Archive for januari, 2017

Sedan den  1 januari 2017 kan företag inte längre göra  representationsavdrag för måltider. Framöver kommer endast enklare förtäring, exempelvis personalfika, kunna dras av. Skatteverket har hittills ansett att gränsen för avdrag vid enklare förtäring i samband med representation går vid 60 kr per person och tillfälle.

Avdragsförbudet gäller både extern och intern representation.  Därmed blir måltidsutgifter vid t ex personalfester, jubileum m.m. inte  avdragsgilla. Kringkostnader så som lokalhyra eller musikunderhållning kommer dock fortfarande att vara avdragsgilla med högst 180 kr (exkl. moms) per person.

Man får dock dra av moms för representationsmåltider på upp till 300 kr per person och tillfälle. Detta gäller oavsett vilka drycker som ingått under förutsättning att utgiften inte överstiger vad som kan anses skäligt.

Dessa regler började gälla 1 januari 2017 och tillämpas på beskattningsår som börjar 1 januari och senare. För brutna räkenskapsår som börjat före 2017 innebär det att de gamla reglerna fortsätter gälla fram till räkenskapsårets slut. Momsreglerna ändras däremot 1 januari för alla, oavsett räkenskapsår.

GD Star Rating
loading...

Bokföring är ett gissel för många företagare. Det är mycket som ska hållas reda på och det tar mycket tid.  Men dagarna när man satt med sin konteringsbok är över i takt med att fler och fler erbjudit digitala webbaserade bokföringsprogram som man kommer åt från vilken dator som helst.

Nästa steg som har kommit är den smarta eller automatiska bokföringen där programmen klarar av mer och mer själva.

Dels är det de traditionella tillverkarna av bokföringsprogram som Visma, Fortnox och Hogia som ligger i framkant med förenklad bokföring.

Men det har också kommit helt nya aktörer på marknaden för automatisk bokföring t.ex. Bokio, Vint ochDoer.
Ett annat alternativ är ju att ta hjälp med bokföringen. Med tjänsten mrshoebox.com kan man ange vad man har för verksamhet och få erbjudande från olika bokföringsfirmor.
GD Star Rating
loading...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...