Archive for the ‘pepp’ Category

Det finns många filmklipp på youtube. En del riktigt bra och väldigt många riktigt dåliga.  Många aktörer skapar kanaler med egenproducerat material eller ett urval av en viss genre eller av det bästa på youtube.

Och det är inte bara okända privatpersoner som jobbar med detta utan 2013 presenterade företaget United Screens att man kommer  skapa ett kanalnätverk på youtube  för digitala plattformar som TV,  dator eller smartphone bestående av  populära klipp och program från webb och traditionell TV och nya egenproducerade program skapade direkt för United Screens.

Olika kanaler tas fram för att passa  olika målgruppers intressen. Tittaren kan enkelt navigera i kanalutbudet på United Screens huvudkanal på YouTube.

Grundarna till United screens är Stina Honkamaa, Malte Andreasson och Jan Zachrisson.

Stina Honkamaa har mellan 2008-2013 varit vd för Googles och YouTubes svenska verksamhet. Innan dess var hon vd för mediebyrån Carat.

Malte Andreasson har de senaste 14 åren arbetat på TV4 där han senast hade rollen som planeringsdirektör för TV4-gruppens 43 TV-kanaler.

Jan Zachrisson har haft flera chefsposter på TV4 och var med och grundade produktionsbolaget Jarowski/Zodiak Television (idag Zodiak Media). Tillsammans med Oscar Höglund är han en av grundarna av Epidemic Sound.

Oscar Höglund har erfarenhet från Zodiak Televisions ledningsgrupp där han även ansvarade för nya medier. Idag är han vd för Epidemic Sound.

För den som söker inspirerande filmklipp  finns det också webbsidor med högkvalitativa tal och föreläsningar.  Dels sidor som är fokuserade på undervisning och inlärning, s.k. MOOC, (Massive open online courses)

och dels sidor som  tillhandahåller inspirerande, tankeväckande eller motiverande tal och föreläsningar.

Exempel på dessa är ted.com fora.tv och dolectures.com

Oavsett var i livet eller i sin affärsverksamet man är så är det viktigt att fortsätta utvecklas, ta hand om sin hälsa och sina relationer.

Det är väldigt stumulerande att gå på föreläsningar och seminarier kring personlig utveckling. Men risken är att man är peppad bara några dagar efter seminariet och väl tillbaka på kontoret är risken stor att man faller tillbaka i gamla hjulspår. Även artiklar och bloggar om personlig utveckling är en viktig del av sin dagliga utveckling men det är sällan man kan fördjupa sig i ett specifikt ämne, utan det blir ofta översiktligt och om man inte återkommer och repeterar innehållet kan det också vara svårt att ta till sig.

Därför är böcker inom personlig utveckling, mental hälsa en värdefull källa för att både fördjupa sin kunskap inom ett område men också återkomma till det så ofta att det blir en del av sin dagliga rutin.
Att ta en halvtimma egentid på morgonen  eller kvällen och fördjupa sig i ett ämne inom personlig utveckling eller mental hälsa kommer göra att man fortsätter att utvecklas och föra in nya vanor i sina dagliga rutiner.

mind-set hittar du en rad böcker  inom personlig utveckling träning och mental hälsa. Böckerna skickas fraktfritt hem till dig.

Många är medvetna om vikten av att sätta upp mål och gör det också.
Men trots det så är det många som står och stampar. Som aldrig når sitt mål.
Här är några tips på hur du når ditt mål inom en översiktlig tid.

–  Konkretisera och förtydliga ditt mål
Om målet inte är tydligt är det svårt att nå dit. Om målet är att bli framgångsrik eller att bli rik vet du inte när du har nått dit.
Om du inte har en tidpunkt när du ska ha nått ditt mål är risken stor att det hela tiden skjuts på framtiden. Ditt mål blir en avlägsen dröm.

– Se till helheten.
Fokusera inte bara på ett begränsat mål, utan se till att målet omfattar hela ditt liv. Det är ingen mening med att offra allt annat för att
bli dollarmiljonär om du när du har nått det målet upptäcker att du har försakat vänner och familj och inte lever ett liv som du trivs med.
– Klargöra ditt nuläge
Du vet inte i vilken riktning du ska sträva om du inte vet ditt nuläge.

– Vad är skillnaden mot nu och ditt önskade läge?
Vad består gapet av? Vad behöver förändras för att du ska nå ditt önskade mål.

– Finns det hinder som du behöver passera?
Behöver du en ny utbildning eller något annat som krävs för att du ska ta dig dit du vill nå.

– Gör en handlingsplan
Gör en konkret handlingsplan för hur du når ditt mål.
Vilka är dina milstoplar på vägen?
Hur du kan belöna dig när du har uppnått dina delmål?
Hur ska du uppnå ditt mål utan att försaka annat som är viktigt i ditt liv?
Hur ska du gå för att må bra och njuta av processen under tiden?
Tidsätt dina handlingar och delmål. Vad behöver du göra idag, imorgon, nästa vecka, nästa månad osv.
Följ upp efterhand och se vad du lyckats med och hur din plan behöver förändras.

– Skjut inte upp
Om behöver ta 100 steg till att förverkliga ett drömprojektet. Hur ofta kan du gå framåt?
Om du tar ett steg i månaden för att nå drömprojektet så tar det 100 månader eller 8,33 år.
Om du tar ett steg i veckan tar det 100 veckor att genomföra drömprojektet eller 1,92 år
Om du tar ett steg om dagen så tar det 100 dagar att genomföra drömprojektet, eller 0,27 år

Naturligtvis är det inte så enkelt. Du kanske måste vänta på att andra ska handla eller svara dig men det finns säkert något du kan göra för att komma vidare.

– Börja idag.
Det finns säkert något du kan göra redan idag för att komma ett steg närmare ditt mål. Någon kontakt du kan ta eller någon information du behöver söka upp.
Det enda du kan vara säker på är att om  inga steg alls tas så kommer inget att hända.

När man har en roll som mentor innebär det inte att man ska vara någon Guru som har svar på alla frågor. Det är också viktigt att föra samtalet kring det som är viktigt för adepten. Genom att följa någon mall är det lättare att hålla sig till ramarna. En sådan modell är Vad-Hur-När modellen.

Efter lite inledande samtal och uppföljning från föregående session kan man därför försöka hitta aktuell frågeställning, t.ex. genom att fråga:
-Vilken utmaning vill du helst prata om idag?

Svaret kanske då blir
– Jag har fastnat i administrativa uppgifter och eposten tar för stor del av tiden.

Vad

Nöj dig inte med det första svaret adepten ger utan följ upp med klargörande frågor.  T.ex.
-Vad var meningen att du skulle fokusera på när du tog detta jobb?  Etc.

Tanken med frågorna är att klargöra vad som menas och att få en tydligare bild av utmaningens uppkomst och betydelse.  När du tror att du förstår vad adepten menar.  Samanfatta hur du har uppfattat problemet.

T.ex.

Du menar alltså att dokumentation och att svara på epost tar för mycket av din arbetstid när du egentligen vill ägna mer tid åt strategisk planering?

När du och adepten har en gemensam bild av problemet  går du vidare till nästa steg.

Hur

Steg två i processen är att söka alternativa lösningar.  I den bästa av världar skulle det räcka med att ställa frågan
– Hur ska du lösa detta?

Och adepten skulle komma med genomtänkta fungerande förslag som löste problemet. Men så är ofta inte fallet. Inte heller bör mentorn direkt komma med förslag på hur problemet ska lösas.

Det man kan göra är att undersöka framgångsmönster.  Hjälp din adept att se egna eller andras framgångsmönster i en liknande situation. T.ex.

Kan du minnas någon annan situation där du kände att du använde din tid till det som inte kändes mest optimalt och hur du löste det?

Detta hjälper adepten att tänka utanför den omedelbara utamningen.

Kanske adepten då följer upp med:

Jo, jag minns att på mitt förra jobb satt jag med på en massa möten som inte var relevanta för mig.  Jag gick då till chefen  och bad att det skulle räcka med att jag läste igenom protokollen efteråt och bara kallades till mötena om något ärende krävde min expertis.  Jag kanske kan tala med min chef även nu så att vi kan omfördela de administrativa arbetsuppgifterna samt att min epost adress inte står utskriven på webbsidan så att det kommer in så många allmänna frågor.

Syftet är att hjälpa adepten att undersöka vad som har fungerat tidigare.  Det kan också vara hur andra har löst eller skulle ha löst ett liknande problem t.ex. Enjapanska effektivitetskonsult, en gotländsk bonde, en amerikansk optimistkonsult, en fransk superkock, en tioårig flicka, en pensionerad koncernchef, en raketforskare, en rockstjärna en kollega etc.  Man kan också fråga hur personen skulle ha löst problemet om denne vore sin egen chef och hade friare tyglar eller hur personen skulle ha löst problemet i sin vildaste fantasi, om det inte fanns några begränsningar vad gäller tid, pengar, personer.

Även här är mentorns uppgift att samanfatta vad adepten kommit fram till och ställa klargörande frågor så att adepten verkligen får reda ut sitt förslag till lösning.

Mentorn ska också hålla koll på klockan och dokumentera de ideer som kommer fram i en loggbok. När mentorstiden närmar sig sitt slut kan mentorn fråga adepten om denne har några specifika frågor. OM hon vill ha råd eller synpunkter kan mentorn naturligtvis komplettera de lösningar som adepten kommit fram till men med försiktighet t.ex.
– Jag minns en kollega som löste något liknande genom…
eller
– Min erfarenhet säger mig att…

När

Det sista steget är att komma fram till specifika handlingar i den närmaste framtiden. Hjälp adepten att fastställa både långsiktiga mål och kortsiktiga åtgärder t.ex.

Om ett år har vår organisation gjort en omprioritering av våra administrativa rutiner och fastställt grundläggande värderingar som kommer att styra vårt sätt att leda och fördela arbete.

Inom två månader upplever jag själv en mycket större arbetstillfredsställelse genom att ägna maximalt 20% av min tid till administration och 80% till planeringsarbete och att utarbeta strategier för framtiden.

Denna vecka ska jag…
…noggrant skriva upp hur jag i detalj fördelar min tid.
…se till att min epostadress tas bort från webbsidan.
…diskutera med minst två kollegor om de också upplevera samma vad gäller administrationsrutiner.

Syftet är att komma ner på en så konkret nivå att man kan fastställa dag och tidpunkt för det man ska göra och följa upp dessa åtgärder vid nästa möte.

Mentorn ska alltså se till att adepten har några få handgripliga åtgärder att ta itu med under den närmaste tiden  och som leder mot de övergripande långsiktiga målen.

 

 

Även mellan inplanerade mentorsträffar, under mycket korta möten kan man utöva mentorskap. Kanske en mentor stöter på sin mentor några minuter innan han ska på ett viktigt möte.  Man kan då ändå ändå visa omsorg och ge hjälp genom frågor som hjälper adepten till eftertanke.

Ex.
Adept: Hej, visst är det mycket nu.
Mentor:  Hej, javisst, jag ska själv iväg på ett möte om ett par minuter.  Vad tar upp det mesta av din tid och dina tankar just nu?
Adept: (Funderande) Det är nog det att jag måste bli klar med  verksamhetsbeskrivningen.
Mentor:  Ja det kan vara besvärligt. Vilka andra på företaget har kunskap om den processen?
Adept: Hm. Ja, Anders har ju gjort det många år tidigare. Jag kanske kan få lite tips därifrån.
Mentor: Javisst.  Kom förbi imorgon igen om du vill visa hur långt du kommit och få lite feedback.

Den klargörande frågan tvingar till eftertanke. Du stärker relationen, visar att du bryr dig och erbjuder stöd och hjälp vid en annan tidpunkt.

Individen är alltid mer benägen att agera om det är hen själv som har kommit på lösningen.

Alltid när vi upplever eller prövar på något nytt så gör vi normalt stora framsteg initialt. Om vi prövar en ny sport blir vi snabbt bättre, ett nytt förhållande utvecklas snabbt i början och när vi utövar en ny sysselsättning eller ett nytt kunskapsområde lär vi oss mycket nytt i början.
Sedan kommer vi alltid till någon slags platå. Vi stöter på motstånd. Vi utvecklas inte lika fort och lär oss inte lika mycket. Det kan kännas jobbigt och motigt. Naturligt har vi olika sätt att reagera på detta. Den som är kicksökare kanske då ger upp och prövar på något annat för att få den kick det ger att känna att man utvecklas snabbt. Vi testar någon annan sport. Hoppar till ett nytt förhållande, eller väljer ett nytt område att jobba med.  En del är mer uthålliga. De blir  frustrerade, stångar sin panna blodig och i många fall kommer de vidare. De kommer förbi platån och kommer till en ny nivå och kan utvecklas mer. Vi kan kalla dem forcerare.

Oavsett vilken grundtyp vi är så kan vi, enbart genom att bli medvetna om detta mönster, istället för att ge upp eller bli frustrerade när det kommer en platå, en motgång eller något känns jobbigt, så kan vi tänka; Nu har jag kommit till en platå. Det är motigt och jobbigt just nu, men om jag vet om det, fortsätter att jobba och riktar in mig på målet så kommer jag förbi denna platå och vi kommer att fortsätta utvecklas och komma till nästa nivå. Vi blir mästare.

Jantelagen är en uppdiktad lag och formulerar i ord den oskrivna lag, som säger att man inte får sticka upp och tro att man är bättre än andra på något sätt.  Genom att bli medvetna om detta fenomen kan vi bryta mönstret och lyfta både oss själv och andra.

Om vi inte gör det vi vill utan faller offer för jantementaliteten uppstår en avundsjuka och missunsamhet där vi även försöker förminska andra. En upplevelse av att andras framgång blir vår motgång.

När vi faller offer för jante reagerar vi med:

inte kan väl jag…
… ta emot uppskattning  beröm och komplimanger.
… bli bjuden
… ta en konflikt

Kan inte jag ska inte du…
… ha det eftertraktansvärda
… göra det du vill
… vara lycklig.
Leder till att vi missunnar andra vad de  är, äger eller upplever om inte vi själva kan få det.
Avund + missunsamhet = avundsjuka

Så gör man inte.
En föreställning om att vi inte ska sticka ut eller ställa till med en scen.

Bryta jantementaliteten

Istället för jante borde vi säga till varandra att vi duger och litar på att vi och alla andra är värdefulla.

…Visst kan jag ta emot komplimanger eller be om hjälp.
Träna på att kunna ta emot komplimanger och att inte alltid behöva klara sig själv.

…Kan du, kan jag. 
Låta oss sporras av andras framgångar. Det är mänskligt att känna avundsjuka men när vi berättar att vi känner oss lite avundsjuka, istället för att baktala, skingras avundsjukan. Om vi dessutom tar upp saken med den vi är avundsjuk på spricker missunsamhetens ballong helt. Vi kan vända det till att istället berömma och ge komplimanger och be om hjälp att kunna uppnå det vi vill.

…Till din förtjänst.
Vi kan bli duktiga på att visa uppskattning. Istället för att bara ge komplimanger; T.ex. Vad trevlig och förståndig du är.  En komplimang som mottagaren kanske har svårt att ta till sig och kan bortförklara, kan vi utgå från vår egen känsla t.ex. Jag är så glad att ha dig som vän.

 

Anti-jantelagen
    §1 Du vet väl att du är enastående!
§2 Du är värd långt mer än du tror!
§3 Du kan lära dig allt!
§4 Du är bättre än många andra!
§5 Du vet mycket mer än många andra!
§6 Du har mycket att vara stolt över!
§7 Du duger till allt!
§8 Du skall le och skratta!
§9 Du har någon som bryr sig om dig!
§10 Du har mycket att lära andra!

 

Dom flesta har lärt sig att sätta upp mer eller mindre tydliga mål, s.k. goal setting. Men ändå  är det många som inte når målen. Steget från  ”goal setting” till ”goal getting” kommer aldrig. För att ta en ide från tanke till handling kan det behövas lite hjälp på vägen. Här är några tips på motivationshöjare.

 

Varför
Först och främst är det viktigast att veta varför du vill nå ditt mål. The big picture. Ditt driv, vad du vill uppnå. Vad som skulle få dig att kämpa för att uppnå målet oavsett vilka hinder som dyker upp längs vägen, vad det ger dig personligen.  Simon Sineks talar på TED om vikten av att hitta sitt varför.
Bryt ner dina mål
 Bryt ner dina mål till smarta mål.
Tre månader är ungefär den gräns för vad  vi kan ha realistisk överblick över. Se till att ha en tydlig bild var du ska ha nått om tre månader.
Var också beredd att ändra dina långsiktiga mål om omgivningsfaktorerna ändras.
Tänk att du misslyckas
Lek med tanken: ”Hur skulle jag  agera för att det här ska bli så misslyckat som möjligt?” Vänd sedan på  meningarna och se vad du bör göra för att lyckas.
Var beredd på motgångar
Det kommer ändå att hända saker som försvårar för dig eller gör att du tappar modet och lusten.  Det behöver inte betyda att du gjort något fel, eller att det är ett tecken på att du ska ge upp. Det betyder bara att det är jobbigt ett tag, för att du håller på med förändringar. Tänk på det och sök en ny väg för att ta dig vidare.
Be om stöd
Det är skillnad på att vara beroende av andra för att kunna ta steg mot sina mål nå sina mål (vilket helst bör undvikas) och på att behöva andra för att få kraft, stöd, inspiration, tröst och pepp från omgivningen. Välj ut några du har förtroende för som du kan ha som bollplank när det går bra, när du vill diskutera något eller när det blir uppförsbacke.
Lockande målbild 
Vad ska du göra när du når ditt mål? Fyll ditt mål med känsla, beskrivningar och firande.  Måla upp ett scenario du kan längta till.

 Fira
Fira när målet är nått! Att även fira små delmål längs vägen är ett bra sätt att hålla engagemanget uppe.

Gothen Andrew De Leon slår igenom i America got talent efter att för första gången sjungit inför publik.
Ett filmklipp för alla som behöver lite stöd för att göra sin sak.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...