Archive for september, 2016

Många vill tidigt söka startkapital från externa investerare för sin ide eller startup. Här är några punkter att tänka igenom för att avgöra om din ide är investeringsbar, eller saker att tänka på för dig som ska investera i någon annans ide.

1. Transparens
Investeringar bygger på relationer så var öppen med er bakgrund och allt runtomkring.

2. Skydd
Bolag som saknar skydd mot konkurrenter riskerar att kopieras och springas om.

3. Tillgängliga marknadsföringskanaler
Bolag som inte har identifierat kostnadseffektiva skalbara marknadsföringskanaler har svårt att nå ut med sin produkt. Börja med mätbara tester för att se var marknadsföringen får störst effekt.

4. Koll på nyckeltalen
Det finns en direktkorrelation mellan grundarens kunskap om bolagets nyckeltal och framgångar. Den som känner till nyckeltalen har lättare att hålla koll på utvecklingen och gasa eller bromsa om det behövs.

5. Koll på burn-rate
Håll koll på hur länge investeringen kommer att räcka. Ggrundarna ska inte behöver lägga tid på att få in ytterligare kapital under den närmaste tolvmånadersperioden. Det kräver mycket energi och gör att man lätt tappar fokus från businessen.

6. Tillräckligt stor marknad
En ide kan vara  innovativa och genialisk lösningar, men om den har en för smal målgrupp riskerar den ändå inte att lyfta eller bli lönsam. Fundera över hur stor marknaden är, dels avseende målgrupp men även geografisk marknad.

7. Intäkter
Att investera i något som redan har intäkter är alltid tryggare än att investera i förhoppningar. Investeringsrisken minskar mer än värderingen så fort bolaget börjat få in intäkter.

8. Vision
Grundarna måste ha en klar vision om hur bolaget ska nå uppsatta mål.  För att lyckas måste man också vara beredd att avvika från den ursprungliga visionen.

9. Förstå konkurrensen
Startup-bolag säger ofta att man inte har några konkurrenter, men det går hitta konkurrensen genom att fråga sig hur målgruppen hanterar de problem man löser. Grundare måste förstå vilka lösningar konkurrenter erbjuder och vilka marknadssegment konkurrenterna riktar sig till.

10. Mångsidigt team
Produkter ska skapas och säljas och uppgiften kräver många förmågor. Något som sällan innehas av enda person. Här bör teamet ha erfarenhet inom  alltifrån teknik och utveckling till försäljning och marknadsföring. Det går att komplettera brister genom rekryteringar men att ha kompetensen bland ägarna är en fördel.

11. Våga
För att lyckas krävs även mod, tålamod hårt arbete och 100-procentigt dedikerade grundare.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...