Archive for the ‘aktier’ Category

Under 2011 drog den engelska entreprenören Darren Westlake igång Crowdcube tillsammans med Luke Lang. Crowdcube är en plattform där entreprenörer kan få in kapital genom att sälja delägarskap i sitt bolag. Sedan dess har tusentals personer investerat över 550 miljoner kronor via Crowdcubes sajt och över 175 onoterade företag har fått in kapital den vägen. Crowdcube är fortfarande världsledande inom aktiebaserad folkfinansiering.

Idéen till crowdcube fick Darren Westlake han när han såg tv-programmet Dragons Den, den brittiska förlagan till svenska Draknästet. Han fastnade för en affärsidé som ratades av drakarna. Naturligtvis kunde han inte gå in med hela det kapitalet som efterfrågades, men han tänkte att om han var redo att gå in med en liten summa så fanns det säkert många andra som tänkte likadant.

I maj 2013 lanserade Crowdcube en plattform riktad mot Sverige, där svenska nystartade företag kan söka kapital genom många mindre aktieförsäljningar. Även svenska Funded by me har en liknande tjänst.

Carl-Magnus Norden, är huvudägare av Crowdcubes verksamhet i Norden och Crowdcube har över 100 000 medlemmar från olika delar av världen som kan tänka sig att investera i företag, om de hittar något som de tror på. Många är dessutom entreprenörer som kan bidra med erfarenheter och branschkunskap, säger han.

Rent praktiskt funkar det så här. Entreprenören som behöver få in pengar registerar sig på plattformen, och sätter upp ett mål om hur mycket pengar företaget vill ta in och hur stor aktieandel som erbjuds. Dessutom laddar entreprenören upp en affärsplan, en budget och en videopresentation som visas för potentiella investerare. Sedan är det är öppet för alla att bli aktieägare.

Om entreprenören når upp till sitt mål sker emissionen, inte annars. Crowdcube har ett snitt på ungefär 100 investerare per företag där några hundralappar.

Tyvärr finns det saker som bromsar utvecklingen, inte minst i Sverige.

Dels får privata företag som har under 500 000 kronor i aktiekapital och inte är publika inte annonsera om att de söker kapital. Undantaget till den regeln är att entreprenören får sprida full finansiell information till mottagare som har talat om att de är intresserade av den typen av propåer. Det går alltså bra att annonsera till de över 100 000 personer som har registrerat sig på crowdcubes site att man söker kapital.

Reglerna håller på att förändras i USA, vilket kommer göra att onoterade bolag kan annonsera till allmänheten att de behöver pengar på ett helt annat sätt. Kanske ändras reglerna i Sverige också framöver. Syftet med regeln är att skydda investerarna men det innebär att entreprenörer har svårt att skaffa kapital i uppstartfasen.

Den andra begränsningen som finns i Sverige är att privata bolag inte får fördela fler än 200 nya aktieposter inom en 12-månadersperiod.
Även här är tanken att skydda investerarna. Bland de företag som söker kapital via Crowdcube är den största kategorin företag inom mat och dryck men även internetrelaterade tjänster.
2014 tog crowdcube in 1,2 miljoner pund från sina egna medlemmar. Det blev fulltecknat på 16 minuter.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...