Archive for augusti, 2009

I Bokföringslagen BFL 4 kap, 1§ står det att “företag löpande ska bokföra alla affärshändelser”.

Sjukt jobbigt ju…

Visst är det bra att träna konditionen och som företagare måste man ju kunna göra flera saker samtidigt…

Risken är väl annars att man antingen inte hinner med träningen eller bokföringen…

Som företagare med många bollar i luften, ständigt uppkopplad med mobil och bredband faller man lätt in i multitasking träsket. Man har minst en handfull fönster öppna samtidigt i webbläsaren. Kollar nyheterna och börskurserna samtidigt som man skriver på en text, lyssnar på radio uppdaterar sina mikrobloggar och kokar makaroner.  Att multitaska är en populär benämning på att att göra flera saker samtidigt. Och man känner sig antagligen mycket effektiv. Det man gör är dock att blixtsnabbt växla fokus mellan de olika uppgifterna, med ett oundvikligt koncentrationsläckage som följd. De senaste tio årens hjärnforskning har gett forskarna möjlighet att följa exakt hur hjärnan aktiveras vid olika uppgifter, visar att när vi tvingas multitaska så skiftar hjärnan från hippocampus, den del som ansvarar för minnesfunktionerna, över till striatum, hjärnans motoriska centrum. Det får bland annat till följd att vi efteråt får mycket svårare att komma ihåg det vi ägnat oss åt.  Så kanske gör vi oss själva en björntjänst när vi tänker att vi ska vara så effektiva. Kanske bäst att sluta med detta multitaskande. Jag ska bara kolla mailen och lite annat så skriver jag mer sen…

Berättelser om meddelösa personer från fattiga hem, som jobbar upp sig och blir toppar i näringslivet är alltid intressant. Många av er kanske hörde anders wall sommarprata i P1.

Han sade en hel del intressant. Det var gripande att höra att hans mor när hon var medelålders hade blivit änka utan arbete med ett försörjningsansvar för sina två barn. Det de gjorde då var helt enkelt att sätta sig ner och fundera vad hon var bra på. De kom fram till att det var att väva och baka pepparkakor.  Hade inte köket varit så litet hade de antagligen lanserat att eget pepparkaksmärke, men istället så inredde de källaren till vävstuga och kunde försörja sig på det.

Hade de satsat på pepparkakor istället hade de antagligen lyckats med det också. För det verkar ha funnits ordentligt med uppfinningsrikedom och drivkraft i den familjen.

Det är detta som saknas bland så många idag. Istället för att sätta sig ner och fundera över vad man kan göra så sätter man sig ner och tittar på vilka bidrag man kan söka. Detta är naturligtvis delvis samhällets fel, som hellre verkar vilja förfördela anställningar och bidragsformer. Men en ändring är kanske på gång.

Med 1,3 miljarder invånare, en yta större än Europa och ett land i kraftig tillväxt och utveckling skulle väl locka vilken affärsman som helst.  Men man måste också ta hänsyn till stora kulturella skillnader mellan nord och syd, en företagskultur som kan vara annorlunda och en byrokrati som vi kanske inte är vana vid.
Jämfört med andra länder kan det vara mer komplext och tidskrävande att göra affärer i Kina. Det är svårt att förstå lagstiftningen och det finns saker som måste göras på ett visst sätt utan att det tydligt anges.
Så frågan är om det är ett land fullt av framtid, späckat med möjligheter eller ett problemområde som man gör klokast i att hålla sig utanför.

Svaret beror naturligtvis på vad det är man har tänkt göra och vilka kunskaper och resurser man har till sitt förfogande.  Det bästa rådet är att ta hjälp av någon som kan och har gjort något liknande förut. Man kan även få hjälp av  Exportrådet.

Kina är i dag i princip i kapp Tyskland som världens tredje största ekonomi, efter USA och Japan. Dessutom är tillväxten i den kinesiska ekonomin betydligt högre än i dessa tre länder. Därför gör vissa prognoser gällande att Kina kommer att ha världens största ekonomi inom ungefär 50 år. Det är framför allt utvecklingen i kustområdena runt Shanghai i öst, runt Guangzhou och Hongkong i syd, samt runt Beijing i norr som står för tillväxten.

Potential för tillväxt

– Det som Kina står inför nu är att sprida det relativa välstånd som uppstått i kustområdena till inlandsregionerna. Totalt sett är BNP per capita cirka 1 700 US-dollar. Om man jämför det med till exempel Sverige på cirka 30 000 US-dollar per capita kan man se att det finns en stor potential för framtida tillväxt. Detta, i kombination med WTO-medlemskapet som underlättar för utländska företag att verka i Kina, gör landet till en mycket intressant marknad för utländska företag.

Men allt är inte guld och gröna skogar i Kina. Det är otroligt mycket byråkrati och man måste tänka igenom konsekvenserna innan man kastar sig in i affärslivet i Kina i dag. En fråga som många kanske ställer sig är om man verkligen bör göra affärer med ett land som inte respekterar de mänskliga rättigheterna.

Snabba fakta

Antal invånare: Cirka 1,3 miljarder.
Huvudstad: Peking.
Statsskick: Republik.
Religion: Ingen officiell religion, men stor andel av befolkningen utövar taoism och buddhism.
Affärsklimat: Mycket intressant för svenska företag, speciellt inom miljöteknik, fordonsindustrin och tjänstesektorn.
Affärsspråk: Kinesiska/mandarin och engelska. Viktigaste exportprodukterna: Kläder, skor, IT-utrustning, hemelektronik och elektriska produkter.

Oskrivna regler i affärslivet
  • Jobba alltid med öppna frågor i Kina. Vid direkta frågor säger din motpart så gott som alltid ”ja”. Undvik därför att ställa ja- och nej-frågor.
  • Fråga i stället om hur de skulle göra något och ställ följdfrågor för att se att de verkligen har förstått vad du menar.
  • Var noga med att ingen förlorar ansiktet, det innebär skandal i den kinesiska kulturen.

Det bästa man kan göra är att lära sig mer om kina, och sedan utvärdera om det är värt ett försök.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...