Archive for maj, 2010

Många är medvetna om vilkten av att sätta upp mål och delmål för att nå ett rikt liv. Men för att inte hamna snett är det också viktigt att fråga sig varför man har satt upp ett visst mål. Det kanske visar sig att det mål du satt upp inte är det mest idealiska i din situation.  För att se om målet leder dig närmare dina grundläggande värderingars mål kan du ta och skriva ner ett mål du har och fråga dig ”Vad vill jag uppnå med det?” När du hittar ett svar, ställ frågan igen och igen tills du inte kommer längre.

Ett exempel:

-Jag vill bli chef.
Vad vill jag uppnå med det?

-Att känna att jag kommer framåt i min karriär och inte halkar efter i karriären jämfört med de i min bekantskapskrets. -Vad vill jag uppnå med det?
-Att få respekt.
-Vad vill jag uppnå med det?
-Att inte känna mig mindervärdig.
-Vad vill jag uppnå med det?
-Att vara betydelsefull och omtyckt.
-Vad vill jag uppnå med det?
-Att bli älskad.

Vad du vill uppnå med att bli älskad går inte att svara på – det är en grundläggande värdering personen i exemplet har. Frågan är då, är att bli chef det bästa sättet att bli älskad? Det kanske finns andra mål som bättre svarar mot den du är.

När du hittat ett mål som också leder dig närmare dina grundläggande behov och värderingar är det bara att börja jobba mot det. Tänk på följande viktiga punkter för att kunna uppnå målet.

Deadline
Sätt upp ett datum då du ska ha uppnått ditt mål så att du har ett tydligt slutdatum att jobba emot.

Delmål
Sätt upp vilka delmål du behöver uppnå, och deras deadlines för att kunna nå målet innan deadline.

Visualisera
Fantisera fram en känsla och en bild av hur det ska se ut på deadlinedatumet för att du ska vara nöjd.

Var realistisk
Sätter du för höga mål når du dem inte och får ytterligare bevis på att du aldrig kommer att nå dina mål. Vidga din trygghetszon lagom mycket.

Undvik måsten
Om du fokuserar för mycket på målet är risken att det blir ett måste. Du riskerar att tappa glöden och till sist blir målet ännu ett oavslutat projekt.

Var öppen
Genom att förtydliga för dig själv och omvärlden vad du vill sätter du bollen i rullning och börjar automatiskt att tänka annorlunda, vilket för ditt undermedvetna mot målet.

Gustaf Oscarson, 27 och Therese Albrechtson, 24 startat Academy of Excellence en utbildning för företagsledare och entreprenörer.

Som samarbetspartners har de en rad storföretag, flera av landets främsta föreläsare, företagare och mentorer samt Stockholm Business Region.  Även Gustav och Therese vill dela med sig av sina framgångar och naturligtvis även avslöja vilka fallgropar det finns i företagarvärlden.

Målgruppen är  företagssledare som har kommit en bit men som vill utvecklas och expandera. Det kan handla om det stora steget från fem till 50 miljoner kronor i omsättning.

Den första utbildningen genomförs hösten 2010 och innan varje utbildning håller Academy of Excellence  ett storslaget event  på Café Opera i centrala Stockholm.

Det finns många exempel på hur företag vuxit sig stora för att sedan gå under.  Företagsledningen i ett starkt expanderande företag blir ofta övermodiga och ägnar inte tillräcklig uppmärksamhet åt den grundläggande affären.

I ett andra stadium som kännetecknas av ”mycket vill ha mer” blir det en urholkad kostnadsdisciplin, där personliga intressen ibland går före organisationens samt en ohållbar jakt på tillväxt.

I det tredje stadiet börjar ledningen blunda för faror och risker. Personerna i högsta ledningen skjuter ifrån sig skuld och gör tvångsmässiga omorganisationer.

Det fjärde stadiet kan man kalla ”det sista halmstrået” där ledningen febrilt jagar efter en räddare. En extern energisk VD som startar radikala förändringar. Det leder ofta till en inledande uppgång, men ofta följs den av besvikelser.

Om företaget lyckas ta sig upp från något av dessa stadier beror på om ledningen lyckas skapa en enande kraft internt. Att bestämma sig för vad företaget gör bäst, och att fortsätta göra detta allt bättre. Inget annat. Samtidigt som man måste vara uppmärksam på nedgångstecken eller varningssignaler på att några av de destruktiva stadierna återkommer.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...