Archive for the ‘webmaster’ Category

 CMSmadesimple : Enkelt och skalbart CMS.

Drupal: Kraftfullt CMS med många funktioner.

 

Gelato CMS :  Open source CMS byggt på AJAX, PHP och MySQL som tillåter olika templates för olika sidor. Enkel filhantering och användarhantering.

 

  Joomla! : Ett kraftfullt och omfattande CMS som används på många stora webbplatser.
 
 
 

Modx: Open source PHP AJAX ramverk för online innehåll med stora anpassningsmöjligheter.

 

Reflect : Hostad plattform som ger dig en webbsida under dinsida.reflectsite.com

 

Roxer: Hostad lösning föra att göra enkla webbsidor.

 

Silverstripe: Enkelt och funktionellt gratis CMS att ladda ner.

 

  Symphony:  Kraftfullt och flexibelt opensource webbpubliceringssystem för webbutvecklare.

 
 
 
Webnode: Skapa en sida gratis online under dinsida.webnode.com
 
 
 

 

 WordPress: Ett av de mest använda blogg och publiceringsverktygen. Gratis både som hostad eller nedladdningsbar version. Sökmotorvänligt. Finns extremt många plugins och templates så det kan anpassas i det oändliga.

 

Med 1,3 miljarder invånare, en yta större än Europa och ett land i kraftig tillväxt och utveckling skulle väl locka vilken affärsman som helst.  Men man måste också ta hänsyn till stora kulturella skillnader mellan nord och syd, en företagskultur som kan vara annorlunda och en byrokrati som vi kanske inte är vana vid.
Jämfört med andra länder kan det vara mer komplext och tidskrävande att göra affärer i Kina. Det är svårt att förstå lagstiftningen och det finns saker som måste göras på ett visst sätt utan att det tydligt anges.
Så frågan är om det är ett land fullt av framtid, späckat med möjligheter eller ett problemområde som man gör klokast i att hålla sig utanför.

Svaret beror naturligtvis på vad det är man har tänkt göra och vilka kunskaper och resurser man har till sitt förfogande.  Det bästa rådet är att ta hjälp av någon som kan och har gjort något liknande förut. Man kan även få hjälp av  Exportrådet.

Kina är i dag i princip i kapp Tyskland som världens tredje största ekonomi, efter USA och Japan. Dessutom är tillväxten i den kinesiska ekonomin betydligt högre än i dessa tre länder. Därför gör vissa prognoser gällande att Kina kommer att ha världens största ekonomi inom ungefär 50 år. Det är framför allt utvecklingen i kustområdena runt Shanghai i öst, runt Guangzhou och Hongkong i syd, samt runt Beijing i norr som står för tillväxten.

Potential för tillväxt

– Det som Kina står inför nu är att sprida det relativa välstånd som uppstått i kustområdena till inlandsregionerna. Totalt sett är BNP per capita cirka 1 700 US-dollar. Om man jämför det med till exempel Sverige på cirka 30 000 US-dollar per capita kan man se att det finns en stor potential för framtida tillväxt. Detta, i kombination med WTO-medlemskapet som underlättar för utländska företag att verka i Kina, gör landet till en mycket intressant marknad för utländska företag.

Men allt är inte guld och gröna skogar i Kina. Det är otroligt mycket byråkrati och man måste tänka igenom konsekvenserna innan man kastar sig in i affärslivet i Kina i dag. En fråga som många kanske ställer sig är om man verkligen bör göra affärer med ett land som inte respekterar de mänskliga rättigheterna.

Snabba fakta

Antal invånare: Cirka 1,3 miljarder.
Huvudstad: Peking.
Statsskick: Republik.
Religion: Ingen officiell religion, men stor andel av befolkningen utövar taoism och buddhism.
Affärsklimat: Mycket intressant för svenska företag, speciellt inom miljöteknik, fordonsindustrin och tjänstesektorn.
Affärsspråk: Kinesiska/mandarin och engelska. Viktigaste exportprodukterna: Kläder, skor, IT-utrustning, hemelektronik och elektriska produkter.

Oskrivna regler i affärslivet
  • Jobba alltid med öppna frågor i Kina. Vid direkta frågor säger din motpart så gott som alltid ”ja”. Undvik därför att ställa ja- och nej-frågor.
  • Fråga i stället om hur de skulle göra något och ställ följdfrågor för att se att de verkligen har förstått vad du menar.
  • Var noga med att ingen förlorar ansiktet, det innebär skandal i den kinesiska kulturen.

Det bästa man kan göra är att lära sig mer om kina, och sedan utvärdera om det är värt ett försök.

Det finns många, framförallt på vänsterkanten som propagerar för att sjukersättningar och a-kassa måste bibehållas eller höjas.
Det är som om de tror att vi alla är förbestämda till den position vi har i livet och arbetslivet och samhället. Och visst, det finns mycket man kan drabbas av som man inte kan styra över. Men mycket av orsakerna till att folk är borta från yrkeslivet kan man mycket väl styra över.

I en artikel om en ångestdrabbad och psykiskt sjuk tjej som hade ätstörningar och skar sig själv, som nu blivit frisk och lever ett normalt liv sade hon ”Det var viktigt för mig att veta att jag inte skulle få det sämre om jag blev frisk”.
Och jag tror det är här skon klämmer. De flesta av de som är sjukskrivna med diffusa symptom, går inte inte till läkaren och medvetet spelar sjuka. Även om det finns de som gör det också. Men undermedvetet reagerar kroppen på det sätt som krävs för att individen ska ha det så bra som möjligt.
Om det är en liten skillnad i ersättning för att vara sjukskriven eller arbetslös jämfört med att jobba kommer fler att vara sjukskrivna eller arbetslösa. Det finns det statistik på om man jämför länder som har olika generösa trygghetssystem eller om man tittar på skillnader inom ett land när förändringar görs. Eftersom ifall man får mycket sämre ersättning kommer de som är i gränszonen för att kunna jobba göra vad som krävs för att få ett jobb som de klarar av.

WordPress är ett av de populäraste bloggverktygen och det går även att bygga mer avancerade hemsidor med wordpress som grund.
Här visar vi bland annat hur du startar, designar och marknadsför din blogg.

Du kan antingen skapa en blogg som hostas av wordpress som då kommer att ligga under http://dinblogg.wordpress.com
Om du vill hosta själv krävs ett webbhotell med mysql-databas eller en egen server med webbdelning aktiverat och med MySQL och php aktiverat.
Om du har en egen server kan du ladda ner MySQL på ttp://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html
och ett grafiskt gränssnitt till MySQL t.ex. phpMyAdmin som kan laddas ner från versiontracker http://www.versiontracker.com/windows/

Den senaste versionen av wordpress laddas ner från  wordpress.org/download/
Packa därefter upp filerna där du vill ha dem.
Öppna filen wp-config-sample och ange databasnamn användarnamn och lösenord för MySQL
och spara den som wp-config i samma mapp.

Skriv sedan in sökvägen till mappen där du lagt filerna och skriv in bloggtitel och epost.

Du kan ladda ner wp på svenska från http://wp-support.se/ eller http://codex.wordpress.org/WordPress_in_Your_Language
Språkfilen ska ligga i mappen wp-content/languages

Ändra sedan filen wp-config.php
och ändra define (‘WPLANG’, ‘’);  till
define (‘WPLANG’, ‘sv_SE’); om du har laddat ner svenska codex.
Spara filen och se resultatet genom att logga in som admin.

Om du vill ha ett annat utseende än det klassiska finns det en mängd teman till wordpress som du kan ladda ner från
http://themes.wordpress.net/
Packa sedan upp det till mappen wp-content/themes/
Aktivera temat genom att logga in som administratör och klicka på det tema du vill använda under fliken presentation.
Om du vill använda wordpress till mer än bara en blogg kan du ladda ner eller skapa en mall.
Enklast är att basera mallen på filen page.php
Första raderna i mallen måste vara:
<?php
/*
Template Name: hemsida
*/
?>

och mallen ska sparas som wp-content/themes/ditt_tema/hemsida.php
Publicera sedan sidan genom att logga in som admin i wordpress och välj skriv > skriv sida > mall för sida > hemsida
klicka på inställningar > läsa > första sidan visar: en statisk sida och leta upp önskad sida.
Bekräfta med ”uppdatera inställningar”

Det finns också många plugins med olika funktioner att använda.
Dessa hittar du på wordpress.org/extend/plugins/«.
Ladda upp valfritt plugin till mappen wp-content/plugins
Gå sedan in som admin och klicka på fliken plugins eller tillägg uppe till höger och aktivera önskade plugins.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...