Archive for juli, 2009

Enligt nationalencyklopedin är en entreprenör en ”företagsam person som skapar nytt användarvärde”. Ordet entreprenör kommer ursprungligen från franskan och syftar på en person som är handlingskraftig och får någonting gjort. Det franska verbet ”entreprendre” kan översättas till ”att företa sig”. 

Så med den definitionen skulle varje företagare, liten som stor, kunna kallas entreprenör. För även om den lokala kioskägaren inte kommer med några nya ideer eller affärsområden så måste han företa sig saker och få saker gjorda, ibland på ett annat sätt än det har gjorts tidigare.

Först att introducera begreppet entreprenörskap i ekonomiska sammanhang var den irländska ekonomen Rickard Cantillon (1680-1734). Cantillon såg främst entreprenören som en risktagare. Tanken var att entreprenören köper till ett säkert pris men tvingas sälja till ett osäkert pris. Entreprenören kunde aldrig veta om det skulle bli vinst eller förlust, därav betoningen av risktagandet. Frågan är om entreprenörer fortfarande kan ses som risktagare?

 Vem blir entreprenör?

Alla framgångsrika entreprenörer har tre saker gemensamt. De har en idé som de är passionerade inför, en stark drivkraft att förverkliga idén samt en förmåga att organisera den verksamhet som krävs.

Den typiska entreprenören är en person som ser möjligheter till förbättring eller förändring när andra ser problem. När snön försvinner skapar entreprenören rullskridskor, när köttet blir för dyrt producerar entreprenören alternativa livsmedel. I entreprenörens  huvud skapas nya affärsmöjligheter vid varje svårighet.

Entreprenörer finns överallt men gemensamt är att de brinner för sin sak.

Drivkraften att satsa på ett eget företag istället för en trygg anställning eller bidrag är viljan att bli oberoende och skapa sin egen framgång. Andra anger att entreprenörskapet kommer ur behovet av självförverkligande. Det går inte heller förneka att många startar företag med drömmen att tjäna pengar. Även negativa faktorer som arbetslöshet kan fungera som utlösande faktor för entreprenörskap.

En entreprenör måste vara kreativ, initiativrik och uthållig. Kreativitet och initiativrikedom behövs för att finna och lansera en bra affärsidé. Uthållighet är kanske inte en lika belyst egenskap men likväl viktig.  Entreprenören måste nämligen klara av att möta motstånd från dem som inte vågar tro på den nya idén, eller från dem som ser sina egna intressen hotade av det nya. Ofta klarar man sig heller inte helt på egen hand utan måste ha förmåga att hitta rätt samarbetspartner. Nätverk är otroligt viktigt.

Entreprenören måste också orka stå emot tuffa utmaningar i väntan på framgång. Det finns många exempel på ny teknik, nya reformer och nya företag som mött hårt motstånd. Det protesterades bland annat mot livsfarliga uppfinningar som tåg och bilar. Till och med entreprenörer som Ingvar Kamprad (IKEA) , Erling Persson (H&M) och Per-Olof Ahl (KappAhl) har alla blivit utsatta för bojkotter av leverantörer och konkurrenter.  Men det de också hade gemensamt var att de inte gav upp utan fortsatte att jobba hårt för det de trodde på och brann för.

Är du en entreprenör?

Annonser är både dyra och dessutom gallrar många läsare bort flertalet annonser automatiskt. Att få publicitet för sitt företag, produkt eller person på redaktionell plats är således överlägset. Uppmärksamhet och trovärdighet är mycket högre än i annonser och dessutom gratis. Det är dock ingen ide att muta, hota eller tjata på journalister.  Men det kan hjälpa om du lyckas få en personlig kontakt. Det kan du göra genom att ta reda på vem som oftast skriver om ditt ämnesområde i det media där din produkt skulle kunna finnas med som redaktionellt innehåll. Se till att du läser det som denna skriver och kommentera gärna artiklarna på webben. Kanske journalisten även har en egen blogg där du kan kommentera eller kanske det finns något tillfälle du kan prata med journalisten vid ett mingel eller någon annan sammankomst.

Det du sedan måste göra när du presenterar din nyhet är att se verksamheten med journalistiska ögon. Vad är det i din verksamhet som har ett nyhetsvärde?  Det måste också finnas någon journalistiskt krok. Något uppseendeväckande, ett personporträtt, en konflikt.

  • Se din produkt med journalistiska ögon utifrån.
  • Tänk i rubriker. Vilken slagkraftig rubrik skulle din nyhet kunna ha.
  • Gör det enkelt för journalisten genom att skicka en färdig text och skicka med bilder.
  • Gör dig tillgänglig. Se till att dina kontaktuppgifter är lätta att få tag på.

Läs tips om hur man kan skriva pressmeddelande.

Ska du skriva pressmeddelande? Här är 15 konkreta råd för ett lyckat pressmeddelande:

1. ANVÄND LOGGAN Placera er logotyp i dokumentets sidhuvud och längst upp i mejlet.

2. DATERA TYDLIGT Pressmeddelanden är färskvaror. Datera därför väl synligt under er logotyp,

3. RUBRICERA SLAGKRAFTIGT En bra rubrik är kort, slagkraftig och anger huvudbudskapet. Den bör rymmas på en rad. Tänk nyhetsmässigt och låt dig inspireras av medias ofta fyndiga och intresseväckande formuleringar.

4. SAMMANFATTA FÖRST Skriv en ingress i fet stil som på 2-4 rader sammanfattar hela nyheten. Rubrik och ingress ska kunna kopieras direkt av den tidning som vill göra en notis.

5. SKRIV NYHETSMÄSSIGT Skriv det viktigaste först, eftersom redaktionell text kortas nedifrån. Ett par kärnfulla uttalanden gör  pressmeddelandet mer livfullt och användbart för media. Ange namn och titel efter första citatet och baranamn efter det andra.

6. LÄNKA TILL BILDER Ange webbadressen till ett bildarkiv med talespersoner och relevanta miljöer. Bra bilder för fri publicering ökar chansen att det blir en illustrerad artikel i stället för en liten notis.

7. ANGE KONTAKTUPPGIFTER Infoga kontaktuppgifter till talespersonen och eventuellt andra personer som kan ge ytterligare information. Telefonnummer, mobilnummer och mejladress bör finnas med.

8. PRESENTERA VERKSAMHETEN Presentera er verksamhet på 4-6 rader i malldokumentets sidfot. Använd en mindre teckenstorlek för att inte stjäla uppmärksamhet från nyheten. Glöm inte att ange er webbadress.

9. ERBJUD EXKLUSIVITET Att först erbjuda er nyhet exklusivt till en utvald reporter eller nyhetsredaktion kan ofta vara klokt. Om det lyckas sänds pressmeddelandet ut till övriga media direkt efter publicering.

10. SKICKA MED MEJL Sänd pressmeddelandet via mejl, med rubriken i ämnesraden. Klistra in texten direkt i mejlet. Använd uppdaterade egna sändlistor eller anlita en distributionstjänst, till exempel Cision, Hugin, Newsdesk eller Pir. Överväg att inkludera opinionsbildare, bloggare och andra intressenter i era sändlistor.

11. PUBLICERA PÅ WEBBEN Lägg ut pressmeddelandet på er webbplats samtidigt som det sänds ut. Den som läser om er nyhet kan då verifiera informationen och se era tidigare pressmeddelanden.

12. VAR TILLGÄNGLIGA Se till att kontaktpersonerna är tillgängliga när pressmeddelandet går ut. Den som ändå missar ett samtal bör prioritera att snabbt ringa tillbaka till journalisten.

13. FÖRBERED FRÅGOR & SVAR Tänk igenom vilka frågor journalisterna kan vilja ha svar på. Skriv ned kortfattade och tydliga svar, med målet att de ska vara begripliga även för den som saknar specialkunskaper inom ert område.

14. KOM IHÅG REGIONALA OCH LOKALA MEDIA Många företag och organisationer kan anpassa sina pressmeddelanden till regionala och lokala media med särskilt framtagen statistik. Med länets eller kommunens namn i rubriken och ingressen ökar chansen till publicering väsentligt.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...