Archive for januari, 2021

Bokföring är ett gissel för många företagare. Det är mycket som ska hållas reda på och det tar mycket tid.  Men dagarna när man satt med sin konteringsbok är över i takt med att fler och fler erbjudit digitala webbaserade bokföringsprogram som man kommer åt från vilken dator som helst.

Nästa steg som har kommit är den smarta eller automatiska bokföringen där programmen klarar av mer och mer själva.

Dels är det de traditionella tillverkarna av bokföringsprogram som Visma, Fortnox och Hogia som ligger i framkant med förenklad bokföring.

Men det har också kommit helt nya aktörer på marknaden för automatisk bokföring t.ex. Bokio och Wint.
Ett annat alternativ är ju att ta hjälp med bokföringen.
Vill man ha gratis bokföring kan man testa Dooer, Wrebit eller Visbok.
.
.

Om man som företagare tjänar bra med pengar i företaget och känner att man har mer pengar än man behöver till sig själv och sin familj är steget inte långt till att hjälpa andra genom donationer eller annan form av välgörenhet.

Då kan det vara en ide att använda en del av företagets pengar till sponsring och olika typer av samarbeten med ideella föreningar eller välgörenhetsorganisationer hellre än att ta ut mer pengar som lön och skänka pengar som privatperson.

Du får dock inte göra avdrag i företaget om ditt företag skänker en gåva till en ideell organisation. Däremot, om du driver ett aktiebolag kan du i förväg, innan bolagsstämman, skänka bort utdelningen som ditt aktieinnehav kommer att ge dig rätt till och då behöver man inte betala någon inkomstskatt på utdelningen.

Det är också viktigt att vara på det klara med vad som är en gåva och vad som är marknadsföring.

Men om du får något i utbyte mot pengar som du betalar en ideell förening t.ex. reklamplats kan sponsringen räknas som marknadsföring, en utgift du har rätt att dra av i företaget under förutsättning att det du får tillbaka någorlunda måste motsvara värdet av det du ger. Men en länk till ditt företag eller att synas vid ett lokalt idrottsevenemang kan ha stort värde då det ger exponering och inte minst goodwill eftersom de som ser att du sponsrar med stor sannolikhet blir positivt inställda till ditt företag.

Å andra sidan kan ju den skatt du betalar ses som en sorts välgörenhet eftersom de flesta företagare betalar mer skatt än de själva utnyttjar då det som företagare ofta är svårt att utnyttja delar av samhällets trygghetssystem.

Ett annat sätt kan vara att bidra med annat än pengar. Det finns välgörenhetssatsningar som t.ex. musikhjälpen där privatpersoner eller företag kan skänka något som andra sedan kan bjuda på.

Kanske du har någon produkt eller någon rolig upplevelse kopplat till ditt företag som du kan auktionera ut. Ofta är många villiga att bjuda mycket då pengarna går till välgörenhet och du kan få bra publicitet. Gör du något extraordinärt kan det också vara ett sätt att få PR då lokaltidningar kan vara intresserade av att skriva om det.

Att skriva en bok kan vara ett bra exempel på en passiv inkomstkälla i det avseendet att det kan ge inkomster lång tid efter att arbetet är avslutat. Dock krävs ju en ganska extraordinär obetald insats initialt om man inte redan är signad av ett förlag.

Men även om man inte har blivit antagen till ett förlag kan man ge ut sin egen bok och även få den såld i bokhandeln och av nätbokhandlare. Det man behöver göra är att skaffa ett ISBN nummer till sin bok samt registrera den hos bokinfo.

Ett ISBN är ett nummer som ger en bok dess identitet, likt våra personnummer. Numret är internationellt och används av distributörer, återförsäljare och bibliotek för att just kunna skilja böcker åt. Det står för International Standard Book Number och trots att numret är frivilligt kan det på vissa håll finnas krav på det.

ISBN skapades först i Storbritannien 1966 och antogs kring 1970-talet som internationell standard för tryckta medier. Idag används det standardiserade numret i över 160 länder.

Numren, som från början var tiosiffriga, ändrades 2007 eftersom man insåg att de skulle bli otillräckliga. En förändring gjordes till trettonsiffriga nummer och de blev även kompatibla med streckkodssystemet EAN. EAN-systemet används av handeln och det är streckkoden som ditt ISBN kombineras med.

Så här fungerar ett ISBN

Numret består av fem delar som alltid inleds med bokstäverna ”ISBN”:

  1. Prefix – alla ISBN inleds med prefixet 978.
  2. Områdesbeteckning – för nationellt, geografiskt eller språkligt bestämda områden (Sverige har till exempel 91).
  3. Förlagsbeteckning – vilket förlag boken ges ut genom. Publicerar du genom Type & Tell kan du välja i din profil vilket förlag du vill ska anges. Har du till exempel ett eget förlag kan du ange det. Skriver du inte något i din profil anges Type & Tell som utgivande förlag. Dock är det alltid du som är ansvarig utgivare för din bok, avsett om du publicerar med eller utan förlag.
  4. Titelbeteckning
  5. En kontrollsiffra

Du ansöker kostnadsfritt om ett ISBN hos https://isbn.kb.se/

Olika former av en publikation kräver separata ISBN. Det betyder att om du vill du ge ut boken som inbunden, pocket, ljudbok, e-bok och punktskrift behöver du fem separata nummer. Ger du ut boken på flera olika språk kräver de olika språken även olika ISBN.

Trycker du en ny upplaga av din bok utan ändringar krävs inget nytt ISBN. Men har du däremot gjort ändringar i boken (ny sättning, omarbetningar, nytt format och liknande) kan nytt nummer behövas. Ska du ge ut din självpublicerade bok hos ett förlag behöver den ett nytt ISBN, eftersom numret är en identifikation både för boken och för förlaget.
I första hand ska ISBN tryckas i bokens inlaga. Skapar du din bok med Type & Tells bokeditor trycks numret längst bak i bokens inlaga. Om du själv sätter din bok och utformar omslaget brukar ISBN även tryckas på titelbladets baksida och utvändigt ovanför EAN-koden. EAN-koden (streckkoden) kan tryckas utvändigt på baksidan, om du vill att din bok ska säljas.

Ansöker du själv om ISBN  och vill sälja din bok i t.ex. bokhandeln behöver du också omvandla ditt ISBN till en streckkod, (EAN), European Article Number. EAN är ett världsomspännande nummersystem för att märka varor. Många bokhandlare kräver att en bok har EAN-nummer för att sälja den.

För att omvandla ett ISBN  till ett GTIN 13-nummer tar man bort bindestrecken.

Det går även att söka på webben efter kostnadsfria streckkodstjänster med fraser såsom ”make isbn barcode” eller liknande.

Ett annat alternativ är att vända sig till företag som kan erbjuda denna tjänst mot betalning.

En lista över streckkodsleverantörer finns på GS1 Swedens webbplats.

För tidskrifter, musikaliska verk och webbpublikationer finns liknande system:

  • ISSN (International Standard Serial Number) tilldelas fortlöpande resurser såsom tidskrifter, tidningar och årsböcker.
  • ISMN (International Standard Music Number) identifierar musik.
  • URN:NBN (Uniform Resource Name: National Bibliographic Number) är ett unikt och permanent nummer som identifierar elektroniska resurser på nätet, till exempel en html eller en pdf.

Registrera din bok hos bokinfo

För att nå ut med sin bok till bokhandlare och onlinebokhandlare behöver man registrera sin bok hos bokinfo: https://www.bokinfo.se/sverige/

Du eller ditt företag ska stå som utgivare till boken.  Du behöver ha eget företag eller anlita en distributör, till exempel:

Planerar du att sälja till enstaka fysiska butiker och Bokus kan du distribuera på egen hand förutsatt att du har egen firma. Om du vill sälja din bok via Adlibris, akademibokhandeln eller ugglan är en distributör ett krav.

Kostnaden för att ansluta sig till bokinfo är

  • Uppläggningsavgift för att ansluta sig: 350 kronor exklusive moms.
  • Registreringsavgift per ISBN: 350 kronor exklusive moms.

Få in sin bok på biblioteken

För att få in din bok på biblioteken behöver du gå via bibliotekstjänst.
Bibliotekstjänst, BTJ, är den klassiska kanalen för att få in böcker på biblioteken i Sverige. BTJ recenserar många av de böcker som ges ut. Biblioteken beställer centralt från BTJ till sina bibliotek.

Bibliotekstjänst, BTJ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...