Archive for september, 2008

Om du har har en affärside som du vill ha kapital till, och dessutom vill synas i tv kan du ansöka till draknästet.  Programidén bygger på att entreprenörer får presentera sina affärsidéer för investerare, även kallade drakar eller riskkapitalister. Serien kommer produceras av Silverback och kommer att visas på SvT under våren 2009. Ideen är hämtad från Dragons den med samma koncept. Så ta chansen och sök. Du kan bara förlora ditt ansikte, men kan vinna 2,4 miljoner om du har rätt ide.

Tanken med lagen om anställningsskydd, las, kanske bra men i realiteten är lagen väldigt destruktiv på alla sätt.  Den innebär att om ett företag inom ett arbetsområde anställer en person och sedan anställer ytterligare en person, så kan den först anställda sitta och göra ingenting, eller åtminstone sitta och göra ingenting om han samtidigt får det att se ut som han jobbar, eftersom han annars kan avskedas för arbetsvägran. Den sist anställda får däremot slita för att avdelningen ska dra in mer än vad dessa båda personer kostar tillsammans. Om han inte gör det måste man naturligtvis skära ner på personalkostnaden och sparka den sist anställda. Det är antagligen inte svårt att se vem som drar det tyngsta lasset, men enligt las kan man inte avskeda den först anställde först, så länge man inte kan visa att han inte jobbar. Nu får den först anställda naturligtvis lite att göra, men då han kanske kan ta över relationen med en del av de kunder som den sist anställda dragit in, och det borde inte vara alltför svårt att få omsättningen att täcka kostnaden för en anställd, och så småningom kanske man kan anställa någon igen. Här är detta naturligtvis draget till sin spets. I realiteten kan man antagligen komma runt las, genom att påstå att den sist anställda har någon nödvändig kompetens och därmed avskeda den först anställda iallfall. Men varför ha en lag som fungerar så här. Om det istället var så att man som arbetsgivare har rätt att låta den person som bäst kan utföra ett jobb också göra det så skulle det öka rotationen på arbetsmarknaden och underlätta att rätt man hamnar på rätt plats.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...