Archive for the ‘mentalt’ Category

Många sätter upp mål med något som de vill lyckas med. Det kan handla om alltifrån inkomst, hälsa, relationer eller vad som helst som man vill uppnå i livet.
Men alltför ofta stannar det vid ett uppsatt mål utan att man lyckas genonföra alla de steg som krävs för att nå dit.
Men genom att tänka rätt innan du sätter dina mål och när du ska uppnå ditt mål så finns det några saker att tänka på.

Sätt mål som förbereder dig för att lyckas
• Fundera över  hur fungerar dina olika mål ihop? Hur fungerar det med övriga livet?
• Fatta ett beslut på allvar! Bestäm dig för att lyckas.
• Gör en riktig plan som du tar på allvar.
• Sätt mål som känns kul och lockande och som du verkligen vill nå.
• Motivera dig genom att tänka på, Vad ger det mig om jag fullföljer?  Vilka blir konsekvenserna om jag inte fullföljer mitt mål?
• När du satt ett mål – gör något omedelbart som leder dig i rätt riktning.

• Skriv ner målet och skriv ner i nutid och vad du vill, inte vad du inte vill.

När du startat – så gör du för att fullfölja
•  Notera om du är på rätt väg. Notera vad som fungerar och inte fungerar och lär av det. Lägg märke till alla framsteg, hur små de än är.
•   Att avvika från målet är fullt normalt, det gäller att komma tillbaka igen så snart som möjligt!
• Visualisera målet, tänk dig att du redan är där, och njut av att redan ha nått det. Använd mental träning.
• Skriv en lapp med ditt mål och lägg i fickan och titta på då och då.
• Sätt delmål och fira när du nått delmålet.
• Om ett sätt inte fungerar så pröva något annat.
• Ha tålamod att fullfölja, orka hålla ut!
• Gör något, vad som helst som leder mot målet. Om du skall lyckas nå ett mål så krävs handling.

1. Håll diskussionen i enrum.

2. Uttryck din välvilliga inställnig och se på konflikten som ett gemensamt problem. Inte en kamp.

3. Meddela öppet i vanlig samtalston din uppfattning, dina frågor och känslor i förhållande till konflikten.

4. Avgränsa konflikten och gör den så liten och specifik som möjligt. Bättre att ta ett steg i taget än att ta alla konflikter på en gång.

5. Fokusera på ämnet och sakfrågan. Inte på den adres person.

6. Beskriv, men värdera inte de handlingar hos motparten som upplevs problematiska.

7. Tillskriv inte motparten några motiv.

8. Be den andre parten tala om sina intressen, uppfattningar och känslor i konflikten.

9. Är du mycket upprörd. Avvakta med diskussionen och ta den vid ett annat tillfälle.

10. Kontrollera och bekräfta att allt viktigt har sagts.

11. Samanfatta din bild av situationen. Uppfattningar, önskemål och känslor

12. Fatta ett beslut om hur ni ska gå vidare.

 

Trestegsmodellen:

  • Identifiera vad problemet är. Se till att alla inblandade är överens om vad det egentliga problemet är
  • Leta efter lösningar och rangordna förslagen
  • Prova den lösning som verkar bäst

 

Kortmetoden

Till denna metod krävs en handledare och ett antal kort

Varje person får fem kort. På dessa kort skriver deltagaren ner vad de tycker stör samarbetet.

Handledaren grupperar korten och ställer därefter frågor i tredje person;

”Vad kan det vara som gör att en person känner på detta sätt”?

Svaren skrivs upp utan att de korrigerats och därefter kan gruppen utifrån detta börja diskutera lösningar.

 

Mentala kartor

Fokusera på det som man inte är överens om och diskutera olikheterna.

Fortsätt sedan att diskutera det ni är överens om.

Ta upp det som saknar betydelse och är irrelevant.

Sedan kan ni gå tillbaka till olikheterna och försöka hitta lösningar på det som verkligen är av betydelse.

 

 

En positiv förändring handlar om att komma därifrån vi är till dit vi vill komma

Om du vill göra en förändring, men inte gör det är det något behov som ligger emellan. Det kan vara vårt behov av trygghet, njutning eller något mer basalt behov. Om vi har försökt genomföra en förändring men inte lyckats kan vi analysera vilket av våra grundläggande behov som hindrar oss att genomföra förändringen fullt ut.

Behov:

Vila – Se till att återhämta dig. Vid en undersökning gjord vid Harvard 2007 såg man att arbetares prestation sjönk ner mot 60% mot slutet av dagen. Med en powernap kunde man bibehålla prestationsnivån över 90% under hela dagen.

Aktivitet – Aktivera hjärnan och kroppen.

Säkerhet – Trygghet visshet. Ta bort onödiga säkerhetsmoment. Om du visste att taket kunde rasa in när som helst skulle du inte kunna koncentrera dig på förelösningen.
Vi kan skapa tillstånd av säkerhet med vår kropp, tanke attityd och styrka.
Tänk på något du ska klara av och säg. Jag ska klara det här. Säg nu istället Jag hoppas jag ska klara av det här. Känner du någon skillnad.

Osäkerhet – Variation

Betydelsefullhet – Två sätt att få högsta skyskrapan i stan. Antingen att bygga den högsta, eller att riva alla andras.

Kärlek, kontakt.

Undvika smärta

Uppnå njutning

Växa och lära

Bidra osjälviskt

Det enda vi kan uppleva är våra tankar för stunden.

De allra flesta har gjort slut med någon man en gång varit nyförälskad i.
I princip är omständigheterna desamma. Inget har egentligen förändrats. Både vi själva och den andra personen kan vara desamma. Inget har förändrats. Omständigheterna är desamma. Det som har förändrats är våra tankar om den andra personen.

Tänk om enda anledningen till att vi bråkar med vår partner eller med andra är vårat tillstånd för stunden.

På samma sätt kan vår livssituation vara densamma men upplevelsen av livet kan vara helt annorlunda.

Vi kan vara i en dålig situation, men de tankar som kommer därifrån löser inte vår situation. Vi måste fokusera på att få överblick. Få förståelse och kunna få klarhet.

Vi påverkas av de tankar vi har kring omständigheterna. Vi påverkas inte direkt av omständigheterna. Bara om vi tillåter oss att låta de negativa tankarna kring omständigheten ta överhanden påverkas vi negativt av omständigheten.

Tänk om det enda som skymmer sikten är dina negativa tankar av oro och rädsla och när du släpper dem får du en kristallklar insikt över nästa steg du ska ta för att komma vidare.

Negativa tankar hindrar oss att vara vårt bästa jag i alla situationer.
Vi är en enda tanke från välmående och lycka.

Tänk om livet är underbart men vi är för upptagna med våra negativa tankar för att märka det.

Nick Vujicic är en australiensk predikant och talare med serbiskt ursprung född med tetra-amelia syndrom, som innebär att han saknar alla fyra extremiteter. Under hela sin uppväxt kämpade han emotionellt och fysiskt mot sitt handikapp, men vid 17 års ålder tog de positiva tankarna överhanden och han accepterade det han inte kunde förändra och valde att göra det bästa av situationen. Vid 17 års ålder startade han den ideela organisationen Life without limbs och har inspirerat många världen över.

Tillståndet har inte förändrats. Det som förändrades var hans tankar kring situationen. På samma sätt kan vi förändra våra tankar kring vår situation.

Som företagare behöver man en mängd kunskap inom en rad olika områden.  Man behöver kanske snabbt lära sig grunderna inom ekonomi, programmering, marknadsföring eller något annat. Naturligtvis kan man ha experter som jobbar med respektive område men som företagsledare behöver man ofta grundläggande kunskaper inom de olika områdena för att kunna ta rätt beslut.

Genom att träna upp sin studieteknik kan dock de flesta lära sig att snabbt sätta sig in i ett ämne och lära sig det som behövs.

Ett bra tips är att skumma igenom texten och plocka ut det viktigaste. Många minns också bättre om de skriver ner det viktigaste och det är då lättare att gå tillbaka och repetera det viktigaste inom området.

Om det är kunskap som behöver läras in utantill kan man associera det med något man känner till sedan tidigare. Om an t.ex. behöver komma ihåg att aktie heter stock på engelska kanske man tänker sig att aktieägarna får en stor stock istället för ett aktiebrev som visar deras innehav.  När vi väl har skapat bilden behöver vi inte oroa oss för att vi inte ska komma ihåg att det är engelska det handlar om och inte tyska. Det kommer vårt minne automatiskt ta hand om.

 

Många underskattar den effekt som ett bra minne kan ha för att lyckas i affärer och som företagare.  Med ett bra minne blir man mer effektiv i sitt arbete och framförallt den som har mycket kundkontakter tjänar mycket på att ha ett bra minne.  Folk tycker om att bli ihågkomna och att man kommer ihåg vad de är intresserade av, och detta kan man dra nytta av vid nätverkande och försäljning.

Dock är det många som säger att just namn och ansikten är det de har svårast för att minnas.  Men det finns sätt att träna upp sitt minne och att lättare minnas namn och ansikten. Anledningen till att många har svårt att minnas namn och ansikten är att det är två abstrakta saker som ska associeras med varandra. Faktum är att när vi säger att vi glömt bort någons namn, så har vi egentligen aldrig lyckats med att lägga det på minnet.  Egentligen allt vi minns handlar om att associera det till något vi redan känner till.  För att komma ihåg någons namn måste vi alltså välja ut något konkret från en persons utseende och associera det med namnet. Om inte heller namnet är något konkret måste man göra om det till något som är konkret. Något vi kan skapa en tydlig bild av.  Om vi träffar någon med rött hår som heter Anders kanske vi associerar det röda håret med eld och bilden vi kan ersätta Anders med skulle kunna vara en And. Vi ska då associera eld med and, t.ex. se en bild av elden som jagar en and på flykt.  När man beskriver associationen såhär så låter det väldigt löjligt men det är bra. Ju tokigare bild vi skapar desto lättare är det att komma ihåg. Vi behöver heller inte oroa oss för att vi ska kalla personen för and istället för anders eller blanda ihop namnet med någon annan. Associationen är för att vi ska kunna flytta över minnet från korttidsminnet till långtidsminnet. Sedan kommer vårt med omedvetna minne att se till att rätt detaljer kommer på plats på samma sätt som vi kommer ihåg att finansministern heter Anders Borg och inte Andreas Borg.

Sedan behöver vi repetera det vi har lärt oss efter en tid för att det ska hållas kvar i minnet.  Men genom att skapa en tydig association kommer vi att ha mycket lättare för att lagra minnet i långtidsminnet.

Vision utan handling är en dröm

Handling utan vision är en mardröm

Oavsett om man vill hjälpa sig själv, ta sig ur en knipa, lösa ett specifikt problem, hjälpa någon annan eller komma upp med en lösning på ett nationellt eller globalt problem t.ex. inom politiken kan man utgå ifrån de fem stegen:

1. Empati
2. Analys
3. Värdering
4. Vision
5. Åtgärd

Som innebär

1. Ta reda på situationen i dagsläget och visa att man förstår hur personen har det eller hur situationen är idag.  ”Jag förstår hur du  har det…”.2. Förstå varför situationen har uppkommit. ”Jag tror jag vet varför…”.
3. Uttrycka att situationen kan förbättras. ”Du borde inte ha det såhär…”.
4. Forma en målbild hur det borde vara istället. ”Så här borde du ha det istället…”.
5. Utarbeta en plan för att nå målbilden. ”Så här gör vi för att komma dit…”.

Genom att inte bara komma med lösningar utan även visa att man förstår personens situation skapar man trovärdighet och får också en bättre grund för att hitta lösningar.

Oavsett var i livet eller i sin affärsverksamet man är så är det viktigt att fortsätta utvecklas, ta hand om sin hälsa och sina relationer.

Det är väldigt stumulerande att gå på föreläsningar och seminarier kring personlig utveckling. Men risken är att man är peppad bara några dagar efter seminariet och väl tillbaka på kontoret är risken stor att man faller tillbaka i gamla hjulspår. Även artiklar och bloggar om personlig utveckling är en viktig del av sin dagliga utveckling men det är sällan man kan fördjupa sig i ett specifikt ämne, utan det blir ofta översiktligt och om man inte återkommer och repeterar innehållet kan det också vara svårt att ta till sig.

Därför är böcker inom personlig utveckling, mental hälsa en värdefull källa för att både fördjupa sin kunskap inom ett område men också återkomma till det så ofta att det blir en del av sin dagliga rutin.
Att ta en halvtimma egentid på morgonen  eller kvällen och fördjupa sig i ett ämne inom personlig utveckling eller mental hälsa kommer göra att man fortsätter att utvecklas och föra in nya vanor i sina dagliga rutiner.

mind-set hittar du en rad böcker  inom personlig utveckling träning och mental hälsa. Böckerna skickas fraktfritt hem till dig.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...