Archive for februari, 2016

Som företagare har man ofta behov av produkter och tjänster som man inte alltid hittar i samma stad som man verkar i. Som privatperson i en medelstor stad så finns det mesta man behöver t.ex. möbler, husgeråd och liknande kring centrum eller något närbeläget köpcentrum. Men för den som driver eller ska starta ett företag behövs ofta tjänster och produkter som man kanske inte vet var man ska få tag på eller ens vem som tillhandahåller dem. Det kan gälla konsulttjänster eller speciella maskiner. Visserligen kanske man har några namn på leverantörer om man t.ex. har varit anställd i samma bransch som man startar företag inom och på så sätt har lite insyn, men ofta behövs mer än så. Då är internet en bra utgångspunkt.

Billyft

Billyft

För den som startar företag inom fordonsindustrin kan vi t.ex. tipsa om Sun Maskin & Service AB som levererar verkstadsutrustning till fordonsbranschen. Sun maskin har produkter och en rikstäckande serviceorganisation kring service av verkstadsutrustning för bilar.
Den som ska arbeta med glas behöver också specialverktyg, t.ex. glaslyft och glasställ som man inte hittar i vanliga affärer.
På internet kan man också hitta mer generella tjänster och produkter, t.ex. kontorsutrustning, revisorstjänster, städmaterial etc. som de flesta företag behöver, oavsett bransch.

Regionalt investeringsstöd

Regionalt investeringsstöd är ett stöd till företag i Sveriges glesbygd.

Stödet kan delfinansiera investeringar eller lönekostnader. Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader och maskiner samt lönekostnader till följd av en investering, som utbildning och konsulttjänster.

Företag som är verksama inom något av stödområdena och inom följande verksamheter kan få stöd:

Industriell och industriliknande verksamhet. Industriserviceverksamhet.
Tjänste- och serviceverksamhet som är inriktad på en större marknad än en lokal eller regional marknad.
Turistverksamhet.
Uppförande av lokaler för uthyrning.
Annan verksamhet som bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen.
Stöd till företag, affärsverk eller uppdragsmyndigheter får lämnas endast om företaget, verket eller myndigheten bedriver verksamheten på marknadsmässiga villkor.

För att stödet ska beviljas måste verksamheten bedömas bli lönsam och varaktig.

Stödområdena omfattar Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län i sin helhet med undantag för tätortsområden i Luleå, Umeå, Sundsvall, Falun och Borlänge.

Dessutom ingår kommunerna: Ockelbo, Ovanåker, Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn, Bollnäs och Hudiksvall i Gävleborgs län, Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Åmål i Västra Götalands län, Eda, Torsby, Storfors, Munkfors, Årjäng, Sunne, Filipstad, Hagfors, Arvika och Säffle i Värmlands län.

Stöd kan ges till investeringar i till exempel byggnader och maskiner, lönekostnader för arbetstillfällen till följd av en nyinvestering, utbildning och konsulttjänster.
Det går inte att få stöd för både investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar och lönekostnader för arbetstillfällen till följd av en investering.

Hela eller delar av bidraget kan återkrävas om till exempel verksamheten läggs ned.
Företaget ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor.

Mer information ges av länsstyrelsen i de län som omfattas och där företaget är verksamt eller Tillväxtverket.

Ansökan måste beviljas innan en investering får påbörjas. Tillstånd för igångsättning kan dock lämnas innan beslut, efter särskild prövning. En investering ska normalt genomföras inom två år efter beslut.

Tillväxtverkets bidrag är maximerat till procentsatser av den godkända investeringen, i de flesta fall maximalt 10 till 35 procent.

Glas är ett fascinerande ämne, kanske främst på dess genomskinlighet.
I det mesta vanliga glas är basen sand och det kallas då för silikatglas glas kan framställas av ett stort antal ämnen. Vissa grundämnen kan bilda glas själva men oftast är det en förening av minst två ämnen t.ex. sand, soda och kalk. Sodan och kalket tillsätter man för att få renare glas och för att sänka själva smälttemperaturen.
Själva blandningen kallas för mäng som kommer från tyskans gemenge som betyder just blandning.

Smältugnar för glas delas in i två huvudtyper: degelugnar och vannor. Ugnarna värms upp med olja, gas, eller elektricitet.

I en degel har man murat in ett stort kärl utav eldfast material. I det eldfasta kärlet lägger man då i mäng. Det betyder att det smälta glaset inte har kontakt med de yttre murade väggarna.

I en vanna har man murat ihop ett stort kar där man lägger i mäng. Det betyder att i stället för som i en degel, där ett stort kärl håller glaset på plats, så når det smälta glaset ända ut till de murade väggarna.

För att färga glas tillsätter man metalloxider. Beroende på vilket ämne man tillsätter får man olika färger.
fluor ger vit glas
silver ger rött glas
kobolt ger blått glas och
svavel ger gult glas.

Vid tillverkning av planglas som används i fönster kan man använda två olika metoder. Den ena kallas dragning och innebär att glas från smältan dras lodrätt upp genom ett valssystem. Därefter måste glaset slipas för att få en helt plan yta. Därför används ofta en annan metod som kallas för flytglasmetoden vid tillverkning av fönsterglas.

växthus

Växthus med härdat glas från glashusen.se

När man tänker på glas tänker man kanske också på dess bräcklighet. Men genom att behandla glas på olika sätt kan man framställa mycket hållbart glas. I växthus, busskurer och liknande använder man ofta härdat glas som ger en högre hållfasthet, och om det ändå går sönder smulas det sönder utan att bilda vassa glasskärvor.

Man kan också få fram skott och sprängningssäkert glas som ofta används i offentliga byggnader, smyckesbutiker eller banklokaler används pansarglas eller glas med sprängskydd eller skottskydd. Detta kan man få genom att laminera glas med olika material, t.ex. laminera med så kallad ionplast, som i säg är ett extremt hårt material.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...