Det räcker inte med en bra idé och hårt arbete för att lyckas att skapa ett framgångsrikt företag. Det krävs dessutom tajming och kunskap.

Det krävs alltså att teknik, distributionskanal, marknadsbehov och affärsmodell finns på plats eller kan skapas för att ge en bra avkastning.

Det finns många exempel på där tajmingen varit fel i förhållande till någon av byggstenarna.

T.ex. när Ernst Malmgren och Cajsa Leander grundade boo.com fanns internet där som distributionskanal. Men de hade en alltför avancerad lösning för den teknik som fanns tillgänglig då och marknaden var heller inte mogen för denna typ av handel på internet vilket orsakade konkurs, medans många andra lyckades bättre några år senare.

Eller när Ulla Murman  på 1950-talet startade Stockholms Stenografservice, en form av bemanningsföretag. Uppskattat av kunderna, men lagen tillät inte denna typ av företag så hon fick  myndigheterna emot sig. Några årtionden senare, när reglerna ändrats finns en rad framgångsrika företag inom den branschen.
Vid varje förändring av samhälle, teknik, lagar, demografi eller kunskap skapas nya nischer där alla bitarna faller på plats och lägger grunden för en lyckad affärside, som inte skulle fungera vid en annan tidpunkt eller med andra förutsättningar.  Genom att identifiera hur företaget och affärsidéen ska vara utformad i förhållande till samhälle och tillgänglig teknik just nu kan man få en konkurrensfördel mot existerande företag eller andra aktörer med en liknande verksamhet.

Exempel på förhållanden där förutsättningarna förändras snabbt är när affärsmodellen måste modifieras från något som är invant är t.ex. vid:
• Snabba produkt/teknikskiften
• Avregleringar
• Gradvis evolution av det totala utbudet av tjänster och produkter
• Kollapsandet av värdekedjor
• Migration
• Pandemier

Alla dessa förändringar ger utrymme för nya affärsidéer om inte de existerande aktörerna är tillräckligt snabba och modifierar sin affärsmodell.

 

En genväg till att se vad som kan fungera är att se vad som fungerar i andra länder med liknande utveckling och demografi.
Finns behovet i ett annat, liknande land och det kan tillfredsställas på ett lönsamt sätt, så gäller säkert samma sak  i Sverige.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply