Archive for maj, 2013

Vid bokföring av varuinköp och lager kan detta hanteras på två sätt.
Det ena är  att inköpen bokförs som en kostnad. När lagret sedan inventeras  vid årets slut så bokförs differensen på konto 4990.

Ex:
Bokfört varulager vid årets början 0
Inventerat varulager vid årets slut 100.000

Lager   14xx                      Debit  100.000:- (lagerförändring under året; 100.000 – 0)
Förändring lager 4990  Kredit   100.000:-

Vid inköp
Bankkonto 19xx                             Kredit 10000kr
Inköp varor och material  4010 Debit 8000kr
Ingående moms       2641             Debit 2000kr

 

Vid försäljning
Bankkonto 19xx                   Debit  25 000kr
Försäljning 3010                 Kredit 20 000kr
Utgående moms  2610      Kredit  5000kr

 

Det andra sättet är att du inte bokför någon inköpskostnad  utan istället  flyttar tillgångar  från kontanter till lager. Sedan bokför man varukostnaden på 4990 vid varje försäljning. Då bör man ha ett affärssystem som hanterar lagerbokföringen för att det skall bli enklast.

Vid inköp

Lager    14xx           Debit  10.000:-
Bankkonto 19xx    Kredit  10.000:-

Vid försäljning

Bankonto   19xx                   Debit  25.000:- (försäljningspriset)
Försäljning  3010                Kredit  25.000:-
Förändring lager  4990     Debit  10.000:- (varukostnaden)
Lager     14xx                        Kredit  10.000:-

Vid momspliktig försäljning så ska naturligtvis momsen också bokföras.

De flesta håller med om att marknadsföring är viktigt för ett företags möjlighet till vinst och överlevnad. Att hitta en kanal som når rätt målgrupp är naturligtvis det första steget.  Men det gäller också att veta vilken typ av marknadsföring man ska satsa på för att minska risken att det blir bortkastade pengar som inte ger något tillbaka till företaget.

Sökmotormarknadsföring –  sökmotorernas organiska resultat (SEO)

Med sökmotoroptimering är målet att synas i sökmotorernas organiska sökresultat för relevanta termer.
Fördelar:

 • Nya kunder under lång tid
 • Kostnaden per kund bör minska över tid

Nackdelar:

 • Lång tid innan man ser resultat
 • Dyrt i början

Används bäst till:

 • Att synas för kunder, både nya och befintliga, sent i deras köpcykel

SEO ger dig resultat under en lång period. Det tar relativt lång tid att se resultatet av den här typen av marknadsföring, och din kostnad per konvertering är hög i början för att sedan minska med tiden. SEO lämpar sig främst för att hitta nya och befintliga kunder både när de undersöker vilka produkter eller återförsäljare det finns på marknaden, och i slutskedet av köpcykeln då kunden har bestämt sig för vad den vill köpa. För att lyckas med SEO behöver du en bra sajt tekniskt och innehållsmässigt samt länkar från andra webbplatser.

Sponsrade länkar i sökmotorerna

Om man inte syns i sökmotorerna på de termer man tror att användare söker på när de efterfrågar dina produkter eller tjänster  kan man  betala för att synas bland sökmotorns sponsrade länkar. Om man t.ex. vill synas i google på vissa sökord får man  lägga till sin annons i adwords och  betala varje gång någon klickar  på annonsen.  Kostnaden varierar med konkurrensen, d.v.s. ju fler som vill synas för ett visst sökord desto dyrare blir det.

Fördelar:

 • Snabba resultat
 • Du betalar bara för den trafik du får
 • Relativt lätt att mäta effekten

Nackdelar:

 • Dyrt, speciellt om det är konkurrensutsatta sökord.
 • Du betalar för all trafik, även om den  inte konverterar.

Används bäst till:

 • Att synas för kunder, både nya och befintliga, sent i deras köpcykel

Displayannonsering/Bannerannonsering

Det finns en mängd annonsnätverk för att annonsera via banners på nätet, ofta kallat “Displayannonsering”

Fördelar:

 • Man når många personer ofta
 • Möjlighet att synas på stora välbesökta sajter
 • Du kan exponera även din grafiska profil
 • Varumärkesbyggande

Nackdelar:

 • Svårt att mäte direkt effekt
 • Många användare ignorerar banners och de kan också blockeras med  programvara.

Används bäst till:

 • Skapa medvetande bland stora grupper

Det kan vara en effektiv kanal för att synas mycket och  men det är  svårt  att driva direktkonverterande trafik den här vägen. Man betalar ofast en fast summa per tusen visningar av en annons, men det finns nätverk med andra betalningsmodeller också så som betalning per klick.

Affiliatemarknadsföring

Vid affiliatemarknadsföring betalar du antingen per klick (CPC) eller per avslut. (CPA)

Fördelar:

 • Relativt liten insats från dig
 • Du betalar bara om du faktiskt säljer något

Nackdelar:

 • Kostnaden per kund är konstant

Används bäst till:

 • Att skaffa helt nya kunder

Fördelen här är att du inte behöver betala något om du och dina annonseringspartners inte lyckas sälja något, men å andra sidan kommer din marginal per försäljning alltid att vara lägre och det skalar inte på samma sätt som till exempelvis sökmotoroptimering.

E-postmarknadsföring

E-postmarknadsföring kan vara väldigt effektivt om du redan har kontaktuppgifter till ett stort antal tidigare kunder.

Fördelar:

 • Låg kostnad

Nackdelar:

 • Kräver en stor kundbas för att fungera bra
 • Stor risk att bli klassad som spam

Används bäst till:

 • Att få tidigare/befintliga kunder att komma tillbaka

Genom regelbundna nyhetsbrev eller riktade kampanjer kan du få tidigare kunder att komma tillbaka till dig för att handla igen. Man ska dock alltid vara försiktig med att skicka reklam till personer som inte har bett om det och det är viktigt att kunderna inte uppfattar dina meddelanden som spam. När du väl har en stor kundbas är det här ett mycket billigt alternativ för att skapa merförsäljning.

Sociala medier

Att skapa sidor, flöden eller kampanjer i sociala medier för att få personlig kontakt och snabb dialog med kunderna samt möjlighet till spridning med mun till mun metoden. (World of mouth).
Sociala medier kan vara en effektiv marknadföringskanal, men den är väldigt transparent så dåliga kommentarer om din verksamhet kan spridas lika snabbt som  ditt eget budskap. Fördelar:

 • Kan skapa goodwill för ditt företag

Nackdelar:

 • Svårt att skapa kunder
 • Risk att klassas som spam
 • Svårt att mäta direkt effekt

Används bäst till:

 • Att kommunicera med befintliga kunder
 • Att sprida information

Precis som med e-postmarknadsföring fungerar det bäst för att skapa merförsäljning till befintliga kunder och man bör ha i åtanke att de allra flesta användarna av plattformarna är där för att ha kontakt med sina vänner och bekanta och inte alls för att ha en relation med ett företag. Att vara för aggressiv här gör att många kommer uppfatta din marknadsföring som spam.

Den här typen av marknadsföring lämpar sig bäst för att visa upp dig som företag och vad du gör som är speciellt för att på längre sikt skapa en förtroenderelation mellan dig och dina kunder så att de ser det som naturligt att vända sig till dig när det är dags att köpa det du säljer.

Viral marknadsföring
Att skapa ett intressant, underhållande eller roligt innehåll t.ex. artikel eller video som användarna tycker så bra om att de länkar på bloggar eller sprider på annat sätt.

Public Relations
Att tipsa tidningar, radio, TV och andra medier om produkt eller nyhet för exponering på redaktionellt utrymme. Kräver något med nyhetsvärde.

Broadcast
Synas  i TV, radio eller filmklipp på internet.

Brand Management
Vårda och bygga varumärket

Field marketing
Exponera verksamheten på mässor eller andra event.

Syndication
Sampublicering. Att skapa innehåll som andra vill publicera.

Produktplacering
Att synas med sina produkter eller varumärke i rätt sammanhang.

Profilreklam
Alla slags reklamåtgärder som kan användas för att stärka ett företags profil. Exempelvis Företagsnamn, logotyp, lokaler, brevpapper, visitkort, skyltar, kläder.

Fördelar
Skapar en enhetlig bild av företaget

Nackdelar
Kräver att man har utarbetat en grafisk profil
Dyrt vid byte av namn etc.

Sponsring
Betala för att synas vid idrottsevenemang etc.

Fördelar
Skapar goodwill och exponering
Nackdelar
Svårt att veta vad man får ut

Oavsett om man vill hjälpa sig själv, ta sig ur en knipa, lösa ett specifikt problem, hjälpa någon annan eller komma upp med en lösning på ett nationellt eller globalt problem t.ex. inom politiken kan man utgå ifrån de fem stegen:

1. Empati
2. Analys
3. Värdering
4. Vision
5. Åtgärd

Som innebär

1. Ta reda på situationen i dagsläget och visa att man förstår hur personen har det eller hur situationen är idag.  ”Jag förstår hur du  har det…”.2. Förstå varför situationen har uppkommit. ”Jag tror jag vet varför…”.
3. Uttrycka att situationen kan förbättras. ”Du borde inte ha det såhär…”.
4. Forma en målbild hur det borde vara istället. ”Så här borde du ha det istället…”.
5. Utarbeta en plan för att nå målbilden. ”Så här gör vi för att komma dit…”.

Genom att inte bara komma med lösningar utan även visa att man förstår personens situation skapar man trovärdighet och får också en bättre grund för att hitta lösningar.

Oavsett var i livet eller i sin affärsverksamet man är så är det viktigt att fortsätta utvecklas, ta hand om sin hälsa och sina relationer.

Det är väldigt stumulerande att gå på föreläsningar och seminarier kring personlig utveckling. Men risken är att man är peppad bara några dagar efter seminariet och väl tillbaka på kontoret är risken stor att man faller tillbaka i gamla hjulspår. Även artiklar och bloggar om personlig utveckling är en viktig del av sin dagliga utveckling men det är sällan man kan fördjupa sig i ett specifikt ämne, utan det blir ofta översiktligt och om man inte återkommer och repeterar innehållet kan det också vara svårt att ta till sig.

Därför är böcker inom personlig utveckling, mental hälsa en värdefull källa för att både fördjupa sin kunskap inom ett område men också återkomma till det så ofta att det blir en del av sin dagliga rutin.
Att ta en halvtimma egentid på morgonen  eller kvällen och fördjupa sig i ett ämne inom personlig utveckling eller mental hälsa kommer göra att man fortsätter att utvecklas och föra in nya vanor i sina dagliga rutiner.

mind-set hittar du en rad böcker  inom personlig utveckling träning och mental hälsa. Böckerna skickas fraktfritt hem till dig.

 

Det är ingen hemlighet att det är mycket jobb och även tidskrävande att starta upp ett framgångsrikt företag.  Som enmansföretagare  behöver man kunna det mesta själv och mycket tid går åt till att lära sig nya nödvändiga kunskaper.

För att det inte ska bli för övermäktigt bör man leta efter uppgifter som ger synergieffekter. Om du behöver lära dig något nytt inom ett ämnesområde.  Läs inte bara en bok utan skriv även ner det. Kanske kan du skriva några bloggposter eller gästblogga om ämnet för att dela kunskapen med andra och på så sätt även kunna skapa inlänkar till din huvudverksamhet. Du kanske t.o.m. lär dig så mycket att du kan hitta någon som betalar dig för att hålla en föreläsning inom ämnet.

Eller om du behöver lära dig någon ny teknik på datorn eller skapa en ny funktion på webbsidan. Kanske det finns någon annan företagare som har samma behov och som du kan sälja tjänsten till.

Ska du besöka en annan stad privat. Kanske får du någon tid över till ett affärsmöte eller att marknadsföra ditt företag med flyers om du är i ett område där du når din målgrupp etc.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...