Sju vanliga säljmisstag

1. Du låter kunden styra för mycket under säljprocessen.
Det absolut bästa sättet att att ta kontroll på säljandet är att ställa frågor till kunderna. Det är också det bästa sättet att lära dig om det du säljer passar kunderna. Att ställa kvalitetsfrågor till kunderna som avslöjar kundernas problem och önskningar gör det lättare för dig att sätta dig in i kundens situation och erbjuda vad kunden vill ha.

2. Du är inte tillräckligt förberedd
När du ringer eller besöker en möjlig kund gäller det att vara ordentligt förberedd. Det betyder att du måste ha så mycket relevant information om kunden och hans/hennes situation som möjligt. Det gäller förstås också att ha koll på priser, att ha med prover, att kunna visa vad andra kunder tycker om det du säljer. För att nå framgång måste kunden få ett förtroende för dig och känna att du vet vad du pratar om.

3. Du pratar för mycket
Många säljare pratar för mycket under säljpresentationer. De pratar på om deras produkter och vad de kan och om sin service och hur bra den är och så vidare i alla oändlighet. Ditt jobb som säljare är att poängtera det viktigaste och sedan låta kunden prata genom att du ställer frågor till honom/henne.

4. Du jagar inte nya kunder
När allt går bra så låter en del säljare bli att leta efter nya prospects.  Du tror kanske att flödet av nya kunder bara ska fortsätta av sig själv, men faktum är att de bästa säljarna alltid jagar efter nya kunder och avsätter särskild tid för det. När det går bra att sälja är det dessutom den allra bästa tiden att leta efter nya kunder eftersom många är på hugget. Lika viktigt är att ditt flyt ger dig självförtroende och det kommer kunderna att märka.

5. Du frågar inte om du får beställningen
Om du säljer en produkt eller tjänst så måste du fråga kunden om du får beställningen, särskilt om du har investerat tid för att få reda på deras behov och vet att det du erbjuder kommer att hjälpa dem. Många nya säljer tycker att de känner sig påträngande men så länge du frågar vänligt och med självförtroende så får du respekt för att du vill ta er relation framåt.

Läs istället om hur du lyckas med försäljning.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

One Comment

  1. Säljteknik | bissniss.se Svensk internet business says:

    […] Läs mer om att lyckas med försäljning och om vanliga säljmisstag. […]

Leave a Reply