Posts tagged ‘vabba.’

Även som anställd är det ca 25 procent av cheferna som jobbar hemifrån istället för att ta ut ersättning för vård av sjukt barn.  En undersökning visar att 30 procent av de kvinnliga cheferna och 21 procent av manliga chefer jobbar hemifrån mycket eller ganska ofta i stället för att ta ut ledighet för vård av barn, vab.

Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg föreslår t.ex. att alla företag ska betala föräldralön utöver föräldraersättningen från försäkringskassan för att öka jämställdheten i arbetslivet. Så fel ute hon är.  Att låta företag betala utan att få något jobb gjort är naturligtvis inte rätt väg att gå om man vill gynna anställningen av småbarnsföräldrar. Istället ska man naturligtvis se till att företagaren får en ersättare till den som är borta utan att behöva betala, t.ex. från arbetsförmedlingens pool av arbetslösa. Så enkla lösningar det kan finnas ibland. Jag bjuder på denna. Men ange källan.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...