Archive for maj, 2009

Kanske centerpartiets ledning har lyssnat på vår kritik av LAS då Centerpartiets ledning på sin stämma i Örebro lade fram ett förslag om höjd a-kassa under den första tiden, i kombination med uppluckringar i arbetsrätten.

Centerstämman gick ännu längre än partiledningen när det gäller att luckra upp lagen om anställningstrygghet. Partilinjen är numera för att helt slopa turordningsreglerna för småföretag. Stämman antog partiledningens förslag till en ny modell för svensk arbetsmarknad. Beslutet innebär att Centern nu i alliansregeringen ska arbeta för att kraftigt luckra upp lagen om anställningstrygghet (las).

Hand in hand (hand i hand) är ett projekt i Indien som bygger på hjälp till självhjälp istället för bidrag. Hand in hand hjälper 75000 fattiga kvinnor om året genom att lära dem läsa skriva och räkna på 150 dagar. När undervisningen är färdig får de träning i ekonomi och hur de ska sköta företag inom något område som är närliggande dem själva, samt ger mikrolån som möjliggör uppstart av verksamheten.  Fram till år 2009 har man hjälpt 387 000 kvinnor och ca 215 000 företag har kommit igång.  Organisationen består av över 24000 frivilliga och 6000 anställda.

Detta är annat än i Sverige där många sover sig igenom skolan utan att ta den på allvar och sedan livnär sig på stor del av bidrag, eller förvänta sig att någon ska erbjuda dem ett jobb,  istället för att starta upp en egen verksamhet.  Kanske därför som det inte är säkert att en liknande verksamhet inte skulle fungera lika bra i Sverige. Kvinnorna i projektet är antagligen verkligen motiverade att få verksamheten att gå runt. Medan en lat svensk som får pengar till lägenhet, cigaretter, mat och tv från samhället inte är så intresserade av att jobba hårt för att få igång en egen verksamhet.

Då var det åter dags att deklarera om man ännu inte gjort det. Även här märker man skillnaden på den insats som krävs för en anställd och en näringsidkare. En anställd behöver bara kontrollera att de förtryckta uppgifterna är korrekta, om man inte haft några affärer vid sidan om som t.ex. aktieaffärer. Möjligen skriva till kostnaden för resor till och från arbetet och något mer. Som företagare däremot gäller det att hålla ordning på inte bara bokföringen utan även periodiseringsfonder och expansionsfonder och en massa avdrag och regler om man inte ska betala mer iskatt än vad man enligt lagen behöver. Naturligtvis kan man överlåta detta till någon annan, men det blir isåfall ofta till en dyr timpenning och man måste tjäna ännu mer för att få det att gå runt.

Kanske är det det faktum att så oändligt många svenskar är anställda av stat och kommun som har gjort att en arbetsgivare har ett enormt ansvar för en individs totala livssituation.  Om en individ är anställd av staten eller kommunen kan ju lika gärna denne arbetsgivare ta ansvaret för individens privata problem som t..ex alkoholism eller andra sjukdomar, oavsett om de orsakats av arbetssituationen eller något annat. Men som företagare där man måste få verksamheten att gå runt ställer det till mycket problem. Man har inte bara lagen om anställningsskydd att rätta sig efter, d.v.s. att den som jobbat längst, i första hand ska få behålla jobbet om man måste dra ner personalstyrkan. Istället för att låta den som är bäst på jobbet behålla jobbet.  Man har också ett ansvar för individens hälsa, oavsett orsak till att individen blivit sjuk och inte kan arbeta.

I förlängningen medför detta att den anställda har en större trygghet än företagsägaren, om det är ett litet företag. Vidare gör det att färre vågar anställa, speciellt personer i vissa utsatta grupper.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...