Archive for the ‘uppfinningar’ Category

Glas är ett fascinerande ämne, kanske främst på dess genomskinlighet.
I det mesta vanliga glas är basen sand och det kallas då för silikatglas glas kan framställas av ett stort antal ämnen. Vissa grundämnen kan bilda glas själva men oftast är det en förening av minst två ämnen t.ex. sand, soda och kalk. Sodan och kalket tillsätter man för att få renare glas och för att sänka själva smälttemperaturen.
Själva blandningen kallas för mäng som kommer från tyskans gemenge som betyder just blandning.

Smältugnar för glas delas in i två huvudtyper: degelugnar och vannor. Ugnarna värms upp med olja, gas, eller elektricitet.

I en degel har man murat in ett stort kärl utav eldfast material. I det eldfasta kärlet lägger man då i mäng. Det betyder att det smälta glaset inte har kontakt med de yttre murade väggarna.

I en vanna har man murat ihop ett stort kar där man lägger i mäng. Det betyder att i stället för som i en degel, där ett stort kärl håller glaset på plats, så når det smälta glaset ända ut till de murade väggarna.

För att färga glas tillsätter man metalloxider. Beroende på vilket ämne man tillsätter får man olika färger.
fluor ger vit glas
silver ger rött glas
kobolt ger blått glas och
svavel ger gult glas.

Vid tillverkning av planglas som används i fönster kan man använda två olika metoder. Den ena kallas dragning och innebär att glas från smältan dras lodrätt upp genom ett valssystem. Därefter måste glaset slipas för att få en helt plan yta. Därför används ofta en annan metod som kallas för flytglasmetoden vid tillverkning av fönsterglas.

växthus

Växthus med härdat glas från glashusen.se

När man tänker på glas tänker man kanske också på dess bräcklighet. Men genom att behandla glas på olika sätt kan man framställa mycket hållbart glas. I växthus, busskurer och liknande använder man ofta härdat glas som ger en högre hållfasthet, och om det ändå går sönder smulas det sönder utan att bilda vassa glasskärvor.

Man kan också få fram skott och sprängningssäkert glas som ofta används i offentliga byggnader, smyckesbutiker eller banklokaler används pansarglas eller glas med sprängskydd eller skottskydd. Detta kan man få genom att laminera glas med olika material, t.ex. laminera med så kallad ionplast, som i säg är ett extremt hårt material.

Kläder som kan ladda mobiltelefonen och robothusdjur. Ja det är några av de uppfinningarna som vi kan komma att se de närmaste åren enligt New York times magazine när de listar 32 uppfinningar som vi kan komma att se de närmaste åren.

I september 2010lanserades en ny version av  svensk patentdatabas där man kan söka svenska patent, offentliga patentansökningar och europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige.

Sedan tidigare  finns även publicus, en databas över samtliga nordiska patent fullt sökbar över internet.

Bakgrunden till publicus är att Linus Wretblad tillsammans med kollegerna Joni Sayeler och Nikolaj Hautaviitaman  vid uppdragshuset i Stockholm 2002 började att digitalisera en databas över samtliga svenska patent och arbetet blev färdigt 2006.
Digitaliseringen av över 425 000 svenska patent, totalt 550 000 nordiska patent gjordes med hjälp av programvara för textigenkänning och de inskannade dokumenten gjorts sökbara i fulltext.

En finess är att det i publicus förutom sökning på uppfinnare, sammandrag och  patentkrav går att göra sökningar med meningar, koncept eller uttryck som förklarar patentet.

En aprildag 1849 var amerikanen Walter Hunt desperat. Han var skyldig en långivare 15 dollar, men ägde inte en cent, så han beslutade sig att för att uppfinna något som kunde hjälpa honom att bli skuldfri. Han fingrade på en mässingtråd och vred den till en spiral på mitten och satte ett metallhölje i ena ändan.  Man tror att man använde en form av säkerhetsnålar redan 2000 f.kr men problemet var att få nålen att stanna i sitt fäste. Den cirkelrunda öglan som Hund vred gav funktionen att nålen fjädrar  så att nålen inte skulle släppa ur sitt fäste.

Han fick 400 dollar för rättigheterna till uppfinningen och blev skuldfri. Antagligen hade han kunnat få mycket mer.  Men detta var inte hans enda uppfinning. Han uppfann även världens första repetergevär senare samma år.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...