Archive for september, 2009

LO ser gärna höjda löner framöver. Det är som att de är i en egen liten bubbla. Även arbetskraft måste och kommer att anpassas till tillgång och efterfrågan. Om befintliga företag pressas att höja lönerna kommer det att komma uppstickare som med den goda arbetskraftstillgången att kunna hitta mer komptententa anställda till lägre löner och de befintliga företagen kommer att konkurreras ut istället och de som krävt högre lön blir arbetslösa.  Högre löner kommer också pressa upp inflationen ännu mer än vad stigande råvarupriser kommer att bidra med vilket innebär höjda räntor. Hoppas att löntagarna inte har några lån…

Om man istället accepterade sänkta löner skulle arbetslösheten minska. Detta och ökat företagande är det som kan få ner arbetslösheten.

När du driver näringsverksamhet måste du själv betala dina socialavgifter i form av egenavgifter. Skattemässigt räknas dessa också som en kostnad i din verksamhet, men innan skatteberäkningen är klar vet du ju inte hur stora dina egenavgifter blir för beskattningsåret.

Du får därför göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med maximalt 25 procent på överskottet av näringsverksamheten .

Betalar du endast en ålderspensionsavgift är schablonavdraget 10 procent.

Är du född 1937 eller tidigare betalar du istället en särskild löneskatt och då blir ditt schablonavdrag 20 procent.

Driver du passiv näringsverksamhet får du också göra ett schablonavdrag med högst 20 procent.

Det schablonavdrag du gör i år måste du återföra till beskattning nästa år, samtidigt som du får dra av de egenavgifter som du verkligen ska betala enligt slutskattebeskedet.

Regeringen väntas presentera ett nytt småförertagarpaket där egenavgifterna väntas sänkas med 5 procentenheter och andra förändringar för att det ska bli lättare för löntagare att starta eget.

Här är de viktigaste bitarna i paketet:

  • De sociala avgifterna, som betalas av den som hart enskild firma, sänks från 29,7 till 24,7 procent.
  • Det kommer nya lagar för ökad trygghet. Företagare ska lättare få skuldsanering. Villkoren för de företagare som är i behov av socialförsäkringarna ska förbättras. Det gäller sjukdom, arbetslöshet eller föräldraledighet.
  • Reglerna för hur man startar eget ska förenklas. Det ska bli lättare att gå från anställning till eget företag

Äntligen har regeringen lyssnat på företagarnas krav på förbättringar. Det är näringsminister Maud Olofsson som stridit mest för småföretagarna i regeringen. Måtte vi nu få en borgerlig regering även efter nästa val. Men även om inte så skulle bli fallet är det svårare för en vänsterregering att försämra villkoren igen efter som de säger sig vara för egen företagare även om det inte visas i deras politik.


”Småföretagen  skapar nya jobb”

Fredrik Reinfeldt poängterar nu hur viktiga småföretagen är för Sverige. Om han har fått det budskapet från denna blogg eller någon annanstans ifrån vet vi inte, men det är bra att han tagit till sig budskapet iallafall.

– Fler och växande företag behövs för att jobba Sverige ur krisen. Människor ska uppmuntras att förverkliga sin initiativkraft och sin kreativitet genom eget företagande. Nya och växande företag i hela Sverige skapar nya arbeten och arbeten ger välstånd. Det bidrar till att en sysselsättningsökning kommer tidigare och förstärks.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...