Archive for februari, 2009

Ibland kanske det kan låta som att vi vill skrämma bort folk från företagande genom att peka på alla de nackdelar som finns med att vara företagande jämfört med att vara anställd, med de regler och den samhällsstruktur vi har idag. Så är naturligtvis inte fallet utan vi vill peka på denna snedvridning och jobba för att det ska bli lättare att driva en egen verksamhet. För det är ju detta vi brinner för. För fördelarna är många. Den främsta är naturligtvis frihet. Frihet att göra det man vill när man vill på det sätt man vill. Om man en månad vill jobba mindre kan man göra det. Antagligen tjänar man då mindre men det går faktiskt att både överleva och leva på en lön som är mindre än en normal löntagares. Även om det är orimligt att en företagare ska göra det trots att den arbetar mer än en löntagare. En annan fördel är att man kan trappa ner istället för att helt gå i pension vid en viss ålder. Kanske bara fortsätta med de uppdrag man tycker är mest intressanta även efter att man fyllt 70. För det kan behövas då man inte har någon arbetsgivare som sätter av tjänstepension. Om man inte gör det själv. Men förhoppningsvis har företaget sedan ett bestående värde så att man får en liten extra pensionsbonus om man säljer det eller överlåter det till någon annan. Om det gäller internetbaserad verksamhet gäller detta i allra högsta grad, då ett upparbetat besöksantal har ett stort värde för en annan aktör i samma bransch.

En av nackdelarna med att vara egen företagare jämfört med att vara anställd är att det är mycket tid som går åt till annat än kärnverksamheten. Bara en sådan sak som att hålla reda på vilka regler som gäller och vilka rättigheter till avdrag man har skulle kunna vara ett heltidsjobb. Ytterligare kanske en tredjedel av en normal arbetstid kan tänkas gå åt till att nå ut till potentiella kunder och även en tredejedel till att sköta bokföringen och annat administrativt. Inte nog med att man ska bokföra och deklarera, utan man ska även vara beredd på att ställa upp på en skatterevision och ägna sin tid åt att samla in dokument och svara på frågor från skatteverket. Det är naturligtvis rimligt och även nödvändigt att kontrollera företagens uppgifter i bokföringen, men det är inte rimligt att företagaren ska ägna åtskilliga timmar åt detta utan att få ersättning för den tid som läggs ner.

En skatterevision är en kontroll av underlaget för bl.a. de deklarations- och kontrolluppgifter som en näringsidkare lämnat till skatteverket.  Skatteverket har olika driver mot olika typer av näringsverksamheter. Det senaste året har det bl.a. varit fokus på deras internetprojekt där verksamheter som bedrivs på internet granskas. Bl.a. Dan och Nicklas har granskats i detta projekt.


Nio poliser i 30 – 40 års åldern som just blivit klara med sin vidareutbildning för att tjänstgöra i polispiketen poserade nakna med vapen efter en fest fredagen 6/12 09.  Festen
hölls på privat plats i en hyrd stuga. Polisinstruktörerna på kursen var med men de sade ifrån att det här var olämpligt.

De nio poliserna är placerade i inre tjänst i stället för i piketen.

Inget som förekom på festen var olagligt, enligt polisen. Däremot var det olämpligt.

Ett annat exempel är från 2004 då Umeå-bon Stefan Westin, 34, poserade naken på och i en polisbil

Stefan Westin arbetade på Volvo i Umeå och personalfesten skulle hållas på Umeås sportcenter IKSU. Stefan Westin och hans arbetskamrater hyrde anläggningens relaxavdelning.

I nära anslutning till den ligger en lokal som polisskolan använder. Där stod en polisbil. Stefan Westin hade sin digitalkamera med sig och bestämde sig för att posera naken på och i bilen. Inte heller olagligt men ganska olämplgt.

Se bilderna:

http://gfx.aftonbladet-cdn.se/multimedia/archive/00140/polis__polis__naken_140566w.jpg

http://gfx.aftonbladet-cdn.se/multimedia/archive/00140/polis__polis__naken_140567w.jpg

AdTraction är ett affiliatenätverk som startat i Sverige. Adtraction erbjuder en lösning som heter Cleanlink och som skapar bättre och renare affiliatelänkar till skillnad från andra nätverk där länken pekar till nätverkets url och därefter ett antal id-tillägg som redirectar besökaren till sidan.

Cleanlink möjliggör spårning av trafik från länkar som leder direkt till annonsörens hemsida, utan att inkludera spårningskoder eller annat som kan störa läsare eller ha negativa effekter på webbplatsens placering i sökresultaten.

Det är gratis att anmäla sig som publisher och det tar bara någon minut.

Medicinteknikbolaget Becton Dickinson lägger ner sin fabrik i Sverige och flyttar den utomlands. Det bidrar till att ytterligare hundratals jobb försvinner från Sverige. För att få företag att stanna i Sverige och fler företag som startas upp krävs kraftigt förbättrade villkor för företagare. Lägre skatter och sociala avgifter för företagare, slopande av Lagen om anställningsskydd. Den merkostnad som det blir för staten kommer man dels få igen genom fler arbetstillfällen, men man kan också sänka t.ex. arbetslöshetsersättningen vilket ytterligare motiverar till eget företagande istället för att hämta ut arbetslöshetsersättning.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...