Archive for januari, 2010

En uppstickare är enligt shortcut en entreprenör under 36 år som har nått framgång under året och som är en inspirerande förebild.

Här hittar du 2009 års alla uppstickare.

En zombie är enligt definitionen en individ vars sinne behärskas av en annan, eller vars viljeförmåga helt försvunnit. Ofta kanske vi tänker på zombies som några blodtörstiga sömngångare som utan att kunna styra över sig själva attackerar andra individer.

Men faktum är att banker, företag, regeringar och konsumenter i en dålig ekonomisk ställning också riskerar att bli en form av zombies, i den meningen att de förlorat förmågan att agera fritt.

En kombination av hög bostadsbelåning och fallande huspriser riskerar många att bli stående med lån som är större än bostadens värde. De kan inte flytta utan att bli skuldsatta till en nivå högre än deras tillgångar och de kan vid en situation med stigande räntor kanske inte heller bo kvar då låneräntor och levnadskostnader riskerar att överstiga inkomsterna.

Som individ blir man tvungen att jobba för att betala räntorna på lånen. Ens liv styrs i hög grad av vad andra vill att man ska göra. Faktum är att samhället i allra högsta grad driver på denna utveckling. Samhället vill ha fogliga arbetare som går till sitt 9-5 jobb och betalar skatt, som bor i sitt radhus och har sina 2,3 barn på dagis och skolan i området. Det blir lätt för samhället att planera. Man vet hur mycket skatt som beräknas komma in nästa år. Hur skulle det se ut om en majoritet av invånarna spenderade ett år vid medelhavet. Eller i fjällen.  Eller om familjerna valde att tillbringa ett år hemma med sin 4-åring istället för dagis och arbete.

Tänk om folk gjorde vad de hade lust till. Vad de kände var inspirerande och utmanande. Spännande och intressant. Ja tänk om. Tänk om alla gjorde det de själva ville och inte vad arbetsgivaren och samhället ville att de skulle göra.

Sju vanliga säljmisstag

1. Du låter kunden styra för mycket under säljprocessen.
Det absolut bästa sättet att att ta kontroll på säljandet är att ställa frågor till kunderna. Det är också det bästa sättet att lära dig om det du säljer passar kunderna. Att ställa kvalitetsfrågor till kunderna som avslöjar kundernas problem och önskningar gör det lättare för dig att sätta dig in i kundens situation och erbjuda vad kunden vill ha.

2. Du är inte tillräckligt förberedd
När du ringer eller besöker en möjlig kund gäller det att vara ordentligt förberedd. Det betyder att du måste ha så mycket relevant information om kunden och hans/hennes situation som möjligt. Det gäller förstås också att ha koll på priser, att ha med prover, att kunna visa vad andra kunder tycker om det du säljer. För att nå framgång måste kunden få ett förtroende för dig och känna att du vet vad du pratar om.

3. Du pratar för mycket
Många säljare pratar för mycket under säljpresentationer. De pratar på om deras produkter och vad de kan och om sin service och hur bra den är och så vidare i alla oändlighet. Ditt jobb som säljare är att poängtera det viktigaste och sedan låta kunden prata genom att du ställer frågor till honom/henne.

4. Du jagar inte nya kunder
När allt går bra så låter en del säljare bli att leta efter nya prospects.  Du tror kanske att flödet av nya kunder bara ska fortsätta av sig själv, men faktum är att de bästa säljarna alltid jagar efter nya kunder och avsätter särskild tid för det. När det går bra att sälja är det dessutom den allra bästa tiden att leta efter nya kunder eftersom många är på hugget. Lika viktigt är att ditt flyt ger dig självförtroende och det kommer kunderna att märka.

5. Du frågar inte om du får beställningen
Om du säljer en produkt eller tjänst så måste du fråga kunden om du får beställningen, särskilt om du har investerat tid för att få reda på deras behov och vet att det du erbjuder kommer att hjälpa dem. Många nya säljer tycker att de känner sig påträngande men så länge du frågar vänligt och med självförtroende så får du respekt för att du vill ta er relation framåt.

Läs istället om hur du lyckas med försäljning.

24 december 2002 föddes en hund med bara två ben.

Han kunde naturligtvis inte gå när han föddes. Hans mor ville inte ha honom.

Hans första ägare trodde inte att han skulle överleva och han tänkte avliva honom.

Men så träffade han sin nuvarande ägare, Jude Stringfellow som hon ville ta hand om honom.

Hon blev fast besluten att lära och ta hand om denna lilla hund och få den att gå själv.

Hon gav honom namnet ”Faith”.

I början satte hon Faith på en surfbräda och lät honom känna rörelsen.

Senare använde hon jordnötssmör på en sked som lockbete och belöning för att få honom att stå upp och hoppa runt.

Även den andra hunden hemma uppmuntrade honom att gå.

Otroligt, och efter 6 månader, som ett mirakel, hade Faith lärt sig att balansera på bakbenen och hoppa och gå framåt.

Faith älskar att gå runt nu.

Oavsett var han går, lockar han folk till sig.

Han är snabbt på att bli berömd på den internationella scenen och har förekommit i olika tidningar och på TV.

Det finns nu en bok med titeln ”With a Little Faith” som publicerats om honom.

Hans ägare Jude Stringfellow har gett upp sin lärartjäns och planerar att ta honom runt världen för att predika att:”även utan en perfekt kropp, kan man ha en perfekt själ”.

I livet finns det alltid oönskade saker, så för att må bättre behöver du bara se på livet från ett annat håll.

Att tro att inget är omöjligt är halva segern!

Risken att ett land ska ställa in sina betalningar kan mätas med hjälp av priset på CDS-kontrakt (”Credit Default Swaps”), vilket kan beskrivas som en form av kreditförsäkring.Sett till priset på CDS-instrument är det farligast att låna ut pengar till Ukraina, Argentina och Venezuela. På Även tre västländer finns på tio i topp-listan; Lettland, Island och Grekland.

”En statsbankrutt i ett utvecklat industriland är alltså ingen omöjlighet. Inte ens inom den europeiska valutaunionen”.

Lägst risk för statsbankrutt är det i Norge, Tyskland, Finland, Danmark och Holland. Risken är låg även i Sverige, som ligger på tolfte plats från slutet mellan länder som Belgien och Schweiz.

Stormakter som USA, Japan och Storbritannien kan låna pengar till mycket låg ränta från sina egna centralbanker, så kallad ”kvantitativ lättnad”. Detta kommer dock inte att fungera i längden. Förr eller senare höjs räntan och de försvagade offentliga finanserna kan komma som en chock för många finansministrar.

Japan har idag industrivärldens högsta skuldkvot, där statsskulden snart är lika stor som hela BNP. Även i USA närmar sig statsskulden 100 procent av BNP.

Men varken Japan eller USA har trots detta i dagsläget några bekymmer med kreditvärdigheten. Japan har start bytesbalans och USA kan låna pengar i egen dollar – en valuta som fortfarande lockar investerare på den globala finansmarknaden. Om förtroendet för dollarn minskar och dess värde jämfört med andra valutor minskar, vilket det redan har funnits tendenser till, kan situation snabbt förvärras även för USA, vilket skulle kunna få förödande konsekvenser.

Här är risken störst i världen för kollaps:

1. Ukraina
2. Argentina
3. Venezuela
4. Pakistan
5. Lettland
6. Island
7. Dubai
8. Litauen
9. Grekland
10. Libanon

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...