En affärsplan är viktigt att utgå från när man startar upp sitt företag. Men det gäller att inte låsa fast sig vid sin affärsplan utan kunna ändra den allteftersom ovärldsfaktorerna förändras. Gå igenom din affärsmodell som den ser ut idag. Lista…
…Dina kunder. Beskriv vilka olika kunder du har i respektive kundsegment.
…Ditt erbjudande. Beskriv din produkt eller tjänst och vad den skapar för värde för kunden.
…Dina säljkanaler.
…Dina partner. Ditt nätverk av partners och leverantörer.
…Dina intäkter. Pengar som varje kundsegment genererar.
…Dina kostnader. Fasta och rörliga kostnader.

Kanske märker du redan nu att du på några punkter avviker från din ursprungliga affärsplan.
I nästa steg ska du utmana affärsmodellen. Fråga dig själv vad du kan förändra för att matcha kundernas behov. Fråga dig själv för respektive punkt; Vad skulle hända om jag gjorde så här istället? T.ex. Vad skulle hända om jag…
…Vände mig till andra kundsegment? Vilka då isåfall?
…Automatiserade en del av kundrelationerna genom en bättre hemsida eller telefonsvarare?
…Utvecklade mitt erbjudande genom att även sälja andra produkter eller tjänster? Vilka då isåfall?
…Sålde via fler kanaler? Vilka då isåfall?
…Ändrade priset? Högre eller lägre? För vilka då isåfall?
…Kapade några kostnader? Vilka andra konsekvenser skulle det få?

Steg 3 är att sätta ideerna i verket och utvärdera hur de fungerar och vilka effekter de får. Att utvärdera affärsmodellen är ingen engångshändelse utan är en kontinuerlig process allteftersom förändringar sker.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply