1. Definierar inte kunden korrekt
För att lyckas bör man kunna ge ett tydligt svar på vem som är främsta målgruppen. Många siktar för brett och säger att alla kan vara en kund. Det kan visserligen finnas en sanning i det, men man måste specificera vilken grupp eller grupper som är mest vinstgivande och fokusera på dem vid produktutveckling och marknadsföring.
Ju mer träffsäkert du kan definiera din kund desto tydligare och mer målinriktad marknad får du.

2. Utnyttjar inte existerande nätverk och kontakter
Många lägger stort fokus på att jaga nya kunder, men man bör inte glömma bort att utnyttja sitt existerande nätverk och tidigare kunder. Både när det gäller kontakter, merförsäljning och finansiering. Nätverket är en ovärderlig källa för ”leads” då de redan känner dig och ditt företag och kan bidra både med kontaker och merförsäljning.

3. Fokuserar inte tillräckligt på försäljning
Många föredrar att utveckla verksamheten istället för att bedriva sälj. Men lägger du för mycket tid i verksamheten har du snart ingen att göra affärer med. Se till att ha månads- och veckovisa säljmål som förenas med det övergripande affärsmålet. Följ upp målen kontinuerligt och vidta åtgärder om försäljningen inte når upp till målen.

4. För låg prissättning
Det är lätt att enbart sätta priset utifrån kostnad snarare än värde. Sätt hellre priset utefter värdet du kan förmedla till kund snarare än kostnaden för att utföra själva arbetet. Man måste förstå värdet på det du levererar och ta betalt därefter.

5. Fokus på omsättning – inte vinst
Det handlar inte om hur mycket du omsätter, utan hur mycket du kan behålla. Det är inte fel att ha fokus på intäkter, men man måste framförallt förstå vad som en gör verksamheter vinstdrivande; Hur mycket man kan behålla efter att alla kostnader är betalda.