Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Den 1 juli 2021 infördes nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna omfattar både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder och marknadsplatser som förmedlar kontakten mellan en säljare och en konsument.

Debitering av köparlandets moms på försäljning

Tidigare gällde att den som sålde varor från konsumenter i andra EU-länder skulle fakturera försäljningen med svensk moms till dess att köparlandets omsättningströskel passerats. Varje EU-land hade en egen omsättningströskel. Efter att omsättningströskeln passerats behövde säljaren momsregistrera sig i köparlandet och debitera köparlandets moms på försäljningen.

Den 1 juli 2021 ändrades reglerna så att företag som har en sammanlagt försäljning som överstiger 99 680 kr till konsumenter i andra EU-länder måste debitera köparlandets moms på försäljningen. För att slippa momsregistrera sig i varje EU-land där det finns köpande konsumenter kan säljaren välja att deklarera momsen i en ny e-tjänst hos Skatteverket, s.k. One stop shop (OSS).

I OSS deklareras försäljningsbelopp per EU-land, momssats och moms. Säljaren betalar in all moms till Skatteverket som förmedlar information om försäljningsbelopp och för över momsen till skattemyndigheterna i respektive köparland. Säljaren får inte blanda redovisningssätt (OSS respektive momsregistrering i respektive köparland) utan måste välja det ena eller det andra.

Nya regler vid import

Import av varor till ett värde under 150 Euro/1700 kr undantas sedan den 1 juli 2021 från tull.
Däremot redovisas importmoms från första kronan.

Vid e-handel där en vara skickas från ett land utanför EU till en konsument införs möjligheten för säljaren att ta betalt för importmomsen redan vid försäljningstillfället om den vill. Det gäller endast varuförsändelser av lägre värde än 150 Euro. Säljaren i det andra landet kan då deklarera och betala in importmomsen via en ny tjänst hos Skatteverket (IOSS). Fördelen för konsumenten är det går snabbare att få varorna genom tullen samt att konsumenten slipper få en, ibland oväntad, faktura med importmoms och eventuell administrationsavgift.

Nya regler för elektroniska marknadsplatser

Från 1 juli 2021 införs även nya regler för så kallade elektroniska marknadsplatser. Det är i praktiken företag som tillhandahåller en plattform där andra företags varor marknadsförs för försäljning. Reglerna innebär att marknadsplatsen i vissa fall momsmässigt ska anses ha köpt och sålt en vara, trots att marknadsplatsen bara anser sig förmedla försäljningen mellan säljare och konsument. 

Detta kan innebära att den elektroniska marknadsplatsen, inte den ursprungliga säljaren, ska deklarera moms på försäljningen till köparen. Reglerna är obligatoriska och blir tillämpliga i de fall
a) säljaren finns i ett land utanför EU och/eller
b) varan skickas från ett land utanför EU och försändelsens värde understiger 150 Euro.

I det första scenariot där säljaren finns i ett land utanför EU blir reglerna tillämpliga även om varan finns i samma land som konsumenten och aldrig passerar en landsgräns. Ett exempel på en sådan situation är om säljaren finns i Norge men varan finns i ett lager i Sverige och transporteras till en konsument i Sverige. Den elektroniska marknadsplatsen ska då momsmässigt anses ha köpt och sålt varan, trots att den aldrig har ägt varan civilrättsligt.

GD Star Rating
loading...

Som företagare får man kanske en hel del förfrågningar där den spontana reaktionen är; Nej, det kan vi inte tillhandahålla.

Det kan handla om förfrågningar om produkter som man inte har i sitt sortiment, avancerade jobb som man aldrig utfört förut eller arbeten som man känner att man inte har tid för.

Istället för att bara säga nej kan man fundera över vad som skulle krävas för att säga ja. Ofta handlar det om pris eller att man behöver komplettera med ytterligare resurser eller kunskap.

Så ibland kan det vara en ide att istället för att säga nej, säga ja, men till ett pris som vida överstiger den beräknade kostnaden för att utföra arbetet. Om man t.ex. behöver ny kunskap kan man lägga på hela kostnaden som vidareutbildningen skulle kräva. Om det är en förfrågan om ett jobb som kräver extra personal ger man ett anbud som betalar personalkostnaden kanske en månad längre än beräknad tidsåtgång.

I de flesta fall kommer då kunden att vara den som tackar nej, men i vissa fall kommer din väl tilltagna offert att accepteras och du kan göra ett arbete som utmanar och utvecklar dig och din verksamhet.

I vilket fall så behöver du inte säga nej. Låt hellre motparten vara den som säger nej.

GD Star Rating
loading...

Enligt vissa undersökningar så ägnar den genomsnittliga tjänstemannen ca 2 timmar per arbetsdag till privat surfande och privata ärenden på datorn. Genom program för att övervaka vad datorn används till kan en arbetsgivare hålla kontroll på hur anställda tillbringar sin tid, men det kan också vara användbart för att öka effektiviteten och förbättra företagets it-säkerhet. Det kanske inte löser hela problemet eftersom anställda kanske istället har en privat mobil vid sidan av datorn som distraherar men det kan iallafall ge en överblick över vad datorn används till.

Exempel på ”employee monitoring software”, program som kan installeras utan användarens vetskap är StaffCop, Interguard, Activ Trak och Terminated.

Programmen kan mäta produktivitet, ta screenshots med jämna mellanrum eller scanna igenom mejl eller chattkonversationer och slå larm när vissa ord dyker upp etc.

GD Star Rating
loading...

Den som ska ha en webbsida t.ex. för sitt företag behöver dels en domän t.ex. www.webbstrateg.net och dels en webbserver som innehållet på sidan ligger på. Det allra vanligaste är att man anlitar ett webbhotell som sköter allt kring webbhosting och där kan man vanligtvis också registrera sin domän.

Det finns en mängd webbhotell i olika prisklasser. Om man bara ska ha en enkel sida som presenterar sitt företag eller sig själv och man inte har en sida som har väldigt mycket besökare samtidigt och det inte är hela världen om sidan är offline någon dag per år och det inte är väldigt viktigt att sidan laddar extremt snabbt eller liknande kan man ofta välja någon billig lösning.

Om man märker att behoven ökar kan man ofta uppgradera till mer bandbredd och lagringsutrymme.

Ofta har webbhotellen också kampanjpriser för nya kunder så det kan löna sig att titta efter olika kampanjer för att få t.ex. första året billigare.

 

 

 

GD Star Rating
loading...

Att träffas virtuellt blir lättare och lättare. Verktygen google hangouts och skype har länge funnits.

En annan bra tjänst för videomöten med upp till 8 personer är appear.in

där man enkelt skapar ett virtuellt rum och bjuder in deltagarna med en länk och sedan är det bara att sätta igång mötet.

GD Star Rating
loading...

Med det s.k. växa – stödet ska det bli lättare för egenföretagare att göra sin första anställning. Näringsidkare som inte haft någon anställd under 2016 och som anställer en person efter 31 mars 2016 föreslås av regeringen bara behöva betala ålderspensionsavgiften (10,21%) på lönen till den anställda istället för full arbetsgivaravgift under de 12 första månaderna. Anställningen ska vara i minst 3 månader på minst halvtid och nedsättningen gäller för löner upp till 25000 kr.

GD Star Rating
loading...

När man driver ett företag är det hela ens uppträdande och utseende som skapar varumärket. Besökare kommer omedvetet att se hur du har inrett ditt kontor, hur du klär dig, och varifrån du gör dina inköp.  Om du har ett startkapital kan det vara ide att redan från början lägga lite energi på att utforma ditt kontor som du verkligen vill ha det. Dels för att du ska trivas bättre och för att du ska känna att du lever din dröm, men även för att skapa en bild av ditt företag som du vill att kunderna ska bära med sig.
Om du vill att ert företag ska upplevas som enkelt och billigt kanske du köper enkla modeller av möbler för att visa hålla igen på kostnader och att du kan erbjuda kunden en billig produkt.

Om du vill att ditt företag ska upplevas som exklusivt och påkostat kanske du köper unika, gedigna möbler, som gör att både du och din kund känner sig omhändertagna på kontoret.
AZ Design producerar och designar stoppmöbler helt efter dina önskemål. Du kan utforma din soffa, fåtölj eller fotpall precis som du vill ha den.  Kanske är det just i den fåtöljen som du sedan ska sitta och komma på din bästa affärside eller skriva under ditt viktigaste affärskontrakt. De både till företag och privatpersoner.

Genom att arbeta direkt med produktionsenheterna kan man hålla nere priserna och garantera hög kvalité genom hela produktionsprocessen. Man har även ett stort utbud av färdiga stolar,  bord och andra möbler till konkrrenskraftiga priser.

 
Du kan välja mellan en rad varumärken t.ex. Fatboy Flux Global eller Ilpo Design men även AZ designs egna designer.
Möblerna från AZ Design passar naturligtvis också bra för den som driver förtag i offentliga miljöer där man kan skapa sin egen utformning på stoppade sittmöbler och kombinera med klassiska restaurangbord. Köp här.

GD Star Rating
loading...

A C T – Acceptera, Välj Agera är en metod som hjäper oss att hantera och förstå stress.

Stress är när vi känner att omgivningen ställer högre krav på oss än vad vi klarar av.
Vi får ett stresspåslag i kroppen (fight or flight)
Blodsockret stiger
Snabbare andning
Hjärtat slår snabbare
Blodkärlen drar ihop sig
Luftvägarna vidgas
Ökad svettning
Endorfiner utsöndras
Smärtan minskar
Blod flyttas till större muskelgrupper

Stress orsakas av saker eller situationer som är nya, oförutsägbara eller som vi inte kan påverka.

Stress skapar…
Nedstämdhet
Ångest och oro.
Irritation och ilska
Utmattningskänslor
Glömska
Minskad energi
Fokus på problemen
Avsaknad av känslor

Det finns mycket i livet vi inte kan förändra.

Vi behöver acceptera…
… Vår historia och bakgrund.
… Kroppen och dess funktioner
… Smärta. fysiskt och mentalt
… Sjukdom
… Att vi måste välja och agera
… Kriser
… Acceptera att det är svårt att acceptera

Det finns två saker i livet som vi måste. Vi måste välja och vi måste dö.

A C T metoden kan minska negativ stress.

Det som är effektivt mot stress är att…

… Förändra – Fundera över om vi gör rätt saker och ändra det som inte är positivt.
… Acceptera – Acceptera det vi inte kan förändra.
… Återhämtning
… Motion
… Medveten närvaro

Släng problemglasögonen

Om man bara fokuserar på att ta bort problemen kommer vi i bästa fall tillbaka till nolläget, det som är neutralt. Vi kommer inte till toppenläget där vi eller vår organisation blomstrar.

För att få en ros att blomma kan vi inte bara jobba med att ta bort ogräset. Vi måste också tillföra något positivt. Vatten och näring för att rosen ska blomma.

För att skapa en positiv revolution istället för att bara rensa bort problemen kan vi:

1. Fokusera på positivitet
Vi behöver 3-6 gånger så många positiva känsloupplevelser som negativa för att prestera som bäst. Om förhållandet är lägre t.ex. 1:1 istället för 3:1 eller högre fungerar det inte utan leder ofta till depression, haveri eller uppbrott.

2. Utforska framgångar.
Vi presterar bättre om vi fokuserar på det vi gjort bra. Detta kallas Apreciative inquire (AI) eller uppskattande undersökning. I ett försök fick ett bowlinglag se en oredigerad inspelning av när de spelade bowling och diskutera vad som gick fel och vad som kunde bli bättre.
Andra laget fick se en redigerad film med sekvenser där de presterat riktigt bra. Misstagen var bortklippta och diskutera det de gjort bra.
Efteråt hade de som diskuterade det de gjort bra förbättrats dubbelt så mycket som de andra.

Ställ er frågeställningen; Hur har vi gjort när vi lyckats som bäst.

En kundundersökning visade att företaget Procare hade 79% nöjda kunder. Ledningen analyserade vad som gått fel i de resterande 21%. Detta ledde till en negativ spiral där personalen kände sig dålig och många sa upp sig och företaget fick ytterligare problem.

När man istället bjöd in både nöjda och missnöjda kunder och fokuserade på positiva frågor. Fokus på vad man gör rätt och bra.

Problembaserade metoder fungerar bra med teknik men inte med människor.

3. Bygg på styrkor
Fundera över något du vill utveckla hos dig själv.
Tänkte du på något du idag är svag på eller på en styrka som kan bli bättre?

Vi kan bli bäst på det vi har fallenhet för, som vi redan är bra på. Låta styrkor kompensera för svagheter.

4. Uppskattning
Appreciative intelligence. Uppskattande förhållningssätt. Om vi förväntar oss att någon är duktig kommer de också att prestera bättre.

GD Star Rating
loading...


Enligt BAS-kontoplanen bokförs det egna kapitalet i kontoklass 2 (Skulder och eget kapital) och kontogrupp 20 (Eget kapital).

Konto 2010-2059 rör enskild näringsverksamhet.
Konto 2060-2079 rör ideella föreningar, stiftelser och trossamfund.
Konto 2080-2099 rör aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Eget kapital i aktiebolag
I aktiebolag skiljer man mellan bundet och fritt eget kapital. Bundet kapital är den del av det egna kapitalet som inte får användas för vinstutdelning. Till bundet kapital räknas t.ex. aktiekapital och reservfond.
Saker som påverkar det egna kapitalet i ett Aktiebolag:

årets vinst höjer företagets egna kapital om ägarna låter vinstmedlen finnas kvar i företaget
årets förlust minskar företagets egna kapital
tillskott från ägarna höjer företagets egna kapital
utdelning till ägarna minskar företagets egna kapital.

Eget kapital i enskild firma
I en enskild firma påverkas det egna kapitalet av eget kapital vid årets början, årets vinst eller förlust samt egna insättningar och uttag. En egen insättning ökar det egna kapitalet och ett uttag minskar det.

Användbara konton för enskild firma:
2010 Eget kapital (ackumelerat)
2011 Egna varuuttag
2012 Avräkning för skatter och avgifter
2013 Övriga egna uttag
2018 Egna insättningar
2019 Årets resultat

Bokföring av insättning i verksamheten

Egna insättningar bokförs som en ökning av det egna kapitalet. Samma sak gäller om en näringsidkare betalar företagets utgifter med privata pengar.

Konto debet kredit
1930 (bank) 25 000
2018 (egna insättningar) 25 000

I det här exemplet har du satt in 25 000 kronor av dina privata pengar (2018) på företagets konto (1930).

Uttag
När du gör uttag ur ditt företag ska det bokföras som en minskning av kapitalet. Eftersom den enskilda näringsidkaren inte är anställd i företaget är inte uttagen någon lönekostnad, utan ska redovisas som egna uttag ur verksamheten. Du beskattas inte för dina uttag utan för företagets resultat.

Till de privata utgifterna räknas även pensionsförsäkring (även avdragsgill sådan) och dina skatter och avgifter (inkomstskatt, särskild löneskatt och egenavgifter).

Exempel på uttag ur din verksamhet
Konto Debet Kredit
2013 (egna uttag) 25 000
1930 (bank) 25 000
Du tar ut 25 000 kronor företagets bankkonto (1930). På kreditsidan redovisar du uttaget som ett eget uttag ur verksamheten (2013).

I samband med bokslutet bokförs årets resultat i eget kapital och om resultatet är positivt så ökar värdet på eget kapital och om resultatet är negativt så minskar värdet på eget kapital.
I praktien tömmer man samtliga övriga underkonton i kontogrupp 20 mot konto 2010 (eget kapital).

Tänk på att…

… i en balansräkning redovisas ett positivt eget kapital oftast med negativt tecken (minustecken). Den ovane läsaren undrar då oroligt hur det egentligen är ställt med finanserna i det aktuella företaget. Fenomenet förklaras dock med att vinster och kapitaltillskott redovisas i kredit (på minussidan) i det egna kapitalet. Minustecken före delposterna i eget kapital är alltså bara positivt, eftersom det förklaras av vinster och god finansieringsvilja från ägarna.

I årsredovisningar redovisas dock ett positivt eget kapital utan minustecken.

när ett företag riskerar att bli av med sitt egna kapital ska styrelsen låta göra en kontrollbalansräkning och därefter vidta åtgärder för att få rätsida på situationen, till exempel genom att betala in mer kapital i bolaget.

GD Star Rating
loading...

Varje år ska aktiebolaget hålla en årsstämma. Årsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång.
Där beslutar aktieägarna bland annat att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.
Följande ärenden ska tas upp på årsstämman:

Val av ordförande på stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
Godkännande av dagordningen.
Framläggande av årsredovisningen och, när så krävs, revisionsberättelsen.
Beslut om
fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören.
Val av styrelse och i förekommande fall av revisorer.
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

Även andra ärenden ska tas upp om det är bestämt i lagen eller bolagsordningen.

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. På bolagsstämman är det aktieägarna som fattar besluten enligt de regler som finns i aktiebolagslagen och i bolagsordningen. Stämman ska vanligen hållas på den ort där styrelsen har sitt säte.

Efter varje räkenskapsår ska ett aktiebolag upprätta och skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket. Detta gäller oavsett om företaget har drivit verksamhet eller varit vilande.

Årsredovisningen, och när så krävs även revisionsberättelsen, ska ha kommit in till bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. I annat fall kan man få betala en förseningsavgift till Bolagsverket och den som inte upprättar årsredovisning i tid i vissa fall åtalas för bokföringsbrott. Bolagsverket har inte har någon laglig möjlighet att förlänga tiden för när årsredovisningen ska lämnas in (ge anstånd).

Årsredovisningen ska skickas till:
Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall

Det som ska skickas in är:
Årsredovisningen, bestående av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt ev. noter och finansieringsanalys
Fastställelseintyg i original
Revisionsberättelse – när så krävs
Årsstämmoprotokoll – om stämman har beslutat om vinstutdelning.

Fastställelseintyg, är ett intyg där styrelseledamot eller vd ska intyga att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman. Intyget ska även innehålla uppgift om årsstämmans beslut om hur den sammanlagda vinsten eller förlusten har behandlats.
Fastställelseintyget ska

vara i original
vara underskrivet av styrelseledamot eller verkställande direktör
ha uppgift om datum för bolagsstämma.

På den bestyrkta kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot eller den verkställande direktören skriva ett fastställelseintyg om att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman eller föreningsstämma med uppgift om dagen för stämman.
Namnteckningen i intyget ska vara i original.
Intyget ska även innehålla uppgift om årsstämmans beslut om hur den sammanlagda vinsten eller förlusten har behandlats.
Fastställelseintyget kan även innehålla bestyrkande av årsredovisningen.
Exempel på hur fastställelseintyget kan utformas.

Om ni har beslutat om vinstutdelning i aktiebolaget ska ni – inom en månad från beslutet – skicka in en bestyrkt kopia av bolagsstämmoprotokollet till bolagsverket.

Skicka årsredovisningshandlingarna som ett enda sammanhållet dokument med bestyrkta kopior av originalen. Med bestyrkt kopia menar vi att det på kopian ska finnas ett intygande/bestyrkande från minst en person att kopian överensstämmer med originalet – intyget ska vara undertecknat i original.

Om du är ute i sista sekunden och osäker på om din årsredovisning kommer att hinna fram i tid med vanlig post, kan du e-posta kompletta handlingar i pdf-format, underskrivna av rätt personer, till arsredovisning@bolagsverket.se

Men du måste samtidigt skicka handlingarna med vanlig post eftersom årsredovisningen ska vara en bestyrkt kopia. Dessutom ska underskriften av ledamot eller vd i fastställelseintyget vara i original.

GD Star Rating
loading...Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...