Archive for maj, 2012

Sveriges främste expert på bolagsskatt, Sven-Olof Lodin vill minimera företagens ränteavdrag vilket skulle kunna sänka bolagsskatten från 26,3% till 15%.

SVT rapport har tidigare avslöjat att nästan en tredjedel av Sveriges största koncerner betalar ingen eller lite skatt i Sverige. Bl.a. genom enorma ränteavdrag.   Företagens totala ränteavdrag uppgår till 345 miljarder kronor. Genom att bara tillåta attföretag får dra av räntor upp till 100.000 kronor skulle ränteavdragen minska kraftigt men de små och medelstora företagen skulle inte drabbas.

-Det stora problemet är att globaliseringen och utvecklingen av kommunikationstekniken har gjort att företagen i praktiken kan redovisa sina inkomster var de vill genom ränteavdrag och andra typer av åtgärder, säger professor Sven-Olof Lodin till SVT rapport.

Sven-Olof Lodin är sakkunnig i den kommitté som går igenom bolagskatten i Sverige. Om hans förslag går igenom skulle det kunna börja tillämpas först år 2015.

Därför vill professor  avskaffa ränteavdragen för storföretagen. I utbyte kan bolagsskatten nästan halveras till 15 procent.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...