Archive for augusti, 2018

Långvarig eller frekvent återkommande stress är inte bra för oss som personer, men det är svårt att låta bli att bli uppstressad när man sitter på ett försenat tåg på väg till ett viktigt möte, när man letar efter nycklarna och man borde ha åkt för 10 minuter sedan eller när man har en deadline men det är massor av arbete kvar att göra.

Lösningen är att ta för vana att välja det näst snabbaste alternativet. T.ex. när det gäller resor så tittar du vilka alternativ som finns och väljer det näst snabbaste. Om du ska ta dig 5 km t.ex. så kanske alternativen som är tillgängliga är bil och cykel. Då väljer du att cykla. Om du sedan tappar bort nycklarna eller något annat händer som gör att du inte lyckas ta dig iväg i tid så finns alltid det snabbaste alternativet kvar som utväg. Om du ska på ett mycket viktigt möte där du inte får komma försent så kan du för denna gång ta bilen istället.

Eller om alternativen är tåg eller buss så kanske du väljer bussen, om du ser att det finns en tågavgång som ligger lite senare som också tar dig fram i tid.

Det kan också handla om samma transportsätt men du väljer inte den avgången som kommer fram precis innan du behöver vara framme utan åker med avgången innan.

Detta kan verka slöseri då man för det mesta naturligtvis kommer fram som planerat, men det brukar ändå inte vara spilld tid eftersom man ofta kan utnyttja tiden som den längre resan tar, eller tiden som man har på plats innan man behövde vara framme till att arbeta, läsa eller uträtta något annat ärende.

 

 

1.Schemalägg allt som du ska göra i en kalender. Oavsett om det är ett samtal, möte, lunch eller övrig aktivitet. Agera som om varje uppgift har sin unika deadline.

2.Påbörja dagen med det som är viktigast att få gjort. Det är en härlig känsla att vara klar med det som är viktigast. Efterföljande uppgifter kan därigenom kännas mer uppmuntrande och skapa mer effektivitet och stimulans.

3.Belöna dig själv med personliga incitament om du utfört en specifik uppgift eller en rad av uppgifter. Ta en kopp kaffe, en paus gör något du tycker är roligt.

4.Gör planer för att göra något stimulerande efter arbetstid. Du uppmuntrar din hjärna att vara mer effektiv och bli färdig med dagens sysslor för att kunna delta.

5.Stäng av notifieringar från dator, laptop och telefon.

6.Ta mikropauser varje timme eller halvtimme som är schemalagda i din kalender eller arbeta enligt pomodorotekniken.

7. Multi-Taska INTE. De flesta människor genererar mer effektivitet och kvalitet genom att hantera en uppgift i taget.

8.Gör To-Do Listor. Det är behagligt för sinnet att ha denna information fysiskt och inte bara mentalt noterat.

9.Dokumentera de processer och uppgifter som upprepar sig frekvent. Detta kräver en del arbete. Men lönar sig väl vid de tillfällen du skall skapa en aktivitet med samma process och/eller vid det tillfällen du skall delegera uppgiften.

Den som driver ett eget bolag  kan välja mellan att ta ut vinsten som utdelning eller lön / pension.
Olika uttag leder som bekant till olika skatt.

Lön
Om du tar ut lön så betalar du inkomstskatt på mellan 32 och 57 procent. Först måste dock bolaget betala arbetsgivaravgifter på 31,42 procent (lägre för pensionärer). Lön och arbetsgivaravgifter är avdragsgilla för företaget.

Hur hög skatten blir på ditt löneuttag beror på din årsinkomst. Sverige har en progressiv inkomstskatt, vilket betyder att skatten stiger när årsinkomsten passerar vissa skiktgränser. Om vi antar att kommunalskatten är 32 procent (rikssnittet) så blir skatten i de olika inkomstskikten enligt följande:

Årsinkomst                                         Skatt
0 – 438 900 kronor                           32 % (kommunalskatt)
439 000 – 638 500 kronor               52 % (kommunalskatt + 20 % statlig skatt)
638 600 – uppåt                                57 % (kommunalskatt + 25 % statlig skatt)

Årsinkomsterna ovan är angivna efter att det grundavdrag gjorts på minst 13 200 kronor, som alla har rätt till. Hänsyn har ej tagits till jobbskatteavdrag som ges vid aktiva arbetsinkomster och kan ge en skatteminskning på ,maximalt cirka 2 200 kronor i månaden vid en månadslön på runt 30 000 kronor.

Tjänstebeskattad utdelning från fåmansföretag ger dig däremot inte rätt till jobbskatteavdrag.

Utdelning
Till skillnad från lön så är en utdelning inte avdragsgill för bolaget. Det innebär att företaget först måste betala 22 procent bolagsskatt på resultatet. Vid en utdelning behöver bolaget dock inte betala några arbetsgivaravgifter  För ägaren ligger skatten på utdelning på mellan 20 och 57 procent skatt.

Hur mycket som kan tas ut till den lägsta skatten på 20 % beräknas på blankett K10 i deklarationen. Utdelning motsvarande gränsbeloppet tas upp (till 2/3) som kapitalinkomst. Eventuell ytterligare utdelning samma år beskattas som tjänsteinkomst.

De flesta kan använda en schablonregel som betyder att man för 2017 kan ta ut en utdelning på 163 075 kronor som enbart beskattas med 20 procent skatt. Skiktgränserna ovan gör dock att ganska mycket lön och tjänstebeskattad utdelning ändå kan tas ut med bara kommunalskatt.

Ytterligare en aspekt av löneuttag är att endast löner upp till en viss nivå ger pensionsförmåner. Gränsen går vid 496 305 kronor. Vid högre löneuttag ska dock fortfarande arbetsgivaravgifter betalas och utgör därmed en ren skatt. Högsta sjukpenninggrundande inkomst uppnås redan vid en lön på 336 000 kronor.

Om du efter uttag av lön och utdelning enligt ovan har kvar utrymme till skiktgräns 1 (438 900 kronor) så kan du ta ytterligare utdelning som överstiger gränsbeloppet. Det innebär att utdelningen tjänstebeskattas. Så länge total förvärvsinkomst understiger 438 900 kronor blir skatten på den extra utdelningen bara 32 procent. Eventuell ytterligare lön eller utdelning kommer att beskattas med kommunalskatt plus 20 procent statlig inkomstskatt. Det vill säga 52 procent skatt. Först när lön och tjänstebeskattad utdelning överstiger skiktgräns 2 (638 500 kronor) behöver du betala högsta marginalskatten på 57 procent på den delen.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...