Napoleon Hill (1883-1970) var en av de första som föreläste och jobbade med personlig utveckling och framgångstankar. Bl.a. intervjuade han tusentals människor om vilka principer som leder till framgång.

Andrew Carnegie.

Napoleon Hill gav på 1930-talet ut boken Think and grow rich som sålts i över 100 miljoner exemplar. Boken beskriver 13 huvudprinciper för  framgång och innehåller praktiska och konkreta råd om hur vi med tankens kraft kan förändra det mesta.

Lärdomar från Andrew Carnegie
En av de framgångsrika personer som  delgav Napoleon sina erfarenheter av hur man skapar sin egen framgång var Andrew Carnegie som under början av 1900-talet var världens näst rikaste man. Napoleon Hill berättar att mr Carnegie lärde honom mindpower;
Att välja sina egna tankar för att  uppnå det man vill i livet. Och att använda sin rikedom till att ge till andra. Carnegie ansåg att en rik mans liv ska bestå av två faser: Den första tillägnad  att skapa sin rikedom och  den andra till att fördela sin förmögenhet till olika välgörande ändamål. Carnegie gjorde en liknelse med två kuvert. I det ena kuvertet finns en lista med effekter som kommer av mental rikedom. Det andra kuvertet innehåller motsatsen, priset man måste betala för att inte ta kontroll över sina tankar och sitt liv.

Kuvert 1: Mental rikedom
1. Äkta hälsa
2. Sinnesfrid
3. Kärlek till arbete – som du själv har valt
4. Frihet från rädsla och oro
5. En positiv mental attityd
6. Materiell rikedom (enligt ditt eget val av vad som är rikedom och hur mycket du vill ha)

Kuvert 2: ”straffet”
1. Dålig hälsa
2. Rädsla och oro
3. Obeslutsamhet och tvivel
4. Frustration och missmod (modlös) genom hela livet
5. Fattigdom och avsaknad
6. Mängder av negativa känslor som avundsjuka, elakhet, ilska, hat och vidskepelse.

Napoleon Hills konkreta tips för  tanketräning var att i en liten anteckningsbok på sidan ett skriva ner sin största önskan, sin vilja i livet. Sin egen definition på framgång.
På sidan två skriva ner vad du tänker ge tillbaka. Och därefter börja ge redan nu.
Han uppmanade att memorera båda dina punkter och repetera för dig själv minst  ett dussin gånger per dag.

Och avsluta med denna tacksamhetsbön:
”Oh divine providence, I ask not for more richness, but , but more wisdom, of wich to make wiser use of the richess I recieved at birth consisting in the power to control and direct my mind to whatever ends I desire.”

Napoleon Hill ansåg att vi  och resten av världen kommer att upplevas bättre om vi lever på detta sätt.

”Vilket värdesätter du mest, dina tillhörigheter eller din förmån att kontrollera dina egna tankar?”

”Dina tankar är det enda som kan få dig att bestämma över ditt öde.”

”Där du finner svårigheter, finner du också framgång.”

”Framgång är resultatet av klara planer, uppbackade av en innerlig vilja och ständig uthållighet.”

”Med uthållighet kan man komma långt, även om man saknar en massa andra egenskaper. De enda lyckliga omständigheter man kan lita på är de som man själv åstadkommer: Och dessa åstadkommer man genom uthållighet. Utgångspunkten är den klara målsättningen.”

”… de flesta idéer är dödfödda om de inte omedelbart får en injektion i form av klara planer och omedelbart handlande.”

”… livet är ett schackspel och du spelar mot tiden. Om du väntar för länge och är obeslutsam, förlorar du dina pjäser. Du spelar mot en motståndare som inte accepterar obeslutsamhet.”

/Napoleon Hill

 

13 vägar till framgång från Think and grow rich

De 13 huvudprinciperna för att uppnå sina drömmar, som Napoleon Hill talar om i boken Think and grow rich sammanfattas i dessa filmklipp:

 
The master key


Mastermind principles

Going the extra mile


Applied faith


Pleasing personality


Self discipline


Positive mental attitude


Enthusiasm


Personal initiathive


Learn from adversity and defeat


Cultivate crative vision


Accurate thinking


Cosmic habit force

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply