Archive for mars, 2011

Det blir allt ovanligare att man har en eller ett fåtal anställningar under sin livstid, utan istället blir det vanligare med projekt och konsultarbeten. I och med det är det viktigt att fundera över sitt varumärke. Vad man vill göra och vad man står för. Följande frågor hjälper dig att få fram ditt personliga varumärke.

1. Hur tror du att din omgivning uppfattar dig?
Låt 10-15 personer i din omgivning oberoende av varandra beskriva dig med 4 ord. Klistra in omdömena t.ex i wordle.net för att få ett ordmoln som beskriver hur andra uppfattar dig. Om du vill kan du be om att minst ett ord ska ha negativ klang för att även få med de egenskaper du kan förbättra.

2. Hur vill du att din omgivning ska uppfatta dig?

3. Fundera över vad du kan göra för att omgivningens uppfattning  om dig ska stämma överens

4. När är du glad och känner stark livsenergi?

5. När känner du dig lugn och tillfreds?

6. Vad har du gillat att jobba med? Varför då?

7. Vilka framgångar har du gjort i livet?

8. Viktigaste styrka om du var läkare?
Testa även andra yrken, som polis eller advokat. Det svar man ger säger mycket om hur man är som person och ger också flera av svaren på frågorna som kommer sen.

9. Vad driver dig?

10. Vad vill du bidra med under din livsstid – vad vill du investera din energi i?

11. Vad är ditt drömjobb?

12. Hur kan du förändra din sysselsättning för att bättre stämma överens med dina svar på frågorna ovan?
Skriv en slogan eller punchline som beskriver dig och din sysselsättning, samt ett ”hisstal” d.v.s. en beskrivning av dig och din sysselsättning på 30 sekunder.

Genom att sätta smarta mål ökar chansen att du ska uppnå ditt mål.  Och även om man frågar sig sjäv vad man vill med sitt mål, finns det många fällor som leder oss bort mot våra verkliga mål.

→ Omedvetenhetsfällan

Alla sätter mål. Att göra något så banalt som att gå till affären för att handla en liter mjölk till kaffet eftersom du tänkt bjuda kompisen på fika senare, är ett exempel på ett mål som vi sätter upp för oss själva utan att tänka på det.
Genom att bli medveten om sina mål är chansen större att man kan känna stolthet över resultatet när man uppnått målet. Genom att göra dig själv uppmärksam på vad du vill uppnå och vad som är viktigt för dig, blir det också lättare att välja bort saker som tar tid från det du verkligen vill.

→ Ovisshetsfällan:

Du satsar på ett mål, utan att egentligen veta vad det kommer att innebära för framtiden.

Bekvämlighetsfällan:

Du väljer ett andrahands- eller tredjehandsval bara för att inte bli ifrågasatt eller behöva ta någon risk.

Otålighetsfällan:

Att nöja sig med sitt andrahandsval för att det går snabbare att uppnå?

Pengafällan:

Du väljer ett alternativ som ger mest pengar även om det inte är ett primärt mål i ditt liv.

Statusfällan:

Du väljer ett alternativ som i andras ögon ger högre status, även om det inte leder dig närmare ditt mål.

Bekräftelsefällan:

Du väljer ett alternativ som du vet att du klarar av utan problem, för att kunna få beröm för att du klarat av det istället för att utmana dig själv och välja något som du måste kämpa för.

 

 

För att lyckas nå ett mål ska det vara  SMART: specifikt, mätbart, angeläget/accepterat, realistiskt och tidsbestämt.
Det är en bra utgångspunkt när du sätter mål. Men det gäller naturligtvis också att hitta mål som passar dig som person. Att det du uppnår verkligen är något du vill och som kommer göra någon skillnad. Annars är risken stor att du ändå inte får tillräckligt med energi för att ta dig ända fram till mållinjen.  Genom att dessutom tänka på att ditt mål ska vara SMART: spännande, meningsfullt, annorlunda, roligt och tufft skapar du mål som känns mer lustfyllda och väcker mer uppmärksamhet vilket också ökar sannolikheten att uppnå ett mål som passar dig som person.

Genom att fråga dig själv vad du vill med ditt mål, ökar också chansen att du hittar ett mål som du innerst inne vill, och som stämmer överens med dina värderingar.  Du kan också fråga dig själv vad du vill ska stå på din gravsten, eller vad folk ska säga om dig på din 80-årsdag, för att få fram mål som verkligen betyder något.

Sedan är det så att det som inte syns inte finns, eller  i alla fall blir svårare att tro på. Det är därför sannolikheten för att uppnå något ökar när du formulerar det för dig själv på ett konkret sätt, till exempel genom att skriva ner det på ett papper och berätta det för dina vänner och bekanta.

Att använda sig av meningar som börjar med ”Jag” och som följs av det du vill uppnå som om det redan hade hänt, är ett sätt att få målet att kännas påtagligt, personligt och inom räckhåll. Målet kan justeras och omformas på vägen, men formulera ett dubbel-SMART mål redan idag, skriv ner det och berätta det för någon annan.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...