Archive for november, 2010

Enligt Jamling Norgay, son till den världsberömde Tenzing Norgay som tillsammans med Edmund Hillary var först i världen att bestiga Mount Everest 1953, är  likheterna många mellan att vara expeditionsledare för en klätterexpedition  och att leda ett framgångsrikt företag. I båda fallen krävs att ledaren ska kunna skapa motivation i tuffa situationer. Men också klara av att bedöma risker, sätta upp mål, skapa en laganda och kunna hantera relationsproblem.

– Som ledare måste du alltid lyssna på gruppen. En bra ledare fattar beslut utifrån gruppens bästa, inte utifrån sitt eget intresse, säger Jamling Norgay.

Men är det en relevant jämförelse? Krävs det samma förmåga att motivera någon att släpa sig till jobbet en måndagsmorgon i november som det krävs för att få någon att kämpa mot toppen på Mount Everest?

– Ja, absolut. 50 procent av befolkningen tycker att livet handlar om pengar. För den andra halvan handlar livet om liv eller död, säger Jamling Norgay.

Norgay menar också att det finns specifika likheter med att leda expeditioner upp på Mount Everest och bedriva finansiell verksamhet.

– Det handlar om tillit och förtroende. Du sätter inte in pengarna hos någon du inte litar på. Och du lägger inte ditt liv i händerna på en guide som du saknar förtroende för, säger Jamling Norgay.

Effectuation är  en metod, för hur entreprenörskap går till. Den kan jämföras med t.ex. den vetenskapliga metoden för hur det vetenskapliga tillvägagångssättet går till. Enligt Saras Sarasvathy,  forskare vid Darden Graduate School of Business Administration, University of Virginia, finns det en entreprenöriell metod som  alla kan lära sig.

Den  entreprenöriella metoden handlar om att upptäcka och genomföra en idé. Man kan då ställa sig frågan varför ingen annan redan gjort samma sak. Är det något speciellt med entreprenörer som gör att just de upptäcker affärsmöjligheter? Förklaringen kan vara att en entreprenör  utgår från vilka resurser som finns tillgängliga samt att  entreprenören skapar möjligheter genom den entreprenöriella metoden. Det betyder också att vem som helst kan bli entreprenör genom att lära sig den entreprenöriella metoden.

Det finns mängder med exempel på företag som har startat genom att nya möjligheter har skapats. T.ex. cafékedjan Starbucks.

Starbucks startades av tre killar som älskar kaffe. De började med att sälja importerade kaffebönor i en liten affär i Seattle. Affärerna gick inge vidare. Tills grundarna kom på att börja sälja färdigt kaffe i stället.

För att ta reda på hur erfarna entreprenörer, så kallade expertentreprenörer, skapar nya möjligheter studerade Sarasvathy 27 företagsgrundare. För att platsa i undersökningen skulle de ha startat flera företag, hållit på i minst 10 år och haft både framgångar och misslyckanden. Metoden hon använde kallas för protokollanalys. Den går ut på att man låter experten lösa komplicerade problem samtidigt som de tänker högt. På så sätt kan man se  hur de har gått tillväga för att lösa problemet.

I undersökningen visade det sig att över 63 procent av de studerade entreprenörerna använde effectuation för att lösa problem under mer än 75 procent av tiden.

För att förklara hur själva metoden går till, kan man ta exemplet med matlagning. Ett effectual, effektuellt eller ändamålsenligt tillvägagångssätt utgår från vilka ingredienser som finns och gör det som går att göra med de tillgängliga ingredienserna.  Ett mer traditionellt eller  ”causal” tillvägagångssätt är att gå systematiskt till väga: hitta ett recept, köpa rätt ingredienser och följa receptet till punkt och pricka.

– En viktig skillnad är att med den effektuella metoden vet vi inte alls vad resultatet kommer att bli. Det är större chans att det blir något helt nytt, som ingen har gjort innan, men det är också större risk att det går helt åt skogen. Det här sättet är mer kostnadseffektivt och spar på resurser.
Ett något svårare exempel kan vara att starta en restaurang. För att göra det på ett traditionellt, orsaksmässigt sätt finns många saker att ta hänsyn till: du måste göra en marknadsundersökning, bestämma vilken typ av mat som ska serveras och till vem, ta reda på vad de tänkta kunderna vill ha och till vilket pris, räkna ut vad det kommer att kosta och skaffa finansiering, samt skaffa lokal och anställa personal.

– Om du i stället arbetar enligt den entreprenöriella metoden, på ett ändamålsenligt sätt, startar du med vem du är. Vilken typ av mat gillar du eller kan du mycket om. Är du duktig på att laga mat själv eller är det någon annan som ska laga maten. Nästa sak är pengar. Du kanske inte har de pengar som behövs för att starta restaurang. Man kan starta i mindre skala. Kanske starta catering eller leverera färdig mat till den lokala affären. Du kanske får skjuta upp din dröm, men grejen är att det finns många sätt att göra det på. Med den entreprenöriella metoden kan affärsidén förändras över tid.
Enligt den klassiska, orsaksmässiga metoden går man alltså mer systematiskt och planerande till väga. Det handlar om att försöka förutsäga framtiden och ju bättre du kan förutsäga framtiden, desto mer kan du kontrollera den och i desto större grad kan du skydda dig mot det oväntade. Målen är tydliga, satta från början och verksamheten går ut på att nå målen.

Den entreprenöriella, ändamålsenliga metoden fungerar i princip tvärtom. Det handlar inte om att förutsäga framtiden, utan i stället om att anpassa sig när den väl kommer och om att kontrollera framtiden så att man inte behöver förutsäga den. Du utgår alltid från vem du är, vad du kan och vilka du känner.  Målen tillåts att ändras och utvecklas under resans gång, bland annat beroende på vilka människor du kommer att arbeta med.

En annan sådan här princip som kan knytas till den entreprenöriella metoden är att du investerar med hänsyn till vad du har råd att förlora, inte med hänsyn till förväntad vinst.

En annan teknik som ingår i den entreprenöriella metoden är att skapa nätverk av olika självvalda intressenter. Man försöker inte sälja sin idé i någon större utsträckning, utan knyter till sig personer som knackar på dörren och vill vara med av egen fri vilja. Helt enkelt utnyttja de resurser som finns till hands, eller de oväntade händelser som dyker upp.
–  Om någon kastar tomater på dig, gör tomatkross.

Att kunna hantera misslyckanden är minst lika viktigt som att kunna hantera framgångar.

Den entreprenöriella metoden kan sammanfattas i sex punkter:

1. Entreprenörer startar med vad de har och vilka de är. Vad vet du mycket om? Vad tidigt eller djupt personliga erfarenheter har påverkat dig? Vilka kopplingar har du? Utnyttja dessa tillgångar för att göra något och sedan se vad som kommer av det. Detta första steg leder till ytterligare tillfällen, och ibland är dessa möjligheter är mycket stora och oförutsägbara.

2. Entreprenöriella företagare begränsa risken genom att förstå vad de har råd att förlora vid varje steg. Sanna entreprenörer tar aldrig mycket risk på en gång.  Man bedömer hur mycket man kan förlora och satsar det. Varken mer eller mindre. Vad är det värsta som kan hända?  Hursomhelst, nya möjligheter uppstår normalt eftersom insatser lockar andra.

3. Entreprenörer skapar sin egen marknad.  Marknaden för ett företag är ofta oklart vid tidpunkten för grundandet.

4. Entreprenörer litar på folk.  De bästa entreprenörerna involverar fler personer i  processen, eftersom fler människor betyder mer tillgångar, som ofta har en exponentiell positiv effekt på det slutgiltiga resultatet.

5.  Eftersom entreprenörskap är bara en tillämpning av verkningsfull logik och inte resultatet av medfödda personlighetsdrag, kan det läras ut.

6. Misslyckanden ökar oddsen för individuell framgång. En entreprenör som tar sig igenom ett misslyckande har större chans att lyckas i senare rundor. Ett misslyckande lär företagaren om rimliga risker, och ger kunskap om hur man kan  maximera möjligheterna i framtiden.

Som företagare, arbetssökande eller bara som privatperson som söker intressanta kontakter är det värdefullt att kort och kärnfullt kunna presentera sig själv och vad man gör för att väcka ett intresse, en s.k. elevator pitch?
Uttrycket kommer ifrån att man ska hinna presentera sig och få kontakt med en intressant person mellan ett par våningar i en hiss. Men den kan användas i alla sammanhang där man får frågan ”Vad gör du?”

En bra elevator pitch ska presentera fördelarna i det du gör eller erbjuder, och öppna för fortsatt konversation och kontakt.

En fungerande elevator pitch bör besvara dessa tre frågor:

* Vad gör du? Fokusera inte på de produkter/tjänster som du säljer, utan på hur det du gör kan användes och vilken nytta det har.
* Vem gör du det för? Vilka typer av kunder riktar du dig till?
* Vilken nytta ger det dina kunder? Hur hjälper dina produkter/tjänster kunden att tjäna pengar, spara tid, minska stressen, öka produktiviteten etc?

En elevator pitch ska inte handla om dig i första hand, utan om hur du adderar värde till den andres verksamhet.

En elevator pitch ska gärna vara under 10 sekunder, eventuellt kan du ha en längre version att användas när tillfälle ges, men åtminstone under 1 minut. Den ska också motivera den andre att tala så mycket som möjligt, så att du får fram dennes intressen och behov och så att de känner att de fått uttrycka sig.

Din elevatorpitch kan användas i alla sammanhang där du presenterar dig för folk.
Du kan också skriva ner den på ditt visitkort, din webbsida, epostsignatur och din presentation i sociala medier.

När du har lyckats få en persons uppmärksamhet med hjälp av din korta elevator pitch
vill du få mera information om den andres intressen och behov. Därefter kan ni tillsammans upptäcka vad du kan erbjuda som den andre behöver.

Beroende på sammanhanget kan du sedan antingen fortsätta konversationen direkt, eller boka tid för ett nytt möte eller en lunch. Om tiden är knapp, t ex i en hiss, så fråga bara  efter kontaktuppgifter. ”Det skulle vara intressant att träffa dig på en lunch och få veta mera om din verksamhet. Kan jag få ditt visitkort så att jag kan ringa dig för att bestämma en tid som passar?”. Ditt mål är att byta visitkort och få tillåtelse att ringa upp.

Ernesto Guerra är antagligen ett känt namn för de som befinner sig i Stockholm. Många vet nog dock inte mer än att de har sett lappar med namnet ERNESTO GUERRA uppklistrade på papperskorgar, väggar elskåp i Stockholms stad. Lapparna sätts upp av Ernesto, som är en 50 årig förtidspensionär som kom till Sverige 1988 från Colombia.
Ernesto började sprida sina egenhändigt skrivna böcker genom att spika upp dem på väggar runt om i stan men då responsen uteblev började han istället sätta upp dessa lappar. Man kan tro att Ernesto Guerra drivs av någon form av exhibitionism, att han har ett behov av att folk ska känna igen hans namn. Eller jag trodde personligen att det var en grupp som hade en hemsida med något politiskt budskap eller möjligen en politisk flykting som några frihetskämpar ville uppmärksamma och detta var deras sätt att göra sidan känd.

; Författaren Ernesto Guerra tejpar upp ett hundratal lappar med sitt namn på, varje dag. Det är hans bidrag till huvudstadens kulturliv. Dessutom hans sätt att bearbeta sin mentala hälsa. Istället påstår Ernesto att det är hans sätt att bearbeta sina problem med schizofreni och autism och att det är hans sätt att bidra till kulturlivet. När människor accepterar mina lappar som konst känner han sig nöjd. Det finns många uttryckssätt som kan kallas konst tycker han. Även detta.
Man må häpnas över Guerras ihärdighet och tålamod och trots att han antagligen lyckats med att göra sitt namn känt i Stockholm måste jag förkasta honom som marknadsförare. Sättet att sprida namnet är fumligt och väcker irritation hos många. Det hade kunnat fungera om det var en webbsida t.ex. ernestoguerra.se där han hade en unik tjänst eller möjligen affiliateinkomster. Nyfikenheten skulle leda en hel del människor dit och om han hade något bra att erbjuda skulle man kunna ha överseende med lapparna. Den enda nytta han kan dra nu av ernesto-lapparna är att om hans bok skulle exponeras i bokhandeln skulle folk rycka till av igenkänning när de såg namnet och kanske bläddra i boken, men väldigt få skulle antagligen köpa den bara för att de kände igen namnet guera.
Men ernesto guerra verkar vara nöjd med att leva på sin förtidspension och att veta att folk i Stockholm känner igen namnet ernesto guerra och att han möligen kan få några pratstunder när han sätter upp lapparna. Han talar dock inte alltid om att det är han som är Ernesto Guerra utan att Ernesto Guerra var en gitarrist. Numera säger han att han känner författaren Ernesto Guerra. För det är som sagt många som inte uppskattar hans tilltag och det har hänt att han fått en käftsmäll. Dessutom har han fått böter 4 gånger.
600 kronor varje gång. Nu har det höjts till 1 000. Ernestos böcker, som enligt Ernesto själv handlar om ”Sverige och svenskarna”, delar han ut till dessa nyfikna personer som han träffar på gatan. Även om spridningen av böckerna inte längre är det viktigaste, utan namnlapparna.
När människor accepterar mina lappar som konst känner han sig nöjd. Det finns många uttryckssätt som kan kallas konst tycker han. Även detta.

Han har tryckt upp trettiotre olika böcker på egen bekostnad. Trots sina tio år av lappar och det kända namnet har han alltså inte lyckats att dra någon större ekonomisk nytta av det hela utan han lever på sin förtidspension. 2006 gavs dock samlingsboken ”Ernesto Guerra” ut i samarbete med förlaget Latifeh och tidningen Gringo. Vinsten från bokförsäljningen gick till att köpa reklam för ernesto guerra  i tunnelbanan.

Gerillamarknadsföring är kreativ, oväntad, ofta okonventionell marknadsföring. Syftet med gerillamarknadsföring är att med små resurser skapa en unik, uppseendeväckande, engagerande eller tankeväckande effekt för att ändå få stor uppmärksamhet och spridning t.ex. genom att uppnå viral spridning. Utmärkande för marknadsföringsmetoden är att använda flera kanaler, däribland moderna medier för att nå ut till sin tilltänkta målgrupp.

Några tips för att väcka uppmärksamhet är:

Skapa en konflikt
– Konflikter skapar intresse och är kärnan i en bra story som massmedia kan skriva om. Ditt lilla företag kanske slåss mot etablissemanget eller något multinationellt företag. Ju större och starkare din fiende är, desto mer sympati kan du få.

Kämpa för en god sak
– Vinn din målgrupps sympati genom att kämpa för en god sak.

Handling betyder mer än tusen ord
– Många företag skickar ut pressmeddelanden och skriver debatt-artiklar i mängder men lever sällan upp till sina ord. En handling som verkligen visar att du är den du säger betyder mer än tusen ord.

Våga sticka ut
Lyft fram de egenskaper hos dig som företagare som är intressanta.

All reklam är bra reklam
Får du inte uppmärksamhet på annat vis, ta rollen som ”bad boy”.  Man kommer att glömma det negativa snabbare än man glömmer företaget eller namnet.

Några praktiska tips:
Post it lappar.
Skriv din webbadress eller ditt budskap på en mängd post it lappar och sätt dessa överallt där du går fram under en dag. Sätt dock inte för många på samma ställe, till exempel alla brevlådor på samma gata, sätt istället på varannan då sticker det ut bättre. Risken är annars att de blir irriterande istället.

Giveaways
Dela ut t-shirts, plåster, reflexer, kondomer, våtservetter eller godis med ditt budskap, logotype eller din webbadress på. Se till att sakerna är användbara för målgruppen.

Digitala signaturer
Ha alltid din logotyp, budskap eller webbadress i din signatur när du skriver brev eller emails eller i sociala medier. Ha också pins eller tryck på dina kläder. Det ger uppmärksamhet och lockar lätt till samtal.

Banderoller
Sätt upp skyltar eller banderoller.

Tävlingar
Anordna en tävling. Tävlingar lockar alltid folk.

Expertroll
Hitta en nisch där du kan bli expert. Se till att massmedia vet att du är en av de bästa inom ditt område och kan kontakta dig när de skriver om det ämnet.

Haka på nyheter
Haka på diskussioner eller nyheter. Om någon skriver om ett ämne som berör ditt företag. Kommentera nyheten och se till att ditt företag syns, eller försök massmedia göra en uppföljande artikel med dina vinklingar på diskussionen.

Några exempel på lyckade gerillamarknadsföringskupper:

Tawsik Mathlouthi skapade Mecca Cola. Han surfar på konflikten mellan superstora Coca-Cola och hans lilla uppstickare, samtidigt som han utmanar hela konflikten mellan USA och den islamiska världen.

Ernesto Guerra som oförtröttligt klistrat upp tusentals lappar med sitt namn överallt i Stockholm.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...