Archive for mars, 2009

pts vill förbjuda vissa ord i domännamn, t.ex. bank. Jag förstår tanken att man ska veta när man kommit till en bank men det är nog inte rätt väg att lösa denna kontroll.  Vissa sådana begränsningar finns ju redan t.ex. att man inte får registrera andra toppdomäner i domännamnet t.ex. no.se eller apotek vilket jag blev varse om när jag försökte registrera det för en väldans massa år sedan.

Linked In. Yrkesnätverket Linked In har funnit sedan början av 2000-talet, men har fått extra fart sedan Facebook slog igenom. Linked In kan närmast beskrivas som just ett professionellt Facebook.
Det används främst för att knyta jobb­kontakter, hitta samarbetspartern och för rekrytering. Här matar du in alla dina tidigare jobb och prestatationer och knyter kontakter med kunder, gamla kolleger etc. Lägg gärna lite tid på din profilsida, och försök få gamla arbetsgivare och kolleger att skriva rekommendationer.

Används av många män som garanterat kan det här med att odla sina kontakter för framtida bruk.

Shenet. Nätverk som arrangerar träffar och mingel, startat av entreprenören Maria Forssen. www.shenet.nu.

Driftig.nu. För kvinnliga entreprenörer och företagare. Gratis. www.driftig.nu

Elwira. För kvinnliga företagare i Västsverige. www.elwira.se

Lunchnätet, The Lunch Network. Kvinnligt lunchnätverk med verksamhet i Stockholm, Göteborg, Genève och London. Mycket medie- och pr-folk. Bra för att hitta samarbetspartner. www.freewebs.com/lunchnet

Nätverket Göran. Har både mentor­program och nätverksträffar. Drygt 900 medlemmar. www.natverketgoran.com

Business In Heart. Stockholmsbaserat nätverk med frukostmöten och utbildningar. www.businessinheart.com

Magma. Mest yngre kvinnor, småföretagare inom kultursektorn som är öppet för alla. www.magmagroup.net

Women In Progress. Mentorsprogram och frukostmöten för kvinnliga chefer, projektledare, specialister och egna företagare. womeninprogress.se

Barbros Best and Brightest. Talangfulla kvinnor får kontakt med New York-svenskan Barbro Ehnboms nätverk. www.barbrosbestandbrightest.com

Wiminvest. Erbjuder talangutvecklingsprogram för kvinnor. www.wiminvest.se

Bizwoman. Nätverk med cirka 11 000 medlemmar som erbjuder ledarskapskurser. www.bizwoman.nu

Kvinnokompetensen. Utbildningar för karriärsugna kvinnor på alla nivåer. Har även en databas där man kan lägga in cv. Anna Eliasson Lundquist driver också en rekryteringsfirma. www.kvinnokompetensen.com

Necto. Före detta studenter på Handelshögskolan som stöttar varandra i karriären. www.necto.se

Nätverk Affärskvinnor. Handelskammarens nätverk för kvinnor som kommit en bit i karriären. Handelskammaren har också ett nätverk för unga affärskvinnor, 25–30 år. www.chamber.se/affarskvinnor.aspx

Q80. Ett av Sveriges äldsta kvinnliga nätverk som startade 1980. Ordnar seminarium och erbjuder också mentorprogram. www.q80.nu

Klara K. Nätverk med föreläsningar, böcker och mingel. Anna Cederquist och Susanne Özmete driver sajten. www.kontaktkompaniet.se

Ruter Dam. Det kanske mest kända mentorprogrammet utser varje år Årets Ruter Dam. Grundaren Gunilla Arhén har hållit på länge och vill bidra till fler kvinnliga chefer på höga nivåer i större företag.
Svenska kvinnors Europanätverk. Mestadels folk inom politik och förvaltning. Har som mål att öka kvinnorepresentationen i EU:s beslutande församlingar. www.ruterdam.com

Novare. Erbjuder managementprogram för kvinnor. www.novare.se

Hilda. Advokatsamfundets nätverk för kvinnliga jurister med både lunchmöten och mentorprogram. www.advokatsamfundet.se

Womentor. Karriärutvecklingsprogram för IT- och telekombranschen. www.womentor.se

Lova. Nätverk för kvinnliga logistiker, drivs av Schenker. www.schenker.se

Women on the Board. Öhrlings PWC:s utbildning för kvinnliga styrelseledamoter. www.pwc.com

Win. Ett professionellt nätverk som startades 2004. Syftet är att ordna en plattform där kvinnor kan ta kontakt och etablera relationer som gynnar karriär och affärs­verksamhet. www.w-i-n.se

Styrelsekvinnor.com. Ansök om medlemskap och du får lägga in din profil i en databas. Hit kan valberedningarna vända sig för att hitta kvinnor till sina styrelser. styrelsekvinnor.com

Även som anställd är det ca 25 procent av cheferna som jobbar hemifrån istället för att ta ut ersättning för vård av sjukt barn.  En undersökning visar att 30 procent av de kvinnliga cheferna och 21 procent av manliga chefer jobbar hemifrån mycket eller ganska ofta i stället för att ta ut ledighet för vård av barn, vab.

Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg föreslår t.ex. att alla företag ska betala föräldralön utöver föräldraersättningen från försäkringskassan för att öka jämställdheten i arbetslivet. Så fel ute hon är.  Att låta företag betala utan att få något jobb gjort är naturligtvis inte rätt väg att gå om man vill gynna anställningen av småbarnsföräldrar. Istället ska man naturligtvis se till att företagaren får en ersättare till den som är borta utan att behöva betala, t.ex. från arbetsförmedlingens pool av arbetslösa. Så enkla lösningar det kan finnas ibland. Jag bjuder på denna. Men ange källan.

Forskare vid Berkleyuniversitetet i Kalifornien i en studie  med 68 studenter indelade i 17 gruppen med fyra personer i varje team funnit att  den som pratade mest och kom med flest förslag rankades som den givne ledaren, men  det var sällan  de som hade de mest rätta svaren.

Uppgiften var att organisera en verksamhet som skulle syssla med välgörenhet eller andra icke vinstdrivande uppgifter. Och allting filmades.

Vid utvärderingen fick teamen själva bedöma vem som var ledaren och samma uppgift fick en utomstående jury.

I båda utvärderingarna rankades den som pratade mest som mest intelligent och i besittning av de bästa generella egenskaperna.

Men forskarna, som hade svaren och visste vad var och en hade för bakgrundskunskaper, såg att de personer som rankades högst av gruppen sällan hade de mest rätta svaren.

En ny säsong av robinsson har dragit igång.  Programmet är lite långsamt för att vara riktigt intressant men det är roligt att se hur gruppdynamiken utvecklas. Tyvärr blir den ju väldigt vinkad av vad tv-kamerorna väljer att visa. En kombination av robinsson och big brother kanske vore intressant. Men skulle naturligtvis bli ännu långsammare att följa. Det jag reflekterade över när jag såg programmet var iaf. att när deltagarna presenterades var det med namn och yrke. Men de som var företagare var bara angivna som just företagare. Inte vad de sysslade med. Det är ju som att på de övriga ange att anställd som yrke. Vidare är det intressant att se hur man bedömer någon efter vilken yrkestitel de har.  Iallafall jag får en positiv bild av de som har titeln företagare trots att man inte får veta vad de sysslar med eller hur framgångsrika de är. Men om de lyckas försörja sig på heltid som företagare vet man iallfall att de är drivna, kompetenta och kunskap inom en rad områden som är ett krav för att vara framgångsrik egen företagare.  Även om man inte sköter bokföring, marknadsföring etc. själv så krävs det mycket kompetens för att välja det som fungerar.

Det finns många, framförallt på vänsterkanten som propagerar för att sjukersättningar och a-kassa måste bibehållas eller höjas.
Det är som om de tror att vi alla är förbestämda till den position vi har i livet och arbetslivet och samhället. Och visst, det finns mycket man kan drabbas av som man inte kan styra över. Men mycket av orsakerna till att folk är borta från yrkeslivet kan man mycket väl styra över.

I en artikel om en ångestdrabbad och psykiskt sjuk tjej som hade ätstörningar och skar sig själv, som nu blivit frisk och lever ett normalt liv sade hon ”Det var viktigt för mig att veta att jag inte skulle få det sämre om jag blev frisk”.
Och jag tror det är här skon klämmer. De flesta av de som är sjukskrivna med diffusa symptom, går inte inte till läkaren och medvetet spelar sjuka. Även om det finns de som gör det också. Men undermedvetet reagerar kroppen på det sätt som krävs för att individen ska ha det så bra som möjligt.
Om det är en liten skillnad i ersättning för att vara sjukskriven eller arbetslös jämfört med att jobba kommer fler att vara sjukskrivna eller arbetslösa. Det finns det statistik på om man jämför länder som har olika generösa trygghetssystem eller om man tittar på skillnader inom ett land när förändringar görs. Eftersom ifall man får mycket sämre ersättning kommer de som är i gränszonen för att kunna jobba göra vad som krävs för att få ett jobb som de klarar av.

20 tips för att få ett pressmeddelande publicerat

 1. Skapa en nyhet av ditt pressmeddelande? Ingen vill läsa om något som händer på ditt företag om det inte är av allmänt intresse. En nyhet är unik, aktuell och berör många. En omorganisering är inte intressant för allmänheten om den inte innebär nyanställningar, vilket sänder ut en positiv framtidstro om er organisation och lockar till jobbansökningar.
 2. Slagkraftig rubrik. En intressant rubrik krävs för att journalisten ens ska lägga märke till ditt pressmeddelande.  Därför bör du lägga mycket tid på rubriken. Var gärna lite kontroversiell, men tänk på att skriva journalistiskt.
 3. Locka till läsning i ingressen. Sammanfatta nyhetens mest intressanta delar. Man kan i princip säga att ingressen ska kunna läsas fristående från resten av nyheten.
 4. Viktigaste först. Journalister skriver enligt en trattmodell (eller omvänd pyramid) där det viktigaste kommer först. Detta gäller främst tidningar eftersom man börjar stryka från slutet om texten inte får plats. Säg därför det viktigaste först och gå in på detaljer efter det.
 5. Max en A4-sida. Du bör inte skriva mer än en A4-sida. Om du behöver mer utrymme än så, kommer din nyhet inte att publiceras och förmodligen hamna direkt i papperskorgen.
 6. Gör journalistens jobb. Försök tänka och framför allt skriva som en journalist. Besvara de vanliga journalistiska frågorna: vem, vad, när, hur, var och varför? Om alla nödvändiga frågor är besvarade och den är korrekt skriven ökar detta chansen för publicering dramatiskt. Då kan journalisten i princip kopiera och klistra in din text.
 7. Skriv för en person. Tänk på en person som läser tidningen eller webbplatsen du skickar ditt pressmeddelande till. Skriv för den personen. Skriv aldrig för tidningen.
 8. Skriv inte reklam. Pressmeddelanden är inte reklam. Använd därför inte superlativ och förskönande adjektiv. “Äntligen är den här!” eller “Superbra rengöringsmedel!!!” är inga rubriker som inger förtroende eller för den delen signalerar journalistisk. Det är reklamiska och hör inte hemma i en seriös tidningsartikel.
 9. Undvik förkortningar. Tänk på att skriva text som är anpassad för målgruppen i mediet du ska skriva till. Om du skriver för Dagens Medicin kan du använda fackspråk, men om du skriver för Dagens Nyheter måste du förenkla språket och använda begrepp som människor utan läkarutbildning kan förstå.
 10. Bifoga bilder. Hänvisa gärna till mer information på webben, där journalisten på ett enkelt sätt kan komma åt bilder och en historik om företaget. Se till att bilderna är högupplösta och lätta att få tag på. Använd små tumnaglar så att man snabbt kan överblicka alla foton och länka direkt till bildfilen. Gör det så enkelt som möjligt för journalisten att få tag i ditt material.

 11. Bara en nyhet. Ackumulera inte flera nyheter till en stor. Skriv då hellre flera pressmeddelanden. En tanke per pressmeddelande är en god tumregel.
 12. Presentera företaget. Skriv en presentation om företaget längst ned i pressmeddelandet. På så sätt kan du berätta vad ni gör utan att blanda in det i själva texten.  Din logga bör vara med i dokumentet så att den exponeras så mycket som möjligt. Satsa på färg eftersom svartvita pressmeddelanden inte uppmärksammas lika mycket. Sist i pressmeddelandet ska du ange kontaktperson med telefonnummer, titel och e-postadress som journalisten kan kontakta. Kontaktpersonen måste givetvis känna till vad pressmeddelandet handlar om, och ha tid att svara på frågor.
 13. Ordet “Pressmeddelande” bör finnas med. Ange alltid datum, eftersom redaktionerna vill vara först med de senaste nyheterna. Var också tydlig om det ska publiceras under en specifik dag. Till exempel “för omedelbar publicering” eller “publiceras på julafton”.
 14. Använd citat. Varva din nyhetstext med citat från nyckelpersoner på företaget. Om du kan få in ett citat från en känd person är det extra bra.
 15. Utför undersökningar. Om du utför en undersökning om något intressant ämne ökar du chansen att få din nyhet publicerad. Undersökningar signalerar objektivitet (så länge de görs rätt) och kan påvisa trender.
 16. Skicka på morgonen. Sänd pressmeddelandet under morgonen eller tidig förmiddag. Om du skickar det senare är det risk för att journalisten redan är upptagen med annat.
 17. Kolla upp journalisterna. Håll koll på vilka journalister som bevakar ditt ämnesområde. Du ser på det viset var journalisterna skriver om, och vilket typ av innehåll som går hem. Försök anpassa språket och innehållet till journalisten eller tidningen.
 18. Vänd dig direkt till journalisten. Bäst respons får man om du skickar skickar pressmeddelandet direkt till en journalist inom din bransch i stället för en allmän adress. Däremot kan du använda någon av de tjänster på nätet som distribuerar pressmeddelanden. På det sättet får journalisten det som han eller hon vill. Skicka aldrig spam!
 19. Kom det fram? Chansen att journalisten läser ditt pressmeddelande kan öka om du ringer och frågar om det kommit fram.
 20. Skicka på sommaren. På sommaren är det större chans att få din nyhet publicerad på grund av nyhetstorkan.

Om du skickar ditt pressmeddelande via e-post bör du skriva meddelandet direkt i mailet och inte som en bilaga.  Inkludera även en länk till pressmeddelandet på nätet.  Där bör du också ha ett arkiv över tidigare skickade pressmeddelanden, samt lättillgängliga  bilder på nyckelpersoner i företaget, logotyp eller produktbilder.

1 Visa kunden att han/hon är viktig. Skicka tackbrev, offerter och överenskommelser så snabbt du kan till kunden. Att vara snabb i all kommunikation visar respekt för kunden.  En tumregel kan vara att alltid ge svar inom 48 timmar.

2 Lova bara det du kan hålla. Gör alltid det du lovat att göra. Det gäller både dig själv och kunden.

3 Gör en plan. Vart vill du komma med mötet eller telefonsamtalet? Vilket är det nästa steget i kundens köpprocess?  Eftersom det är du som säljare som ska driva mötet är det bra att göra en plan för vad du vill att ni ska komma fram till.

4 Börja med en fråga. Det kan vara bra att börja med en fråga på kundmötet för att få en fokuserad och bra start. Bestäm  i så fall i förväg vilken fråga du ska ställa.

5 Boka kundmöten tidigt eller sent. Bästa tiden för att boka kundmöten är tidigt på morgonen, vid klockan 8, eller senare på eftermiddagen runt 16. För kundens del är han eller hon avslappnad och för din del kan det vara bra att komma ifrån tidigt. Gör det också tydligt hur länge du tänkt hålla på. Glöm inte heller att kontrollera hur mycket tid kunden har så att mötet inte blir stressigt. Om det är en upptagen kund kan du ange en exakt tid, t.ex.  ”Har du 25 minuter över för ett möte som kan öka er försäljning…”

6 Sätt upp en regel för hur många kundmöten du ska boka in per dag. t.ex. att boka två nya kundmöten per dag och ge dig själv någon belöning när du klarat av detta. Tänk långsiktigt i din mötesplanering.

7 Ta ansvar för ditt arbete. Skyll inte ifrån dig. Hitta inte på undanflykter eller skylla på otur, att chefen inte förstår eller att de produkter han/hon säljer är för dåliga.

8 Skapa en känsla av brådska. Om du ser till att saker händer, blir det lättare för kunden att agera.
Sätt upp deadlines och milstolpar.  Driv på genom att ge kortare betänketid.

9 Lär dig presentationen utantill så att du inte är en beroende av en powerpointpresentation utan att denna kan användas som stöd. Säljpresentationen blir mer levande om du kan exemplifiera med kundcase.
Det är alltid mer intressant för kunden att höra om hur andra kunder använt dina produkter eller tjänster än att lyssna på tekniska produktpresentationer.

10 Få kunden att lova något. För att få ett avslut på affären är det alltid bra att få kunden eller den potentiella kunden att lova något.

Ett utdrag från en chat från warpdrive om att jobba statligt.

<Norman|>  jag var rätt bra på sova på jobbet när jag jobbade på statligt
<Norman|> man blev klar med alla grejer man skulle göra under en dag på 2h
<Norman|> sen skulle man bara dega resten av dan
<Norman|> men det var ju tvång att va där
<Norman|> så då la man sig på magen på golvet, med fötter mot dörren
<x-pander> haha
<Norman|> spridde ut lite pennor och grejer
<Norman|> och om nån öppna dörren till kontoret så var det för man plocka upp pennor på golvet
<digitalunit> hahahaha
<perk> genialt!

Intressant debatt om företagsklimatet på kunskapskanalen med representanter från politiska partier och från näringslivet.

Det är intressant att se att de flesta partier och andra faktiskt börjar inse hur stora skillnaderna faktiskt är vad det gäller möjlighet till försörjning, beskattning, byråkrati och trygghetssystem för företagare som vi skrivit om tidigare.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...