Posts tagged ‘zombie’

En zombie är enligt definitionen en individ vars sinne behärskas av en annan, eller vars viljeförmåga helt försvunnit. Ofta kanske vi tänker på zombies som några blodtörstiga sömngångare som utan att kunna styra över sig själva attackerar andra individer.

Men faktum är att banker, företag, regeringar och konsumenter i en dålig ekonomisk ställning också riskerar att bli en form av zombies, i den meningen att de förlorat förmågan att agera fritt.

En kombination av hög bostadsbelåning och fallande huspriser riskerar många att bli stående med lån som är större än bostadens värde. De kan inte flytta utan att bli skuldsatta till en nivå högre än deras tillgångar och de kan vid en situation med stigande räntor kanske inte heller bo kvar då låneräntor och levnadskostnader riskerar att överstiga inkomsterna.

Som individ blir man tvungen att jobba för att betala räntorna på lånen. Ens liv styrs i hög grad av vad andra vill att man ska göra. Faktum är att samhället i allra högsta grad driver på denna utveckling. Samhället vill ha fogliga arbetare som går till sitt 9-5 jobb och betalar skatt, som bor i sitt radhus och har sina 2,3 barn på dagis och skolan i området. Det blir lätt för samhället att planera. Man vet hur mycket skatt som beräknas komma in nästa år. Hur skulle det se ut om en majoritet av invånarna spenderade ett år vid medelhavet. Eller i fjällen.  Eller om familjerna valde att tillbringa ett år hemma med sin 4-åring istället för dagis och arbete.

Tänk om folk gjorde vad de hade lust till. Vad de kände var inspirerande och utmanande. Spännande och intressant. Ja tänk om. Tänk om alla gjorde det de själva ville och inte vad arbetsgivaren och samhället ville att de skulle göra.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...