Archive for juni, 2010

Ett lyckat säljmöte beror inte bara på vilken produkt du har utan formen för säljmötet kan också vara avgörande. Naturligtvis kan det vara bra att kunna improvisera och prata avslappnat med kunden om lite av varje, men det är alltid bra att ha en agenda som grundstruktur i säljmötet.

När du har presenterat dig, börja med att föreslå en dagordning för mötet, så att kunden vet vad som kommer hända.

Fortsätt med att presentera din produkt och påvisa kundnyttan. Se till att snabbt komma in på det affärsmässiga.

Stäm av med kunden för att försäkra dig om att denne har förstått din produkt och att du förstår kundens behov.
Ställ frågor för att få reda på kundens situation och kundens behov och visa inlevelse för kundens behov.

Avsluta med att sälja in din produkt. Lyft fram produktens, för kunden relevanta egenskaper och vilken nytta den kan göra. Kombinera den nyttan som kunden har accepterat med att föreslå hur man kan gå vidare.

Om kunden har invändningar kan det bero på missförstånd, tvivel eller nackdelar.
Om kundens invändningar beror på missförstånd, gå tillbaka till behovet och red ut hur produkten kan lösa behovet.
Om det beror på tvivel, övertyga genom att lyfta fram produktens fördelar. Om det beror på nackdelar som produkten har, gå tillbaka till behovet och påvisa fördelar.

Forskning har visat att…
…lyckade säljsamtal innehåller fler frågor än misslyckade samtal.
…lyckade säljsamtal innehåller fler specifika nyttor än misslyckade samtal.
…misslyckade samtal kännetecknas av en rad slutna frågor.

Läs mer om att lyckas med försäljning och om vanliga säljmisstag.

Oavsett om man är egen företagare eller inte har man nytta av att ha ett starkt personligt varumärke. Det handlar om ens professionella rykte. Hur din expertis, passion och ambition uppfattas av människor runt okring dig.

För att kunna bygga sitt varumärke är det viktigt att ta reda på vem man egentligen är. Vilka värderingar står du för? Vad tycker du är viktigt? Vad är dina intressen, kunskapsområden och starka sidor.
Hur du uppfattar dig själv stämmer inte alltid överens med hur andra tycker att du är. Be därför dina medarbetare, kunder eller vänner skriva ner hur de uppfattar dig. De flesta tycker det är kul och hedrande att få hjälpa till.

Samla ihop alla positiva omdömen och styrkor och skriv en slogan eller tagline. Den ska visa vem du är och vad du gör. Det är viktigt att du lever upp till din slogan. Formuleradet som en mening om dig själv i tredje person. T.ex. John är en iderik entreprenör som man alltid kan lita på.

Tänk långsiktigt och sätt upp mål och delmål. Arbeta aktivt för att ytterligare stärka din kompetens och för att nå dina mål.

Var passionerad i det du gör. Är du missnöjd, vantrivs eller känner att du inte behärskar dina arbetsuppgifter så lyser det igenom och påverkar ditt proffesionella rykte. Då är det bättre att du börjar syssla med något som bättre stämmer överens med de intressen och värderingar som du har. Ha dina starka sidor och din slogan i bakhuvudet och visa dig alltid från din bästa sida.

Ju mer du syns, desto mer stärks ditt varumärke. Arbeta aktivt med att nätverka och synas i sociala medier och bloggar. Uttala dig i frågor inom ditt ämnesområde och gör det lätt för journalister och andra att hitta dig när de vill ha ett uttalande inom ditt område. Då kan du lättare uppnå en form av expertstatus och ditt varumärke stärks.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...