samtidigt en skattereduktion på 30 procent, s.k negativ räntefördelning.

2. Sätt sedan av högsta möjliga belopp till periodiseringsfond.

3. Om vinsten därefter överstiger gränsen för statlig skatt, 380 200kr för inkomståret 2009 kan det som ligger över avsättas till expansionsfond.

Tänk på att kvarvarande inkomst inte får bli alltför låg, eftersom sjukpenning och pension beräknas på det belopp som blir kvar efter avsättningar.

Efter 6 år måste periodiseringsfonden börja tas upp till beskattning. Då ska inkomstskatt och egenavgifter betalas på beloppet. Om firman något år går sämre kan det vara dags att beskatta avsättningarna till expansionsfond. Återförs pengarna under ett förlustår och det inte blir någon inkomst blir återföringen skattefri och expansionsfonden betalas tillbaka.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...