Tidshantering eller time management handlar om vad vi gör med vår tid. Man skulle också kunna kalla det livshantering eller life management då vi ju faktiskt avgör vad det är vi gör med vårt liv.

Vårt förhållande till tid är egentligen en paradox. Att välja om vi ska ägna vår tid åt njutning eller åtaganden. Jobbet eller privatlivet.

Det är inte heller så lätt att man alltid ska välja det som ger mest njutning för stunden. Då kommer vi att inom kort kanske stå utan både hus och tillgångar med en tom alkoholflaska i handen. Men vi ska inte heller bara göra det andra säger att vi ska ägna vår tid åt.

Innan man tar ett beslut är det därför viktigt att kliva tillbaka och…

… tänka

… analysera

… och ta beslut

När du ska ta beslut. Ställ dig frågorna:

1. Vad?
Vad är mitt mål. Vad får jag betalt för? Vad förväntas av mig? Vad vill jag? Är det viktigt?
Om uppgiften inte är viktig kanske den inte behöver göras alls.
Det gäller att hitta en balans mellan viktiga saker att göra och brådskande saker att ta itu med.

2. Vem?
Är den här uppgiften mitt ansvar? Vem annars kan utföra uppgiften?

3. När?
När ska det vara klart? När kan jag göra det?
För att bestämma när man ska göra det är det viktigt att ställa sig frågorna:
Är det viktigt?
Är det brådskande?

4. Pleasure?
Gillar jag att göra det eller inte? Känner jag för att göra det eller inte?

När man får en uppgift ska man alltså välja att antingen…

… Utföra den.

… Sätta av en tid iagendan för när det ska göras.

… Kasta bort den.

… Delegera.

Om vi har för många uppgifter som skjuts på framtiden gång på gång tar de energi. Det gäller också att se till att man inte blir störd av epost, telefonsamtal etc. när man satt av tid för att utföra en viktig uppgift. Bestäm en tid på dagen när du ska ta hand om dessa istället.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply