Archive for oktober, 2009

Från och med april 2010 ska det bli billigare att starta aktiebolag. Då sänks nämligen kapitalkravet på nya aktiebolag från dagens 100 000 till 50 000 kr.

Regeringen har lämnat in en lagrådsremiss med förslag till ändrade kapitalkrav på den som vill starta aktiebolag. Enligt förslaget ska summan som krävs för att starta aktiebolag halveras från dagens krav på minst 100 000 kr till 50 000 kr.

Avsikten är givetvis att locka fler att starta eget, och då i aktiebolagsform.

Förlsaget har inte bara mötts av positiva tongångar. Av remissinstanserna var exempelvis Ekobrottsmyndigheten tveksam och menade att kapitalkravet är en slags spärr, eftersom det kan försvåra för den som startar aktiebolag i oseriösa syften.

Till de negativa hörde även Bolagsverket, som menade att antalet nystartade aktiebolag redan är högt och att dagens kapitalkrav därför knappast är något hinder för den som verkligen vill driva eget.

Detta stämmer bra. Ska man starta ett aktiebolag från grunden med lokal och inventarier så räcker inte 100 000 så långt det heller om man inte har löpande inkomster från start. Men för de som har förfrågningar eller vill driva en verksamhet i liten skala vid sidan om annan sysselsättning så kan det vara bra. Men då fungerar enskild firma ofta lika bra eftersom man inte behöver satsa mer än man vet att man får in.

För risken blir trots allt större att fler nu startar ett aktiebolag och när utgifterna springer iväg lägger man ner.

Äntligen ska förslaget om enklare bokföringsregler bli verklighet. På justitiedepartementet finslipar man nu på en förenklingsproposition. Propositionen väntas komma tidigt i vår och de nya reglerna kan komma den 1 juli 2010.

Sommaren 2009 kom en utredning som anpassade bokföringsbyråkratin i aktiebolag till EG:s redovisningsdirektiv. Detta innebär stora förenklingar.

Utredningen förelår dessa förändringar för alla företag med mindre än 83 miljoner i omsättning och mindre än 50 anställda:

  • De ska slippa att lämna uppgifter om antal anställda, personalkostnader, chefslöner, pensioner, avgångsvederlag och revisionskostnader.
  • Sådana företag ska bara behöva lämna in förenklat årsbokslut och förkortad balansräkning.
  • De ska slippa att bokför fakturorna både när de kommer in och när de betalas, eftersom kontantmetoden ska kunna användas.
  • De behöver inte upprätta förvaltningsberättelse.
  • Samtliga företag ska slippa uppgifter om könsfördelning, sjukfrånvaro, utlandsanställda och taxeringsvärden.

Tillväxtverket fick i uppgift av utredningens att räkna ut vad företagarna skulle spara in i eget arbete och i kostnader för revisorer och redovisningskonsulter. Det blev en noggrann uträkning som slutade på 478 miljoner.

Allt fler webbsidor och företag har någon form av medlemsdatabas. Om inte databaserna för detta är uppsatta korrekt från början kan det bli en hel del strul när man ska hålla ordning på folks konton, bortglömda lösenord och vem som är vem. Detta drabbar inte bara små företag utan bara helt nyligen har det visat sig att både ica och ticnet har problem att hålla ordning på kontona.

En aprildag 1849 var amerikanen Walter Hunt desperat. Han var skyldig en långivare 15 dollar, men ägde inte en cent, så han beslutade sig att för att uppfinna något som kunde hjälpa honom att bli skuldfri. Han fingrade på en mässingtråd och vred den till en spiral på mitten och satte ett metallhölje i ena ändan.  Man tror att man använde en form av säkerhetsnålar redan 2000 f.kr men problemet var att få nålen att stanna i sitt fäste. Den cirkelrunda öglan som Hund vred gav funktionen att nålen fjädrar  så att nålen inte skulle släppa ur sitt fäste.

Han fick 400 dollar för rättigheterna till uppfinningen och blev skuldfri. Antagligen hade han kunnat få mycket mer.  Men detta var inte hans enda uppfinning. Han uppfann även världens första repetergevär senare samma år.

Ge beröm
Be beröm inför andra när någon har gjort något bra. Har du kritik, ta det i enrum med den det gäller.

Sätt mål tillsammans
Sätt personers mål tillsammans med dem. Låt dem bli delaktiga i målbilden och låt dem visa att de klarar av uppgiften. En målstege med provision fungerar bra.  Släpp ifrån dig ansvaret för uppgiften när personen har tydliga mål och följ upp med jämna mellanrum.

Utbilda
Ge feedback och se till att personerna får den utbildning de behöver

Var en förebild
Lev som du vill att dina lärlingar ska leva. Du behöver inte vara perfekt men var öppen och ärlig och se till att rätta till eventuella misstag.

Gör saker ihop
After work, utflykter, teambuilding stärker gemenskaphetskänslan och ger en god stämning.

Visa respekt
Låt medarbetarna vara delaktiga i alla viktiga beslut.

Eftersom en aktiebolagsägare själv kan styra hur vinsten ska fördelas finns det bättre alternativ att trygga ålderdomen än en pensionsförsäkring.

Rent skattemässigt är det bäst att ta ut en lön precis under gränsen för statlig skatt (380 200kr för inkomståret 2009) och betala 26,3% i bolagsskatt på övriga vinsten.

Det beskattade kapitalet som ej förbrukas kan då ses som ett pensionskapital med stor valfrihet hur pengarna ska användas.

En utdelning på minst 120 000kr kan varje år tas ut med 20 procent i skatt (totalskatt på ca 41% när bolagsskatten räknas in).

Året efter det att man fyllt 65 år går det att ta ut ca 100 000 kr om året i lön som på grund av det ökade jobbavdraget för pensionärer bara beskattas med 10-15 procent. Enda sociala avgiften är en pensionsavgift på 10,21 procent som senare delvis betalas tillbaka i form av höjd pension.

Bolaget kan behållas så länge bolagsägaren lever och fungera som en lågbeskattad pensionskassa där lön och utdelning tas ut varje år.

För alla företagsformer kan man skjuta upp skatten med periodiseringsfond. Om du har enskild firma eller handelsbolag kan du sätta av upp till 30 procent av vinsten till periodiseringsfond för att kunna jämna ut vinsterna mellan olika år. Du behöver inte betala någon ränta på pengarna under tiden de är avsatta.

Det avsatta beloppet måste återföras till beskattning senast efter sex år.

I enskild firma och handelsbolag kan man dessutom skjuta skatten framför sig med hjälp av expansionsfond. Man betalar då 26,3 procent i skatt av de pengar man avsätter. Man kan sedan välja vilket år man senare ska ta upp pengarna till full beskattning och då också betala egenavgifter.

Genom dessa möjligheter till uppskjuten skatt kan du i en firma eller handelsbolag i princip själv reglera inkomsten.

1. Räkna fram en bruttovinst.
Ta sedan fram ett underlag för positiv räntefördelning. (Ca 8 procent av det kapital du satt in i firman.) På den del av vinsten blir skatten endast 30 procent.
Skulle skulderna vara större än tillgångarna måste du istället öka vinsten något och får då samtidigt en skattereduktion på 30 procent, s.k negativ räntefördelning.

2. Sätt sedan av högsta möjliga belopp till periodiseringsfond.

3. Om vinsten därefter överstiger gränsen för statlig skatt, 380 200kr för inkomståret 2009 kan det som ligger över avsättas till expansionsfond.

Tänk på att kvarvarande inkomst inte får bli alltför låg, eftersom sjukpenning och pension beräknas på det belopp som blir kvar efter avsättningar.

Efter 6 år måste periodiseringsfonden börja tas upp till beskattning. Då ska inkomstskatt och egenavgifter betalas på beloppet. Om firman något år går sämre kan det vara dags att beskatta avsättningarna till expansionsfond. Återförs pengarna under ett förlustår och det inte blir någon inkomst blir återföringen skattefri och expansionsfonden betalas tillbaka.

För den som har enskild firma är det egentligen bara två förmåner som är skattebefriade.

1. Företagshälsovård, rehabilitering
Företaget kan betala och dra av kostnaden för hälsokontroller utan att detta blir förmånsbeskattat. Detta gäller också massage och sjukgymnastik som hjälper den anställde att utföra sina arbetuppgifter. Vård på privatsjukhus godtas inte, men däremot rehabiliteringskostnader som förhindrar att arbetsförmågan försämras.

2. Grupplivförsäkring
Förmånen av en fri grupplivförsäkring, exempelvis tjänstegruppliv (TGL) är en skattefri förmån för den anställde och avdragsgill kostnad för arbetsgivaren.

Läs också om förmåner i aktiebolag utan skatt och skattefria inkomster som privatperson.

För den som har aktiebolag finns en mängd små skattefria förmåner.

1. Företagshälsovård, rehabilitering
Företaget kan betala och dra av kostnaden för hälsokontroller utan att detta blir förmånsbeskattat. Detta gäller också massage och sjukgymnastik som hjälper den anställde att utföra sina arbetuppgifter. Vård på privatsjukhus godtas inte, men däremot rehabiliteringskostnader som förhindrar att arbetsförmågan försämras.

2. Grupplivförsäkring
Förmånen av en fri grupplivförsäkring, exempelvis tjänstegruppliv (TGL) är en skattefri förmån för den anställde och avdragsgill kostnad för arbetsgivaren.

3. Arbetskläder
Ett aktiebolag kan köpa in arbetskläder och dra av kostnaden utan att det blir någon skatteförmån för dem som använder dem under förutsättning att kläderna inte kan användas privat. För att arbetskläder i tjänsteföretag ska bli en skattefri förmån måste kläderna ha företagets logotype varaktigt fastsydd på kläderna.

4. Förfriskningar
Aktiebolag kan bjuda de anställda på kaffe, the, läsk, kakor, bullar, frukt och ostfrallor utan att det räknas som skattepliktig förmån.  Förutsättningarna är att förfriskningarna inte ersätter en måltid och att de ges till hela personalen.

5. Friskvård
Kontorsmassage, kostrådgivning och stresshanteringsinstruktioner som erbuds alla anställda på en arbetsplats och inte kan bytas mot kontanter ger ingen förmånsskatt. Detsamma gäller tillgång till bastu och solarium på arbetsplatsen.

6. Motion
Motionskort eller liknande kan ges om den erbjuds till alla anställda och är av enkelt slag.

7.  Motionsutrustning
Idrottskläder eller motionsredskap med företagets tryck är skattefria om de erbjuds till alla anställda.

8. Sjukvårdsförsäkring
Premien för en sjukvårdsförsäkring som ger vård på privatsjukhus utan långa kötider är skattefri för en anställd.

7. Terminalglasögon
Glasögon och synundersökning kan vara avdragsgilla för företaget och fria från förmånsskatt under förutsättning att de bara ska användas vid dataskärmen på arbetsplatsen.

8. Gåvor
En jubileumsgåva kan utdelas till anställda när ett företag fyller 25, 50, 75 100 eller 125 år. Gåvans värde får inte överstiga 1200kr inklusive moms.  Gör den det blir hela värdet skattepliktigt. Gåvan får inte vara pengar eller presentkort.
En julgåva värd 400kr kan ges bort utan förmånsskatt. En bolagsägare kan nöja sig med att ge sig själv den julklappen då det inte är något krav på att alla ska behandlas lika.
En minnesgåva värd högst 10 000kr kan ges till den som varit anställd i minst sex år vid 50-årsdag eller 60-årsdag eller efter 20 års anställning. Gåvan ska inte kunna bytas mot kontanter.

9.  Personalfest
En arbetsgivare kan anordna ett par personalfester varje år som skattefri förmån till en kostnad av 90kr för representation per måltid samt 180kr för kringkostnader. Även medföljande till anställda kan delta på arbetsgivarens bekostnad.

10. Tidningar
Dagstidningar och tidskrifter som behövs i arbetet beskattas inte.

Läs också om förmåner i enskild firma utan skatt och skattefria inkomster som privatperson.

För att lyckas med företagande måste man i de flesta fall lyckas med försäljning.

Se till att personer i ditt nätverk och andra vet vad du säljer. Bestäm dig för ett visst antal kontakter du ska ta per dag och håll detta. Oavsett om du är nybörjare eller världens bästa säljare så ökar antalet avslut ju fler kontakter du tar. Be också personer i ditt nätverk om tips på vilka de tror kan vara intresserade av vad du har att erbjuda. Här kommer några tips på hur du lyckas med försäljning:

Leta efter ja.
Ställ ledande frågor som du vet att kunden svarar ja på.  T.ex. Det börjar bli kallt ute nu.

Ge kunden alternativ.
Genom att ge kunden alternativ bygger du en känsla av att kunden själv bestämmer. Börja med att ställa någon fråga där kunden automatiskt svarar ja, t.ex.  ”Gillar du den svarta eller vita jackan bäst? Ledande frågor hjälper kunden att ta ett beslut.

Ge kunden en morot
Alla tycker om att få något extra. Ge något extra med på köpet. Men se till att du ocksp får ett avslut. ”Om du är beredd att skriva under beställningen nu kan jag bjuda på en extra…”

Sätt deadlines
Tala om att ett erbjudande gäller en viss tid. Då kan du avsluta affären snabbare genom att kunden inser att de kan missa ett bra erbjudande om de väntar för länge.

Lyssna
Lyssna på kunden och var intresserad av dennes behov. Ju mer kunden pratar desto mer öppen blir hon för argument. Genom att förstå kundens behov kan du anpassa din produkt så att den passar bra.

Var påläst
Läs på om kunden och dess företag. Spara uppgifter från visitkort så att du kan tilltala kunden vid namn nästa gång ni träffas.

Ta reda på kundens budget
Försök få reda på hur mycket pengar en kund är beredd att lägga. Då kan du anpassa din produkt efter det.

Visa värdet
Om du vill slippa att ge rabatter måste du bevisa att din produkt eller tjänst har ett stort värde för kunden.

Samanfatta
Avsluta ett möte med att samanfatta fördelarna för kunden. Fråga om det stämmer att det är dessa behov de har och fortsätt mot avslut om du får ett jakande svar.

Fråga vad som fattas
Om kunden tvekar att gå till avslut, eller tackar nej. Ställ frågan ”Får jag fråga vad det är som gör att du tvekar?” Lyssna på vad kunden har att säga och se om du kan tillfredsställa kunden på de punkter de är osäkra.

Bygg relationer
Se till att en kund alltid får lite mer än de förväntat sig, premiera trogna kunder och var ärlig och uppriktig för att få återkommande kunder. Det är helt klart bättre att ha 20 återkommande kunder än att lägga tid på att hitta 20 nya.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...