Archive for the ‘entreprenörskap’ Category

För att lyckas med en affärside bör ditt företag lösa ett problem. För att företaget ska bli framgångsrikt bör idén lösa ett problem som uppfyller så många som möjligt av följande kriterier:

 • Ett problem som många har
 • Ett växande problem
 • Ett problem som är prioriterat och viktigt för folk att lösa
 • Problem som folk är beredda att betala för att få det löst
 • Problem som folk har ofta – förekommer med hög frekvens

Här är ett antal problem som uppfyller flera av dessa kriterier och en lösning på dessa problem som ett företag skulle kunna tillhandahålla:

 1. Problem: Många människor lider av ekonomisk stress och söker efter flexibla jobbmöjligheter för att tjäna extra pengar.
  Lösning: En digital plattform som enkelt och snabbt matchar tillfälliga jobb med människors kompetenser och tidsplan kan lösa problemet.
 2. Problem: Många människor kämpar med att hantera sin tid effektivt och är i behov av personliga och anpassade verktyg som kan hjälpa dem att prioritera sina dagliga uppgifter.
  Lösning: En app som erbjuder personliga tidhanteringsverktyg kan hjälpa människor att bli mer organiserade och produktiva.
 3. Problem: Många människor söker efter sätt att förbättra sina personliga färdigheter och självkänsla, men har svårt att hitta tillgängliga resurser eller kurser.
  Lösning: En onlinekurssajt som fokuserar på personlig utveckling och självförbättring kan ge människor tillgång till dessa resurser på ett enkelt och tillgängligt sätt.
 4. Problem: Många människor är oroliga över miljöpåverkan och söker efter hållbara och ekologiska produkter, men kan inte alltid hitta eller ha råd med dessa alternativ.
  Lösning: En onlinebutik som säljer ekologiska och hållbara produkter till rimliga priser kan hjälpa människor att leva ett mer miljövänligt liv utan att behöva spendera för mycket pengar.
 5. Problem: Många människor kämpar med mentala hälsoproblem, men har svårt att hitta eller boka lämpliga terapeuter eller psykologer.
  Lösning: En app som hjälper människor att hitta och boka mentala hälsotjänster kan göra det enklare för människor att söka hjälp och hantera sina problem.
 6. Problem: Många människor vill bidra till samhället och hjälpa till att göra en skillnad, men vet inte var de ska börja.
  Lösning: En plattform som sammanför volontärer med icke-vinstdrivande organisationer kan hjälpa människor att hitta meningsfulla sätt att bidra till samhället och öka sin självkänsla.
 7. Problem: Många människor lider av sömnproblem och behöver hjälp med att hantera dem.
  Lösning: En produkt som kombinerar teknologi och hälsa, som till exempel en smart klocka som spårar och analyserar sömnmönster och ger användarna personliga rekommendationer för att förbättra sömnen, kan hjälpa människor att förbättra sin sömn och därmed sin hälsa.
 8. Problem: Många människor spenderar för mycket tid på sociala medier och känner sig stressade och utbrända.
  Lösning: En app som hjälper människor att hantera och minska sitt användande av sociala medier

Om man som företagare tjänar bra med pengar i företaget och känner att man har mer pengar än man behöver till sig själv och sin familj är steget inte långt till att hjälpa andra genom donationer eller annan form av välgörenhet.

Då kan det vara en ide att använda en del av företagets pengar till sponsring och olika typer av samarbeten med ideella föreningar eller välgörenhetsorganisationer hellre än att ta ut mer pengar som lön och skänka pengar som privatperson.

Du får dock inte göra avdrag i företaget om ditt företag skänker en gåva till en ideell organisation. Däremot, om du driver ett aktiebolag kan du i förväg, innan bolagsstämman, skänka bort utdelningen som ditt aktieinnehav kommer att ge dig rätt till och då behöver man inte betala någon inkomstskatt på utdelningen.

Det är också viktigt att vara på det klara med vad som är en gåva och vad som är marknadsföring.

Men om du får något i utbyte mot pengar som du betalar en ideell förening t.ex. reklamplats kan sponsringen räknas som marknadsföring, en utgift du har rätt att dra av i företaget under förutsättning att det du får tillbaka någorlunda måste motsvara värdet av det du ger. Men en länk till ditt företag eller att synas vid ett lokalt idrottsevenemang kan ha stort värde då det ger exponering och inte minst goodwill eftersom de som ser att du sponsrar med stor sannolikhet blir positivt inställda till ditt företag.

Å andra sidan kan ju den skatt du betalar ses som en sorts välgörenhet eftersom de flesta företagare betalar mer skatt än de själva utnyttjar då det som företagare ofta är svårt att utnyttja delar av samhällets trygghetssystem.

Ett annat sätt kan vara att bidra med annat än pengar. Det finns välgörenhetssatsningar som t.ex. musikhjälpen där privatpersoner eller företag kan skänka något som andra sedan kan bjuda på.

Kanske du har någon produkt eller någon rolig upplevelse kopplat till ditt företag som du kan auktionera ut. Ofta är många villiga att bjuda mycket då pengarna går till välgörenhet och du kan få bra publicitet. Gör du något extraordinärt kan det också vara ett sätt att få PR då lokaltidningar kan vara intresserade av att skriva om det.

Att skriva en bok kan vara ett bra exempel på en passiv inkomstkälla i det avseendet att det kan ge inkomster lång tid efter att arbetet är avslutat. Dock krävs ju en ganska extraordinär obetald insats initialt om man inte redan är signad av ett förlag.

Men även om man inte har blivit antagen till ett förlag kan man ge ut sin egen bok och även få den såld i bokhandeln och av nätbokhandlare. Det man behöver göra är att skaffa ett ISBN nummer till sin bok samt registrera den hos bokinfo.

Ett ISBN är ett nummer som ger en bok dess identitet, likt våra personnummer. Numret är internationellt och används av distributörer, återförsäljare och bibliotek för att just kunna skilja böcker åt. Det står för International Standard Book Number och trots att numret är frivilligt kan det på vissa håll finnas krav på det.

ISBN skapades först i Storbritannien 1966 och antogs kring 1970-talet som internationell standard för tryckta medier. Idag används det standardiserade numret i över 160 länder.

Numren, som från början var tiosiffriga, ändrades 2007 eftersom man insåg att de skulle bli otillräckliga. En förändring gjordes till trettonsiffriga nummer och de blev även kompatibla med streckkodssystemet EAN. EAN-systemet används av handeln och det är streckkoden som ditt ISBN kombineras med.

Så här fungerar ett ISBN

Numret består av fem delar som alltid inleds med bokstäverna ”ISBN”:

 1. Prefix – alla ISBN inleds med prefixet 978.
 2. Områdesbeteckning – för nationellt, geografiskt eller språkligt bestämda områden (Sverige har till exempel 91).
 3. Förlagsbeteckning – vilket förlag boken ges ut genom. Publicerar du genom Type & Tell kan du välja i din profil vilket förlag du vill ska anges. Har du till exempel ett eget förlag kan du ange det. Skriver du inte något i din profil anges Type & Tell som utgivande förlag. Dock är det alltid du som är ansvarig utgivare för din bok, avsett om du publicerar med eller utan förlag.
 4. Titelbeteckning
 5. En kontrollsiffra

Du ansöker kostnadsfritt om ett ISBN hos https://isbn.kb.se/

Olika former av en publikation kräver separata ISBN. Det betyder att om du vill du ge ut boken som inbunden, pocket, ljudbok, e-bok och punktskrift behöver du fem separata nummer. Ger du ut boken på flera olika språk kräver de olika språken även olika ISBN.

Trycker du en ny upplaga av din bok utan ändringar krävs inget nytt ISBN. Men har du däremot gjort ändringar i boken (ny sättning, omarbetningar, nytt format och liknande) kan nytt nummer behövas. Ska du ge ut din självpublicerade bok hos ett förlag behöver den ett nytt ISBN, eftersom numret är en identifikation både för boken och för förlaget.
I första hand ska ISBN tryckas i bokens inlaga. Skapar du din bok med Type & Tells bokeditor trycks numret längst bak i bokens inlaga. Om du själv sätter din bok och utformar omslaget brukar ISBN även tryckas på titelbladets baksida och utvändigt ovanför EAN-koden. EAN-koden (streckkoden) kan tryckas utvändigt på baksidan, om du vill att din bok ska säljas.

Ansöker du själv om ISBN  och vill sälja din bok i t.ex. bokhandeln behöver du också omvandla ditt ISBN till en streckkod, (EAN), European Article Number. EAN är ett världsomspännande nummersystem för att märka varor. Många bokhandlare kräver att en bok har EAN-nummer för att sälja den.

För att omvandla ett ISBN  till ett GTIN 13-nummer tar man bort bindestrecken.

Det går även att söka på webben efter kostnadsfria streckkodstjänster med fraser såsom ”make isbn barcode” eller liknande.

Ett annat alternativ är att vända sig till företag som kan erbjuda denna tjänst mot betalning.

En lista över streckkodsleverantörer finns på GS1 Swedens webbplats.

För tidskrifter, musikaliska verk och webbpublikationer finns liknande system:

 • ISSN (International Standard Serial Number) tilldelas fortlöpande resurser såsom tidskrifter, tidningar och årsböcker.
 • ISMN (International Standard Music Number) identifierar musik.
 • URN:NBN (Uniform Resource Name: National Bibliographic Number) är ett unikt och permanent nummer som identifierar elektroniska resurser på nätet, till exempel en html eller en pdf.

Registrera din bok hos bokinfo

För att nå ut med sin bok till bokhandlare och onlinebokhandlare behöver man registrera sin bok hos bokinfo: https://www.bokinfo.se/sverige/

Du eller ditt företag ska stå som utgivare till boken.  Du behöver ha eget företag eller anlita en distributör, till exempel:

Planerar du att sälja till enstaka fysiska butiker och Bokus kan du distribuera på egen hand förutsatt att du har egen firma. Om du vill sälja din bok via Adlibris, akademibokhandeln eller ugglan är en distributör ett krav.

Kostnaden för att ansluta sig till bokinfo är

 • Uppläggningsavgift för att ansluta sig: 350 kronor exklusive moms.
 • Registreringsavgift per ISBN: 350 kronor exklusive moms.

Få in sin bok på biblioteken

För att få in din bok på biblioteken behöver du gå via bibliotekstjänst.
Bibliotekstjänst, BTJ, är den klassiska kanalen för att få in böcker på biblioteken i Sverige. BTJ recenserar många av de böcker som ges ut. Biblioteken beställer centralt från BTJ till sina bibliotek.

Bibliotekstjänst, BTJ

Hösten 2020 höll det kinesiska kommunistpartiets 19:e centralkommitté sitt femte plenum inför den nationella folkkongressen i Peking våren 2021.

Detta plenum behandlade grunderna för kinas femårsplan 2021-2025.
Fokus ligger på högteknologi och teknologisk självständighet och självtillit.

Enligt kommunikén vill man vara självförsörjande inom alla aspekter.

Redan 2015 presenterade Kinas strategiska industriplan ”Made in China 2025” med målsättningen att landet ska bli världsledande inom tio nyckelindustrier. Ett steg för att lyckas med detta var att öka självförsörjningen av en rad högteknologiska komponenter till 40% 2020 och till 70% 2025.

En metod som Kina anammat är att köpa kunskap genom att förvärva utlänska företag. Redan i början av 2010-talet sökte sig kinesikt kapital till Europa. Redan 2012 direktinvesterade Kina 10 miljarder euro i länder inom EU enligt konsultfirman Rhodium Group och 2016 nådde investeringarna upp till över 37 miljarder euro.

Hösten 2020 släppte det holländska data- och konsultbolaget Datenna den mest kompletta databasen hittills över Kinas förvärv och investerarnas relation till Kinas stat. I vissa fall är kopplingen uppenbar, men även i andra fall där relationen är svårare att bedöma har man sett att den egentliga kontrollen ligger hos statliga kinesiska företag.
Som t.ex. när ett China wafer level CSP corporation, ett dotterbolag till det på den kinesiska börsen noterade Suzhou Jingfan semiconductor technology corporation, köpte 73 procent av holländska Anteryon optical solutions för 32 miljarder euro så visade det sig att genom olika lager av företagets samanlänkade ägare, så låg den egentliga kontrollen hos statliga kinesiska företag.

I ca 40% av förvärven i databasen fann Datenna att de kinesiska investerarna var eller hade nära band till statliga aktörer även om de ofta utgav sig för att vara helt privatägda. Detta gällde speciellt förvärv inom högteknologiska sektorer.

I Sverige har det gjorts en kartläggning för Totalförsvarets forskningsinstitut hösten 2019; ”Kinesiska bolagsförvärv i Sverige: En kartläggning” av bl.a. Oscar Almén, Jerker Hellström och Johan Englund. Den pekade bl.a. på att 2017 köpte det kinesiska drönarföretaget DJI Technology corporation en majoritetsandel i den svenska kameratillverkaren Hasselblad.
Andra uppmärksammade kinesiska investeringar är Stockholms tunnelbana, Arlanda Express, Oatly och Nordic cinemas som innefattar SF Bio.

I kartläggningen listade man över 50 svenska företag som kinesiska bolag nu har kontroll över. Ytterligare ett antal har kinesiska minoritetsägare. Flera av förvärven finns inte med i Datennas databas som alltså är långt ifrån komplett.

Över hälften av alla svenska företag som köpts upp av kinesiska investerare återfanns inom högteknologiska industrier.

Att färdigställa och skicka in årsredovisningen kan ibland ställa till en del huvudbry även för en rutinerad företagare. Årsredovisningen bör följa en viss mall och ha med en del formalia för att inte tala om alla namn datum och underskrifter som ska bli rätt.

Att lämna in årsredovisningen digitalt kan dock underlätta en del. Inte minst för att underskrifter då kan göras digitalt med e-legitimation (t.ex. mobilt bank-id) vilket kan underlätta när personer befinner sig på olika platser.

Genom att fler och fler bokföringsprogram och e-tjänster stödjer digital inlämning av årsredovisning kommer allt fler att framöver kunna lämna in årsredovisning digitalt.

Det går till på följande sätt:

Förbered årsredovisningen och eventuell revisionsberättelse.

Aktiebolaget håller årsstämma och årsredovisningen (med eventuell revisionsberättelse) läggs då fram.
Resultat- och balansräkningen fastställs och det tas beslut om hur resultatet ska disponeras.
Originalet av årsredovisningen (och revisionsberättelsen om det finns en sådan) sparar aktiebolaget hos sig. Originalet (med underskrifter) kan vara på papper eller elektroniskt.

Därefter laddas årsredovisningen med den eventuella revisionsberättelsen upp direkt från en programvara som stöder digital inlämning.

Skriv in personnummer och e-postadress till den styrelseledamot eller verkställande direktör som ska skriva under fastställelseintyg. Den du bjudit in loggar in med sin e-legitimation, skriver under fastställelseintyget och skickar in årsredovisningen.

PSauction, PNtrading och på netauktion kan man fynda från utförsäljningar från konkurser.

En rekommendation är ju att ha många ben att stå på när det gäller inkomst. Det kan t.ex. vara att ha vissa inkomster från en anställning, en del passiva inkomster t.ex. från kapital eller uthyrning och en del från online-verksamhet eller annan form av eget företagande.

När det blir kris klarar man sig då antagligen ganska bra, men det är inte alla som har möjlighet att dela upp sin sysselsättning på flera ben. Man kanske har en verksamhet som har stora fasta kostnader, t.ex. lokalkostnader och då behöver man antagligen lägga större delen av sitt fokus på den verksamheten.

Men risken är då att man inte klarar en kris eller lågkonjunktur eftersom allt står och faller med den enda sysselsättningen man har.

Ett tips kan då vara att välja ut en ”prepping-pryl” eller överlevnadspryl d.v.s. en pryl som kommer till användning vid en kris eller katastrof. Det kan t.ex. vara eldstål, powerbanks eller konservburkar och att man köper in ett större lager av produkten och sätter upp en enkel webbsida där man säljer sin produkt.

I normala tider kommer det antagligen bara in enstaka beställningar som man lätt klarar av att hantera vid sidan av, utan särskilt mycket extraarbete.

När det blir oroligt i omvärlden kanske den ordinarie verksamheten t.ex. om man säljer inredningsprodukter, går dåligt men efterfrågan på överlevnadsprodukter tenderar att öka i ett sådant läge. Samtidigt har man mindre att göra i inredningsbutiken och kan ägna lite energi åt sin överlevnadsprodukt.

Om det blir total kollaps så att internet slås ut en längre tid eller det ekonomiska systemet kollapsar har man kvar sitt lager som antagligen kommer gå alldeles utmärkt att använda vid byteshandel som man kan tänka kommer bli fallet vid en ekonomisk kollaps.

Postnord tillhandahåller gratis en serie i företagande och entreprenörskap kallad ”den totala guiden till det moderna företaget”, med delmomenten; ”Bygg ditt företag”, ”Väx”, ”Marknadsför dig”, ”Sälj bättre” och ”Vårda din kund”.

Hämta här

Att sprida nyheter och annan aktuell information kring ditt företag görs enklast genom media. Man kan skicka sin information direkt till olika nyhetsredaktioner men det är också smidigt med en plattform för pressmeddelanden t.ex. mynewsdesk.se eller prnewswire.com

Man kan lägga till epost till nyhetsredaktioner som ska notifieras om pressmeddelandet och det blir också som ett nyhetsrum där media och andra intresserade kan följa vad som händer inom företaget eller organisationen.

Alla nyhetsredaktioner får dock många pressmeddelanden varje dag så följ gärna upp inlägget om redaktionerna inte nappar direkt t.ex. med ett telefonsamtal. Tänk också på att man kan nå stor spridning även genom stora bloggare eller influencers så tipsa gärna också dem om saker som är relevanta för deras område.Hämtat från overheard.se

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...