Archive for december, 2014

När man driver ett företag är det hela ens uppträdande och utseende som skapar varumärket. Besökare kommer omedvetet att se hur du har inrett ditt kontor, hur du klär dig, och varifrån du gör dina inköp.  Om du har ett startkapital kan det vara ide att redan från början lägga lite energi på att utforma ditt kontor som du verkligen vill ha det. Dels för att du ska trivas bättre och för att du ska känna att du lever din dröm, men även för att skapa en bild av ditt företag som du vill att kunderna ska bära med sig.
Om du vill att ert företag ska upplevas som enkelt och billigt kanske du köper enkla modeller av möbler för att visa hålla igen på kostnader och att du kan erbjuda kunden en billig produkt.

Om du vill att ditt företag ska upplevas som exklusivt och påkostat kanske du köper unika, gedigna möbler, som gör att både du och din kund känner sig omhändertagna på kontoret.
AZ Design producerar och designar stoppmöbler helt efter dina önskemål. Du kan utforma din soffa, fåtölj eller fotpall precis som du vill ha den.  Kanske är det just i den fåtöljen som du sedan ska sitta och komma på din bästa affärside eller skriva under ditt viktigaste affärskontrakt. De både till företag och privatpersoner.

Genom att arbeta direkt med produktionsenheterna kan man hålla nere priserna och garantera hög kvalité genom hela produktionsprocessen. Man har även ett stort utbud av färdiga stolar,  bord och andra möbler till konkrrenskraftiga priser.

 
Du kan välja mellan en rad varumärken t.ex. Fatboy Flux Global eller Ilpo Design men även AZ designs egna designer.
Möblerna från AZ Design passar naturligtvis också bra för den som driver förtag i offentliga miljöer där man kan skapa sin egen utformning på stoppade sittmöbler och kombinera med klassiska restaurangbord. Köp här.

Det som utmärker framgångsrika snabbväxande företag är dels att de har en tydlig affärside, använder sitt rörelsekapital effektivt samt har låg skuldsättningsgrad.

Genom att bl.a. studera de s.k. gasellföretagen som utses av Dagens Industri utifrån sju kriterier kring bl.a. omsättningsökning under de tre senaste åren har man kunnat identifiera tre egenskaper som utmärker snabbväxande företag.

De  kriterier som definierar gasellföretagen är;

Minst 10 anställda och en omsättning som överstiger 10 miljoner.

Ökad omsättning varje år under de tre senaste åren och minst fördubblad omsättning under samma period, samt att man i allt väsentligt vuxit organiskt, ej genom förvärv eller fusioner.

Sunda finanser och ett samlat rörelsekapital för de fyra senaste räkenskapsåren som är positivt.

Genom att analysera dessa företag har man sett att den kanske mest avgörande faktorn är gasellföretagen binder upp mycket mindre andel rörelsekapital i varulager, kundfordringar och skulder till leverantörer än andra företag. Med en låg andel rörelsekapital är det lättare för ett företag att växa utan att stöta på problem i form av likviditetsbrist.

Den andra framgångsfaktorn är skuldsättningsgraden. Hur  mycket externt kapital företagen har för att finansiera sin verksamhet. De snabbväxande företagen har en låg skuldsättningsgrad och försörjer sig med eget kapital. Egen finansiell styrka är en viktig faktor för att vara långsiktig och ha kontroll över utvecklingen av affärsidén.

Även om gasellföretag i större utsträckning finansierar satsningar i det egna företaget med eget kapital, så den lilla andel som man lånar externt är andelen banklån högre än för andra företag. Bankerna har en ganska hård kontroll av affärsidén för att vilja låna ut pengar, så det talar för en bra affärside och att det är ett betrott företag, förankrat i det lokala näringslivet.

Den tredje framgångsfaktorn handlar om att ha en begriplig affärsidé.

 

 

 

Att definiera sin målgrupp är inte helt lätt. Många tänker, åtminstone om man håller på med försäljning att alla tillhör min målgrupp, eller åtminstone alla inom det geografiska område som jag vänder mig till.

Men det finns risker med att definiera sin målgrupp för brett. Det blir svårare att rikta marknadsföringen till de som verkligen tillhör målgruppen, d.v.s. de som efterfrågar produkten och som har vilja och möjlighet att betala för den.

Om du säljer ekologiska barnkläder, så visst kan det tänkas att både pensionärer och tonåringar köper din produkt men din verkliga målgrupp kanske är köpstarka miljömedvetna småbarnsföräldrar.  När du vet din verkliga målgrupp kan du börja fundera över vilka kanaler du ska nå dessa, t.ex. vilka tidningar de läser eller vilka webbsidor de besöker eller var de bor.

För det svåra är ofta inte att definiera målgruppen utan att nå ut till den på ett kostnadseffektivt sätt. Om du har definierat målgruppen för brett kanske du väljer att marknadsföra dig brett och kostnaden att synas för de som inte tillhör den verkliga målgruppen riskerar att bli för hög i förhållande till hur mycket de handlar hos dig, eller så är risken att du inte har råd att rikta ditt budskap till de som du verkligen vill nå. För där kanske kostnaden per kontakt är högre, men om du väl träffar rätt kan du få mycket tillbaka i form av ökad försäljning.

Det mest effektiva sättet att nå en viss målgrupp är naturligtvis med riktade utskick.

Det finns företag som tillhandahåller adresser till t.ex. skolor, speciella befattningar på företag eller en viss grupp av privatpersoner.  En av de etablerade på marknaden är www.adressleverantoren.se som har varit verksamma sedan år 2002. Här kan du beställa aktuella adresser till företag myndigheter eller privatpersoner i en viss nisch.

Det räcker inte med en bra idé och hårt arbete för att lyckas att skapa ett framgångsrikt företag. Det krävs dessutom tajming och kunskap.

Det krävs alltså att teknik, distributionskanal, marknadsbehov och affärsmodell finns på plats eller kan skapas för att ge en bra avkastning.

Det finns många exempel på där tajmingen varit fel i förhållande till någon av byggstenarna.

T.ex. när Ernst Malmgren och Cajsa Leander grundade boo.com fanns internet där som distributionskanal. Men de hade en alltför avancerad lösning för den teknik som fanns tillgänglig då och marknaden var heller inte mogen för denna typ av handel på internet vilket orsakade konkurs, medans många andra lyckades bättre några år senare.

Eller när Ulla Murman  på 1950-talet startade Stockholms Stenografservice, en form av bemanningsföretag. Uppskattat av kunderna, men lagen tillät inte denna typ av företag så hon fick  myndigheterna emot sig. Några årtionden senare, när reglerna ändrats finns en rad framgångsrika företag inom den branschen.
Vid varje förändring av samhälle, teknik, lagar, demografi eller kunskap skapas nya nischer där alla bitarna faller på plats och lägger grunden för en lyckad affärside, som inte skulle fungera vid en annan tidpunkt eller med andra förutsättningar.  Genom att identifiera hur företaget och affärsidéen ska vara utformad i förhållande till samhälle och tillgänglig teknik just nu kan man få en konkurrensfördel mot existerande företag eller andra aktörer med en liknande verksamhet.

Exempel på förhållanden där förutsättningarna förändras snabbt är när affärsmodellen måste modifieras från något som är invant är t.ex. vid:
• Snabba produkt/teknikskiften
• Avregleringar
• Gradvis evolution av det totala utbudet av tjänster och produkter
• Kollapsandet av värdekedjor
• Migration
• Pandemier

Alla dessa förändringar ger utrymme för nya affärsidéer om inte de existerande aktörerna är tillräckligt snabba och modifierar sin affärsmodell.

 

En genväg till att se vad som kan fungera är att se vad som fungerar i andra länder med liknande utveckling och demografi.
Finns behovet i ett annat, liknande land och det kan tillfredsställas på ett lönsamt sätt, så gäller säkert samma sak  i Sverige.

10 tips för att lyckas med en presentation

Många är rädda för att tala inför en grupp. Med en presentation i form av powerpoint eller liknande kan det kännas mindre nervöst. En del av blickarna kan riktas mot presentationen istället för mot dig, och du har ett stöd för att komma ihåg ordningen på det du ska säga.  Men det finns många fällor att fastna i som kan göra att din presentation inte blir så bra som den skulle kunna vara.

 

1. Börja med att förbereda i  din presentation i god tid, gärna ett par veckor innan presentationstillfället. Då hinner du kolla upp fakta som behövs och materialet hinner också sjunka in i ditt undermedvetna.

2. Tänk efter vad som är målet med din presentation?
-Vad skall den som lyssnar
-VETA?
-KÄNNA?
-GÖRA?

3. Vem är din målgrupp? Vad är viktigt för en person i målgruppen? Känner mottagaren till ämnet? Behöver du förklara fackuttryck och liknande? Vilken nivå skall du lägga dig på?

4. Brainstorma därefter och skriv ner allt som är relaterat och som är relevant.

5. Strukturera upp innehållet i olika delar. Stryk sådant som inte är relevant i det aktuella sammanhanget.

6. Lägg extra vikt vid att få till en bra inledning och ett bra avslut.

7. Skriv manus eller stödord för att få ihop texten.

8. Se till att ha tid att öva din presentation flera gånger. Powerpoint presentationen ska vara ett stöd för det du säger. Du ska inte vara ett stöd till din powerpointpresentation. Se till att du vet vilken ordning saker och ting kommer så att du kan föregå kommande bild i presentationen och bläddra fram den när fakta eller bild kommer upp i texten. Helst ska du kunna presentationen så bra att du kan framföra den utan presentationsmaterialet.

9. Visualisera presentationen. Föreställ dig själv att du gör presentationen och att det går riktigt, riktigt bra.

10. Förbered dig på vilka  frågor som kan komma och vilka situationer som kan uppstå så att du är förberedd på det mesta.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...