Stephen R. Covey (1932 – 2012) ägnade sitt liv åt att hjälpa människor till personlig utveckling och effektivitet.  Hans budskap finns sammanfattat i boken The seven habits of highly effective people. (De sju goda vanorna) som har sålt över 25 miljoner exemplar världen över.

Grundtanken är att  framgång, effektivitet, lycka och rikedom  inte något man kan uppnå och sedan behålla. De är tillstånd som kräver kontinuerlig översyn  och handling om man vill behålla dem. Stephen Covey studerade effektiva individer och hittade ett antal vanor som de hade gemensamt.  Främst handlar det om vilken inställning du behöver ha. Hur du har för vana att tänka.

De sju goda vanorna enligt Stephen  Covey

Vanor som  ger dig förmågan att leda dig själv.

Vana 1: Var proaktiv

Allt du gör leder till ett resultat. Att inte göra något ger också ett resultat. Ta för vana att se ditt ansvar i de resultat du får i ditt liv. Eller inte får. Se dig själv som orsaken till det som händer i ditt liv.

Vana 2: Börja med slutet i åtanke

Om du nu har ett ansvar för alla resultat du får, se då till att ta reda på vilka resultat du vill ha. Skapa en vision, och ta för vana att hålla den levande. Hur vill du att din hälsa ska se ut om 20 år? Vilka relationer vill du ha om 10 år? De val du gör dagligen när du går på lunch påverkar resultatet.

Vana 3: Gör det viktigaste först

När du vet vilka resultat som är viktiga för dig, se till att prioritera det som tar dig närmare din vision och dina mål.

Vanor som ger ökad effektivitet genom samspelet med andra människor.

Vana 4: Tänk win-win

Ta för vana att se dina motparter som samarbetspartners, och se varje utbyte som ett sätt att stärka varandra. Det finns ingen anledning för två kockar att konkurrera om en apelsin om den ene vill ha skalet och den den andre vill ha saften.

Vana 5: Försök förstå innan du vill bli förstådd

Alla vill bli hörda, sedda och förstådda. Men om du vill vara effektiv behöver du också förstå vad människorna runt om dig försöker säga och vill åstadkomma. När du lyssnar på andra kommer de att lyssna på dig.

Vana 6: Använd synergier

När du tänker win-win och förstår drivkrafterna hos dina medmänniskor uppstår möjligheten till synergier där alla vinner på ett samarbete, och ni åstadkommer resultat som är omöjliga att nå på egen hand. Var alert på möjligheterna att jobba tillsammans med andra för att nå dina mål.

Vanor som  belyser att det enda som är konstant är att allting förändras, och att vi behöver utvecklas kontinuerligt för att hålla jämna steg med omvärlden.

Vana 7: Håll verktygen vassa

Paradoxalt nog har en stor andel av världens mest effektiva personer för vana att stanna upp ordentligt. Genom att dagligen avsätta tillräckligt med tid för både träning, läsning och andlighet håller de sina sinnen skarpa, energin uppe och en bra balans.

Stephen Covey insåg att det är ett heltidsjobb att vara effektiv. Det finns inga snabbfixar eller genvägar. Men det behöver inte innebära att du är dömd till hårt, trist arbete på livstid om du bara ser till att skaffa dig vanorna som ger de resultat du vill ha.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply